Aktuální informace:


Důležité informace (aktualizováno 16. 1. 2021):

Pro žáky 1. a 2. ročníku platí klasická (prezenční) školní docházka, včetně družiny a prodloužené družiny. Rozvrh hodin zůstává stejný. Stále platí zákaz sportovních činností v tělesné výchově (chodíme ven, prosíme o teplé oblečení) a zákaz zpěvu. Hudební výchova bude dál probíhat. Dále je nutné dodržovat hygienická opatření (děti mají mít u sebe alespoň dvě čisté roušky).

Žáci 3., 4. a 5. ročníku nastupují od 4. ledna do distanční výuky. Všechny potřebné informace zde a v MS Teams, případě u jednotlivých vyučujících. Žáci mají možnost využití dotačních obědů, je třeba je ale přihlásit předem a vyzvednout mezi 12:00 - 12:30 hod. 

Zúčastnili jsme se Výzvy malotřídních škol panu premiérovi

Velice děkujeme paní Podhájecké za nádhernou didaktickou pomůcku do matematiky. • Milí rodiče, Zákon č. 349/2020 Sb. ukládá dětem povinnost účastnit se distanční výuky jako součásti povinné školní docházky. Formu výuky na dálku zákon nestanovuje, a jako škola Vám ji rádi co nejvíc přizpůsobíme. Prosím, obracejte se na nás v případě jakékoli potřeby či dotazu. Pokud máte technické problémy s připojením, nebo si dítě třeba zapomnělo sešit u babičky, potřebujeme to vědět. Absence musí omlouvat zákonný zástupce žáka dle školního řádu. Děkujeme Vám za spolupráci.
 • Informace o ošetřovném zde. Žádost z ePortálu ČSSZ vyplňuje samotný zaměstnanec. Link na formulář zde.
 • Vážení rodiče, milí kamarádi, stalo se, co jsme nikdo nechtěli, musíme přejít na nějakou dobu na distanční výuku. Určitě vše společně zvládneme stejně dobře jako na jaře, snad i lépe. Připravili jsme pro Vás úkoly do podzimních prázdnin, děti dostaly přístupová hesla k Microsoft Teams. Přes tento program bude probíhat i online vyučování, které bude prozatím na zkoušku. Přikládáme i přístupový kód na výukové programy www.didakta.cz, které škola zakoupila a děti s nimi běžně pracují. Je potřeba stáhnout si aplikaci (https://www.didakta.cz/DidaktaCZ-Setup-1.0.0.zip). Považujeme tyto programy za dobrovolné doplnění výuky v tomto období.
 • Sešity s hotovou prací prosíme odevzdejte do školy v pátek dopoledne 23. 10. 2020.
 • Vzhledem k uzákonění distanční výuky od 1. září 2020 je povinná, současně máte možnost odebírat dotační obědy. Obědy se budou vydávat do jídlonosičů. Pro 1. a 2. ročník od 12:00 do 12:30 hod. a pro 3., 4. a 5. ročník od 12:30 do 13:00 hod. Časy neplatí pro sourozence.
 • Všichni žáci mají obědy automaticky od 14. 10. odhlášené, v případě zájmu je třeba nahlásit do 7:00 hod. na telefonním čísle 731 162 172 - ŠJ. Můžete nahlásit na celé období a v případě potřeby zase do 7:00 odhlašovat.
 • Kdykoliv budete potřebovat, obracejte se na nás na níže uvedených kontaktech:

Věra Paličková: 731 550 850, palickova.vera@seznam.cz

Michala Štěpánová: 721 025 084, michala.stepanova@seznam.cz

Eva Seifertová: 723 059 208, seifert.eva@seznam.cz

Jana Bezdíčková: 606 068 032, bezdickova.janca@seznam.cz


AKTUÁLNÍ INFORMACE

 • Vážení rodiče, milí kamarádi,

  stalo se, co jsme nikdo nechtěli, musíme přejít na nějakou dobu na distanční výuku. Určitě vše společně zvládneme stejně dobře jako na jaře, snad i lépe.

