Informace pro rodiče a žáky ZŠ

Aktuálně:

 • Nový formulář na ošetřovné již nemusí být podepsaný školou
 • Platba školného ŠD a MŠ je prozatím pozastavena
 • Stravné je automaticky odhlášeno a platba svačin a pitného režimu rovněž pozastavena
 • Do odvolání se ruší logopedie

Důležité oznámení

Na základě rozhodnutí Bezpečnostní rady státu ČR z dnešních dopoledních hodin s platností od 18. hodiny dne 10. 3. 2020 uzavřít všechny základní, střední,... školy s výjimkou škol mateřských. Toto nařízení se týká i provozu školních družin a zájmových kroužků. Nařízení platí do odvolání Bezpečnostní rady státu ČR.

Milí rodiče,

tímto Vás žádáme, abyste pravidelně sledovali naše aktualizované webové stránky, na kterých budeme podávat aktuální a důležité informace k situaci a zadávat domácí práce pro žáky. Děkujeme za pochopení.

Uzavření základních škol v ČR

Vážení rodiče,

Ministerstvo zdravotnictví ČR v úterý dopoledne rozhodlo o uzavření všech základních, středních a vyšších odborných škol s platností od středy 11. března 2020 až do odvolání. Prosíme, sledujte webové stránky naší školy, na kterých budeme zveřejňovat další aktuální informace.

Doufáme, že se máte všichni dobře a jste zdraví! My učitelky ze ZŠ jsme Vám plně k dispozici na mobilních telefonech, emailech a tomto webu. Pokud byste potřebovali konzultaci ohledně domácích úkolů či čehokoliv jiného, nebojte se nás zkontaktovat. Pro děti jsme zde připravili povinnou domácí práci a Vás chceme poprosit o případnou pomoc a asistenci Vašim dětem, kdyby potřebovaly poradit či správně navést. Doplnili jsme webové stránky i o spoustu odkazů, námětů, inspirace pro dětské domácí tvoření, zkoumání, procvičování. Přejeme především zdraví, ale v tomto čase i radost a příjemně strávené chvíle společně s dětmi.

emailové adresy:

skola@zsdobrikov.cz (Věra Paličková)

seifert.eva@seznam.cz (Eva Seifertová)

michala.stepanova@seznam.cz (Michala Štěpánová)

bezdickova.janca@seznam.cz (Jana Bezdíčková)

tel. čísla:

731 550 850 (Mgr. Věra Paličková)

721 025 084 (Mgr. Michala Štěpánová) (i whats up, messenger)

(tel. číslo na paní uč. Seifertovou rodiče již mají)

(tel. číslo na paní uč. Bezdíčkovou rodiče již mají) 

Pokud potřebujete potvrdit Žádost o ošetřovné při péči o dítě, máme pro Vás potvrzení připravená v ředitelně školy nebo si jej můžete stáhnout zde, vytisknout a potvrdíme Vám jej ve škole či školce, která zůstává stále otevřená.

Informace ze školy

Z provozních i ekonomických důvodů v letošním školním roce rušíme sběr starého papíru.

Co nás čeká:

 • 7. 4. - Zápis budoucích prvňáčků
 • 9. 4. - Velikonoční prázdniny (9. - 13. 4. :-))
 • 27. 4. - Divadlo ve škole - paní Vlčková - Šípková Růženka
 • 30. 4. - Začátek plavání, odjezd autobusu v 7:50 hod.
 • 30. 4. - 25. 6. čtvrtky - kurz plavání ve Vysokém Mýtě
 • 30. 6. - konec školního roku

Mléko do škol - v příštím závozu v projektu Mléko do škol od nás děti obdrží 1 kus neochuceného plnotučného mléka Kravík od mlékárny Tatra Hlinsko a také Řecký jogurt od firmy Polabské mlékárny

Ovoce a zelenina do školv příštím závozu v projektu Ovoce a zelenina do škol od nás děti obdrží jablko a balíček MIX ve složení mrkev, cherry, ředkvička. 

 • Hygienické prostředky pro ZŠ: v letošním školním roce vybíráme za pololetí 200 Kč. Do poskytovaných hygienických prostředků je zahrnuto tekuté mýdlo, toaletní papír, papírové kapesníky a papírové ručníky - to vše je dětem kdykoliv k dispozici, neznamená to ovšem, že každý nemusí mít u sebe v kapse svůj kapesník.

