Aktuální informace:

Organizace školního roku 2022/2023 a co plánujeme: 


 • Plavecký výcvik 2022/2023 - V tomto školním roce opět budeme jezdit na plavání do Vysokého Mýta. Cena za 10 dvouhodinových lekcí plaveckého výcviku je 1 000 Kč na žáka 1., 2. a 5. ročníku. Žáci 3. a 4. ročníku mají plavecký výcvik v rámci výstupů RVP ZV zdarma, 650 Kč hradí zřizovatel a 550 Kč škola (MŠMT). Plavecký výcvik se hradí po ukončení kurzu. Na dopravu je objednaný autobus, který platí všichni žáci. Vybíráme 1. zálohu, a to 400 Kč. Termíny výcviku: 16. a 23. února, 2., 16., 23. a 30. března, 13., 20. a 27. dubna a 4. května. Odjíždíme vždy v 7:15 hod. od školy, po návratu (přibližně 10:30 hod.) pokračujeme ve výuce.

 • Zápis budoucích prvňáčků se uskuteční 12. dubna v čase rozepsaném v MŠ (Pokud by měl zájem někdo, kdo nenavštěvuje MŠ, ať kontaktuje školu na tel: 731 550 850, čas Vám dáme). V případě žádosti o odklad školní docházky potřebujete potvrzení pediatra a pedagogicko-psychologické poradny, nebo pedagogického centra (upozorňujeme na dlouhé objednací lhůty). Na zápis s sebou doprovoďte dítě :-), přineste rodné číslo a číslo zdravotní pojišťovny. Těšíme se na Vás.

 • Děkujeme zřizovateli Obci Dobříkov za finanční podporu při organizaci přednášky "Děti a technologie" a Golf klubu Osičina za poskytnutí příjemných prostor.
 • Termíny bruslení v Chocni (3. - 5. ročník):  31. 1.
 • 21. února 2023 budou mít děti preventivní program od Národního ústavu pro kybernetickou a informační bezpečnost 
 • Pololetní vysvědčení bude v úterý 31. ledna 2023
 • Jednodenní pololetní prázdniny jsou v pátek 3. února 2023
 • 16. 2. 2023 plavání 
 • 23. 2. 2023 plavání  
 • 2. 3. 2023 plavání  
 • Jarní prázdniny 6. - 12. března 2023
 • 16. 3. 2023 plavání  
 • 23. 3. 2023 plavání  
 • 24. 3. 2023 Planeta Země "Senegal" Projekce v Šemberově divadle (4. a 5. ročník)
 • 30. 3. 2023 plavání  
 • Velikonoční prázdniny - čtvrtek 6. dubna 2023
 • 13. 4. 2023 plavání  
 • 20. 4. 2023 plavání  
 • 27. 4. 2023 plavání  
 • 4. 5. 2023 plavání  
 • Vysvědčení na konci školního roku bude v pátek 30. června 2023

Připravujeme, ale stále nemáme přesný termín:

 • LEDEN
 • Družinkový ples  
 • ÚNOR
 • "Chlebíčkování"
 • BŘEZEN
 • Měsíc knihy - projektové dny, besedy se spisovateli, ilustrátory,...
 • Velikonoční dílny
 • hledání velikonočního zajícova hnízda
 • Družinkový maškarní rej   
 • DUBEN
 • velikonoční tradice
 • duben - měsíc bezpečnosti - dopravní den
 • Zápis do 1. ročníku ZŠ 2023/2024
 • dopravní výchova - dopravní hřiště ve Vysokém Mýtě
 • Den Země 
 • KVĚTEN
 • BRABENEC
 • focení na závěr školního roku
 • výlety
 • Den rodiny
 • ČERVEN
 • Sportohrátky
 • výlety
 • Noc s knihou


Jak jsme se v roce 2021 podíleli na ochraně životního prostředí?

Díky svým obyvatelům se Základní škola Dobříkov může v roce 2021 pochlubit sběrem starého elektra určeného ke zpětnému odběru a recyklaci o hmotnosti 0,14 t. Na každého obyvatele tak připadá kg vysloužilých spotřebičů. Byla tím uspořena spotřeba elektřiny a produkce skleníkových plynů, celosvětově omezena těžba ropy a železné rudy, a recyklací se pokryla i část dodávek mědi nebo hliníku pro průmyslovou výrobu.

Konkrétní přínos obyvatel vyčísluje Osvědčení o podílu na zlepšení životního prostředí, které na základě dosažených výsledků vystavil kolektivní systém pro sběr a recyklaci vysloužilých spotřebičů Elektrowin.

Vyplývá z něj, že díky obyvatelům došlo za rok 2021 k úspoře produkce CO2 o 1,65 tun. Víte kolik smrků pohltí stejné množství CO2? 1 ks

Nebylo nutné vytěžit 82,08 litrů ropy. Představte si, že z tohoto množství se pokryje spotřeba pohonných hmot auta např. na cestu z Prahy do Brna po dálnici D1 a to 4 krát.

Došlo také k úspoře 844,92 kWh energie. Asi stejné množství, jako kdybychom spustili cyklus myčky nádobí 845 krát.

Podařilo se recyklovat 80,60 kg železa. Toto množství recyklovaného železa by bylo možné použít pro výrobu 4 ks nových praček, bez nutnosti těžby železné rudy.

Recyklací vysbíraných spotřebičů se podařilo získat 2,84 kg mědi, což by postačilo pro ražbu 505 1€ mincí, nebo 3,45 kg hliníku, který by stačil na výrobu 230 plechovek o objemu 0,33 l.