  Připravili jsme pro Vás úkoly do podzimních prázdnin, děti dostaly přístupová hesla k Microsoft Teams. Přes tento program bude probíhat i online vyučování, které bude prozatím na zkoušku. Přikládáme i přístupový kód na výukové programy www.didakta.cz, které škola zakoupila a děti s nimi běžně pracují. Je potřeba stáhnout si aplikaci (https://www.didakta.cz/DidaktaCZ-Setup-1.0.0.zip). Považujeme tyto programy za dobrovolné doplnění výuky v tomto období.

  Sešity s hotovou prací prosíme odevzdejte do školy v pátek dopoledne 23. 10. 2020.

  Vzhledem k uzákonění distanční výuky od 1. září 2020 je povinná, současně máte možnost odebírat dotační obědy. Obědy se budou vydávat do jídlonosičů. Pro 1. a 2. ročník od 12:00 do 12:30 hod. a pro 3., 4. a 5. ročník od 12:30 do 13:00 hod. Časy neplatí pro sourozence.

  Všichni žáci mají obědy automaticky od 14. 10. odhlášené, v případě zájmu je třeba nahlásit do 7:00 hod. na telefonním čísle 731 162 172 - ŠJ. Můžete nahlásit na celé období a v případě potřeby zase do 7:00 odhlašovat.

  Kdykoliv budete potřebovat, obracejte se na nás na níže uvedených kontaktech:

  Věra Paličková: 731 550 850, palickova.vera@seznam.cz

  Michala Štěpánová: 721 025 084, michala.stepanova@seznam.cz

  Eva Seifertová: 723 059 208, seifert.eva@seznam.cz

  Jana Bezdíčková: 606 068 032, bezdickova.janca@seznam.cz


 • 26. říjen a 27. říjen 2020 budou MŠMT vyhlášeny v ZŠ jako dny volna. Následuje státní svátek 28. října a dva dny řádných prázdnin 29. - 30. října.
 • Probíhá dobrovolný sběr žaludů - zváženou a podepsanou tašku se žaludy můžete přinést do školy, cena 15 Kč za 1 kg


 • DALŠÍ PLÁNOVANÉ AKCE (Organizace školního roku 2020/2021) :
 • Od pondělí 26. října do pátku 30. října 2020 - Podzimní prázdniny + státní svátek + prodloužené volno
 • 2. listopadu - Průvodce pravěkem - program "Cesta do pravěku" (ve škole)
 • 19. listopadu - každý čtvrtek od 19. listopadu 2020 plavání (vždy od rána)
 • 26. listopadu - vánoční dílny s výrobou adventních věnců pro děti s rodiči
 • 29. listopadu - vánoční zpívání v dobříkovském kostelíku 
 • 4. prosince - divadlo na Mikuláše "Příběh vločky"
 • 22. prosince - divadlo, paní Vlčková "Radujme se, veselme se"
 • Od středy 23. 12. 2020 do neděle 3. ledna 2021 - vánoční prázdniny
 • pátek 29. ledna 2021 - pololetní prázdniny:
 • 15. - 21. února 2021 - jarní prázdniny:
 • 30. března 2021 - program "Velikonoce s mláďaty" 
 • od čtvrtka 1. dubna 2021 - velikonoční prázdniny:
 • středa 30. června 2021 - konec školního roku 2020/2021


DALŠÍ (starší, ale stále aktuální) INFORMACE


• Plavecký výcvik začíná 19. 11. 2020, máme zajištěný autobus, kursovné platí žáci 1., 2. a 5. ročníku ve výši 750 Kč za 10 dvouhodinových lekcí, o případných změnách budeme informovat

• Zrušili jsme společná divadelní představení a akce, jen 5. 10. máme ve Vysokém Mýtě besedu v knihovně se spisovatelkou dětských knih p. Petrou Martiškovou a výstavu v muzeu. Na obou akcích budou pouze žáci naší školy a dopravu máme zajištěnou zvláštním autobusem

• V letošním roce nebudou tradiční vánoční trhy, budeme se snažit zachovat vánoční zpívání s drobným občerstvením první adventní neděli 29. listopadu, tentokrát u místního kostelíku.

• Při omlouvání žáků používejte, prosím, školní mobil č. 731 550 850 a v případě sms napište, zda omlouváte včetně stravování (oběd i svačina ?).

