Aktuální informace:


AKTUÁLNÍ INFORMACE

 • Probíhá dobrovolný sběr žaludů - zváženou a podepsanou tašku se žaludy můžete přinést do školy, cena 15 Kč za 1 kg
 • Vážení rodiče,

s ohledem na zabezpečení zdraví našich žáků rušíme společnou schůzku rodičů naplánovanou na 22. září a přikládáme přehled informací:

• Plavecký výcvik začíná 19. 11. 2020, máme zajištěný autobus, kursovné platí žáci 1., 2. a 5. ročníku ve výši 750 Kč za 10 dvouhodinových lekcí, o případných změnách budeme informovat

• Zrušili jsme společná divadelní představení a akce, jen 5. 10. máme ve Vysokém Mýtě besedu v knihovně se spisovatelkou dětských knih p. Petrou Martiškovou a výstavu v muzeu. Na obou akcích budou pouze žáci naší školy a dopravu máme zajištěnou zvláštním autobusem

• V letošním roce nebudou tradiční vánoční trhy, budeme se snažit zachovat vánoční zpívání s drobným občerstvením první adventní neděli 29. listopadu, tentokrát u místního kostelíku.

• Při omlouvání žáků používejte, prosím, školní mobil č. 731 550 850 a v případě sms napište, zda omlouváte včetně stravování (oběd i svačina ?).

• Od října pokračuje práce klubů (čtenářský 3., 4. a 5. ročník, komunikace v cizím jazyce - AJ a klub logických a deskových her) a doučování. O časech budou žáci informováni. Kroužek stolního tenisu začne také od října.

• Připomínáme možnost pro všechny žáky využívat prodlouženou družinu, a to ráno od 6:00 hod. do 8:00 hod. a odpoledne od 16:00 hod. do 18:00 hod.Pokud budete potřebovat jakékoliv informace, volejte 731 550 850, nebo napište: zs.dobrikov@seznam.cz


 • DALŠÍ PLÁNOVANÉ AKCE ve školním roce 2020/2021 (průběžně aktualizujeme):
 • 5. října - beseda s paní spisovatelkou Petrou Martiškovou v Městské knihovně ve Vysokém Mýtě, výstava "Opráski z český historije - komiksy na téma českých dějin" v Regionálním muzeu ve Vysokém Mýtě
 • Podzimní prázdniny: čtvrtek 29. října a pátek 30. října 2020
 • 2. listopadu - Průvodce pravěkem - program "Cesta do pravěku" (ve škole)
 • 19. listopadu - každý čtvrtek od 19. listopadu 2020 plavání (vždy od rána)
 • 26. listopadu - vánoční dílny s výrobou adventních věnců pro děti s rodiči
 • 29. listopadu - vánoční zpívání v dobříkovském kostelíku 
 • 4. prosince (?) - divadlo na Mikuláše "Vánoční radovánky"
 • 22. prosince - divadlo, paní Vlčková "Radujme se, veselme se"
 • Vánoční prázdniny: od středy 23. 12. 2020 do neděle 3. ledna 2021
 • Pololetní prázdniny: pátek 29. ledna 2021
 • Jarní prázdniny: 15. - 21. února 2021
 • 30. března 2021 - program "Velikonoce s mláďaty" 
 • Velikonoční prázdniny: od čtvrtka 1. dubna 2021
 • Konec školního roku 2020/2021: středa 30. června 2021

Další informace:

 • Čerpáme evropské peníze - Prvním pololetím školního roku 2018/2019 končí na naší škole I. dvouletá etapa projektu MŠMT - Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování - Šablony pro ZŠ a MŠ I, který jsme nazvali podle ŠVP naší školy "STROM". V rámci tohoto projektu pracovali žáci po dva roky ve čtenářských klubech, klubu zábavné logiky a deskových her a mohli navštěvovat dle potřeby doučování. Díky financím přiděleným škole podle počtu žáků, jsme dokoupili různé deskové hry, knihy, relaxační sedací vaky aj. V lednu proběhly závěrečné kluby se slavnostním programem, při kterých jsme žákům prozradili, že nekončíme, ale pokračujeme od února další 2 roky. Škola se zapojila i do 2. etapy šablon "STROM II", v rámci které přibude ještě Klub výuky v cizím jazyce. Do této etapy se již zapojila i školní družina a naše mateřinka. Budeme tedy moci čerpat více finančních prostředků na dovybavení našich jednotlivých součástí. Vedení klubů vyžaduje nejen nasazení pedagogů, ale je náročné i na jejich volný čas. Jsme rádi, že tento projekt funguje a můžeme rodičům nabídnout aktivní využití volného času jejich dětí.
 • GDPR - Ochrana osobních údajů
 • GDPR - Sazebník úhrad za poskytnutí informací
 • www.proskoly.cz Žáci obdrželi ve škole lístečky s uživatelským jménem a heslem pro sebe, rodiče a svého kamaráda. Zde si mohou žáci i dospělí vyzkoušet - Testy dětských schopností - Paměťové testy - Testy pro nejmenší - Test volby povolání - Angličtina pro nejmenší - Čtenářská gramotnost - Sociometrie - Kvízy Uživatelské jméno ( login) je pro všechna tři hesla stejné. 
 • V případě potřeby odborné konzultace pracovníků Pedagogicko - psychologické poradny Ústí nad Orlicí uvádíme kontakty: PPP Ústí nad Orlicí - tel.: 465 521 296 mobil : 776 611 695 e-mail : info@pppuo.cz Pro informace a objednání na pracoviště v Ústí nad Orlicí a ve Vysokém Mýtě volejte na tel. 465 521 296 nebo 776 611 695. 
 • Projekt "STROM" je spolufinancován Evropskou unií, má za úkol zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích. Naše škola v rámci tohoto projektu zahájila činnost ve třech šablonách: 2x ČTENÁŘSKÝ KLUB ( pro mladší a starší žáky), 1x KLUB ZÁBAVNÉ LOGIKY A DESKOVÝCH HER a 2x DOUČOVÁNÍ ŽÁKů ZŠ OHROŽENÝCH ŠKOLNÍM NEÚSPĚCHEM ( pro mladší a starší žáky). Práce klubů začala v měsíci únoru 2017 - červen 2017 ( 1. pololetí). Projekt je rozložen na 4 školní pololetí.Datum ukončení fyzické realizace projektu je 31.1. 2019
 • Složení školské rady: Ing. Jana Pinkasová - za zřizovatele, Soňa Němcová DiS - za školu, Michal Hubáček - za rodiče
 • ZŠ peníze do škol - ZŠ zpracovala v rámci šablony III/2 DUMy pro: 3.-5.ročník MATEMATIKA, 3.-5.ročník ANGLICKÝ JAZYK, 3.-5.ročník ČLOVĚK A JEHO SVĚT (Přírodověda, Prvouka). e-mail: skola@dobrikov.cz, autoři: Věra Seifertová (matematika), Eva Pavlů (angličtina), Jana Bezdíčková (přírodově Kčda). Jednotlivé zpracované DUMy jsou k nahlédnutí u vyučujících.