Děkujeme panu senátoru Grulichovi za krásná slova o naší škole. Bylo nám ctí...

Více zde: stránkách https://www.facebook.com/senatorzhor/


 • Zřizovatel nám zajistil nový konvektomat do školní jídelny.

 • Zástupcem rodičů ve Školské radě byl rodiči online dotazníkem zvolen pan docent Petr Bogusch. Gratulujeme a děkujeme.

 • STROM II.

31. ledna 2021 jsme zakončili dotační program Šablony do škol - STROM II. - projekt MŠMT spolufinancovaný EU, který trval 2 roky. V rámci tohoto projektu pracovaly na naší škole zájmové kluby (Klub logických her, Čtenářský klub a Klub cizího jazyka - AJ). Současně jsme se žáky pracovali v šablonách Doučování.

Z finančních prostředků projektu jsme kromě nákupu množství knih, Albi knih s chytrými tužkami, sedacích koženkových vaků, mohli také zafinancovat polovinu obnovy školní počítačové sítě, která již byla zastaralá a tudíž nevyhovující a nezbývaly na ni finanční prostředky. Také se konečně mohla zakoupit pojízdná interaktivní dotyková tabule do MŠ.

 • STROM III.

Hned navazujeme od 1. února 2021 na další etapu tohoto projektu šablonami STROM III. Projekt je opět na 2 roky, tentokrát je v něm méně finančních prostředků a nejsou do něj zapojeny školní družiny. Jsme však rády, že žáci opět mohou pracovat, sice v mnohem menší míře, v rámci některých šablon, v současné době využijeme především šablony doučování žáků ZŠ. I MŠ má v projektu po 1 projektovém dni (Den s odborníkem z praxe) a také sdílení zkušeností s pedagogy z jiných škol. Ze zbylých finančních prostředků budeme moci opět dovybavit školu a školku aktuálně potřebnými pomůckami.

Další informace:

 • Čerpáme evropské peníze - Prvním pololetím školního roku 2018/2019 končí na naší škole I. dvouletá etapa projektu MŠMT - Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování - Šablony pro ZŠ a MŠ I, který jsme nazvali podle ŠVP naší školy "STROM". V rámci tohoto projektu pracovali žáci po dva roky ve čtenářských klubech, klubu zábavné logiky a deskových her a mohli navštěvovat dle potřeby doučování. Díky financím přiděleným škole podle počtu žáků, jsme dokoupili různé deskové hry, knihy, relaxační sedací vaky aj. V lednu proběhly závěrečné kluby se slavnostním programem, při kterých jsme žákům prozradili, že nekončíme, ale pokračujeme od února další 2 roky. Škola se zapojila i do 2. etapy šablon "STROM II", v rámci které přibude ještě Klub výuky v cizím jazyce. Do této etapy se již zapojila i školní družina a naše mateřinka. Budeme tedy moci čerpat více finančních prostředků na dovybavení našich jednotlivých součástí. Vedení klubů vyžaduje nejen nasazení pedagogů, ale je náročné i na jejich volný čas. Jsme rádi, že tento projekt funguje a můžeme rodičům nabídnout aktivní využití volného času jejich dětí.
 • GDPR - Ochrana osobních údajů
 • GDPR - Sazebník úhrad za poskytnutí informací
 • www.proskoly.cz Žáci obdrželi ve škole lístečky s uživatelským jménem a heslem pro sebe, rodiče a svého kamaráda. Zde si mohou žáci i dospělí vyzkoušet - Testy dětských schopností - Paměťové testy - Testy pro nejmenší - Test volby povolání - Angličtina pro nejmenší - Čtenářská gramotnost - Sociometrie - Kvízy Uživatelské jméno ( login) je pro všechna tři hesla stejné. 
 • V případě potřeby odborné konzultace pracovníků Pedagogicko - psychologické poradny Ústí nad Orlicí uvádíme kontakty: PPP Ústí nad Orlicí - tel.: 465 521 296 mobil : 776 611 695 e-mail : info@pppuo.cz Pro informace a objednání na pracoviště v Ústí nad Orlicí a ve Vysokém Mýtě volejte na tel. 465 521 296 nebo 776 611 695. 
 • Projekt "STROM" je spolufinancován Evropskou unií, má za úkol zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích. Naše škola v rámci tohoto projektu zahájila činnost ve třech šablonách: 2x ČTENÁŘSKÝ KLUB ( pro mladší a starší žáky), 1x KLUB ZÁBAVNÉ LOGIKY A DESKOVÝCH HER a 2x DOUČOVÁNÍ ŽÁKů ZŠ OHROŽENÝCH ŠKOLNÍM NEÚSPĚCHEM ( pro mladší a starší žáky). Práce klubů začala v měsíci únoru 2017 - červen 2017 ( 1. pololetí). Projekt je rozložen na 4 školní pololetí.Datum ukončení fyzické realizace projektu je 31.1. 2019
 • Složení školské rady: Ing. Jana Pinkasová - za zřizovatele, Soňa Němcová DiS - za školu, Michal Hubáček - za rodiče
 • ZŠ peníze do škol - ZŠ zpracovala v rámci šablony III/2 DUMy pro: 3.-5.ročník MATEMATIKA, 3.-5.ročník ANGLICKÝ JAZYK, 3.-5.ročník ČLOVĚK A JEHO SVĚT (Přírodověda, Prvouka). e-mail: skola@dobrikov.cz, autoři: Věra Paličková (matematika), Eva Seifertová (angličtina), Jana Bezdíčková (přírodověda). Jednotlivé zpracované DUMy jsou k nahlédnutí u vyučujících.