• Od října pokračuje práce klubů (čtenářský 3., 4. a 5. ročník, komunikace v cizím jazyce - AJ a klub logických a deskových her) a doučování.

• Připomínáme možnost pro všechny žáky využívat prodlouženou družinu, a to ráno od 6:00 hod. do 8:00 hod. a odpoledne od 16:00 hod. do 18:00 hod.Pokud budete potřebovat jakékoliv informace, volejte 731 550 850, nebo napište: zs.dobrikov@seznam.c


Další informace:

 • Čerpáme evropské peníze - Prvním pololetím školního roku 2018/2019 končí na naší škole I. dvouletá etapa projektu MŠMT - Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování - Šablony pro ZŠ a MŠ I, který jsme nazvali podle ŠVP naší školy "STROM". V rámci tohoto projektu pracovali žáci po dva roky ve čtenářských klubech, klubu zábavné logiky a deskových her a mohli navštěvovat dle potřeby doučování. Díky financím přiděleným škole podle počtu žáků, jsme dokoupili různé deskové hry, knihy, relaxační sedací vaky aj. V lednu proběhly závěrečné kluby se slavnostním programem, při kterých jsme žákům prozradili, že nekončíme, ale pokračujeme od února další 2 roky. Škola se zapojila i do 2. etapy šablon "STROM II", v rámci které přibude ještě Klub výuky v cizím jazyce. Do této etapy se již zapojila i školní družina a naše mateřinka. Budeme tedy moci čerpat více finančních prostředků na dovybavení našich jednotlivých součástí. Vedení klubů vyžaduje nejen nasazení pedagogů, ale je náročné i na jejich volný čas. Jsme rádi, že tento projekt funguje a můžeme rodičům nabídnout aktivní využití volného času jejich dětí.
 • GDPR - Ochrana osobních údajů
 • GDPR - Sazebník úhrad za poskytnutí informací
 • www.proskoly.cz Žáci obdrželi ve škole lístečky s uživatelským jménem a heslem pro sebe, rodiče a svého kamaráda. Zde si mohou žáci i dospělí vyzkoušet - Testy dětských schopností - Paměťové testy - Testy pro nejmenší - Test volby povolání - Angličtina pro nejmenší - Čtenářská gramotnost - Sociometrie - Kvízy Uživatelské jméno ( login) je pro všechna tři hesla stejné. 
 • V případě potřeby odborné konzultace pracovníků Pedagogicko - psychologické poradny Ústí nad Orlicí uvádíme kontakty: PPP Ústí nad Orlicí - tel.: 465 521 296 mobil : 776 611 695 e-mail : info@pppuo.cz Pro informace a objednání na pracoviště v Ústí nad Orlicí a ve Vysokém Mýtě volejte na tel. 465 521 296 nebo 776 611 695. 
 • Projekt "STROM" je spolufinancován Evropskou unií, má za úkol zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích. Naše škola v rámci tohoto projektu zahájila činnost ve třech šablonách: 2x ČTENÁŘSKÝ KLUB ( pro mladší a starší žáky), 1x KLUB ZÁBAVNÉ LOGIKY A DESKOVÝCH HER a 2x DOUČOVÁNÍ ŽÁKů ZŠ OHROŽENÝCH ŠKOLNÍM NEÚSPĚCHEM ( pro mladší a starší žáky). Práce klubů začala v měsíci únoru 2017 - červen 2017 ( 1. pololetí). Projekt je rozložen na 4 školní pololetí.Datum ukončení fyzické realizace projektu je 31.1. 2019
 • Složení školské rady: Ing. Jana Pinkasová - za zřizovatele, Soňa Němcová DiS - za školu, Michal Hubáček - za rodiče
 • ZŠ peníze do škol - ZŠ zpracovala v rámci šablony III/2 DUMy pro: 3.-5.ročník MATEMATIKA, 3.-5.ročník ANGLICKÝ JAZYK, 3.-5.ročník ČLOVĚK A JEHO SVĚT (Přírodověda, Prvouka). e-mail: skola@dobrikov.cz, autoři: Věra Seifertová (matematika), Eva Pavlů (angličtina), Jana Bezdíčková (přírodově Kčda). Jednotlivé zpracované DUMy jsou k nahlédnutí u vyučujících.