 • Čerpáme evropské peníze - Prvním pololetím školního roku 2018/2019 končí na naší škole I. dvouletá etapa projektu MŠMT - Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování - Šablony pro ZŠ a MŠ I, který jsme nazvali podle ŠVP naší školy "STROM". V rámci tohoto projektu pracovali žáci po dva roky ve čtenářských klubech, klubu zábavné logiky a deskových her a mohli navštěvovat dle potřeby doučování. Díky financím přiděleným škole podle počtu žáků, jsme dokoupili různé deskové hry, knihy, relaxační sedací vaky aj. V lednu proběhly závěrečné kluby se slavnostním programem, při kterých jsme žákům prozradili, že nekončíme, ale pokračujeme od února další 2 roky. Škola se zapojila i do 2. etapy šablon "STROM II", v rámci které přibude ještě Klub výuky v cizím jazyce. Do této etapy se již zapojila i školní družina a naše mateřinka. Budeme tedy moci čerpat více finančních prostředků na dovybavení našich jednotlivých součástí. Vedení klubů vyžaduje nejen nasazení pedagogů, ale je náročné i na jejich volný čas. Jsme rádi, že tento projekt funguje a můžeme rodičům nabídnout aktivní využití volného času jejich dětí.
 • Moc děkujeme panu Boguschovi za kalendář na rok 2019 "Naše příroda" a celoroční předplatné stejnojmenného časopisu. 

 • Školní svačinky - žáci ZŠ mají možnost odebírat školní svačinky. 
 • Nové rozvrhy hodin pro školní rok 2019/2020
 • Prázdniny ve školním roce 2019/2020 naleznete ZDE.
 • GDPR - Ochrana osobních údajů
 • GDPR - Sazebník úhrad za poskytnutí informací
 • www.proskoly.cz Žáci obdrželi ve škole lístečky s uživatelským jménem a heslem pro sebe, rodiče a svého kamaráda. Zde si mohou žáci i dospělí vyzkoušet - Testy dětských schopností - Paměťové testy - Testy pro nejmenší - Test volby povolání - Angličtina pro nejmenší - Čtenářská gramotnost - Sociometrie - Kvízy Uživatelské jméno ( login) je pro všechna tři hesla stejné. 
 • V případě potřeby odborné konzultace pracovníků Pedagogicko - psychologické poradny Ústí nad Orlicí uvádíme kontakty: PPP Ústí nad Orlicí - tel.: 465 521 296 mobil : 776 611 695 e-mail : info@pppuo.cz Pro informace a objednání na pracoviště v Ústí nad Orlicí a ve Vysokém Mýtě volejte na tel. 465 521 296 nebo 776 611 695. 
 • Projekt "STROM" je spolufinancován Evropskou unií, má za úkol zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích. Naše škola v rámci tohoto projektu zahájila činnost ve třech šablonách: 2x ČTENÁŘSKÝ KLUB ( pro mladší a starší žáky), 1x KLUB ZÁBAVNÉ LOGIKY A DESKOVÝCH HER a 2x DOUČOVÁNÍ ŽÁKů ZŠ OHROŽENÝCH ŠKOLNÍM NEÚSPĚCHEM ( pro mladší a starší žáky). Práce klubů začala v měsíci únoru 2017 - červen 2017 ( 1. pololetí).Projekt je rozložen na 4 školní pololetí.Datum ukončení fyzické realizace projektu je 31.1. 2019
 • Složení školské rady:Ing. Jana Pinkasová - za zřizovatele, Soňa Němcová DiS - za školu, Michal Hubáček - za rodiče
 • ZŠ peníze do škol - ZŠ zpracovala v rámci šablony III/2 DUMy pro: 3.-5.ročník MATEMATIKA, 3.-5.ročník ANGLICKÝ JAZYK, 3.-5.ročník ČLOVĚK A JEHO SVĚT (Přírodověda, Prvouka). e-mail: skola@dobrikov.cz, autoři: Věra Seifertová (matematika), Eva Pavlů (angličtina), Jana Bezdíčková (přírodově Kčda). Jednotlivé zpracované DUMy jsou k nahlédnutí u vyučujících. 
 • Milí rodiče a přátelé školy, přejeme Vám skvělý nadcházející rok. Těšíme se dál na spolupráci a všední i nevšední školní zážitky s Vašimi - našimi dětmi. 

 • Zapojili jsme se do soutěže Kores, potřebujeme tedy nasbírat co nejvíce lepících tyčinek Kores (8 g, 15 g, 20 g, 21 g, 40 g) a zbytky libovolných pastelek Kores. Děkujeme za případnou pomoc ve sběru.