Aktuální informace:


 • Sbíráme opět žaludy, výkupní cena po vyplavení je 28 Kč za 1 kg. Letos můžete sbírat i červené žaludy, musí být ale oddělené od ostatních. Do školy noste zvážené a podepsané.

 • Od pondělí 19. 9. začíná opět pracovat Čtenářský klub pro zájemce 4. a 5. ročníku. Začínáme vždy ve 13:00 hod., končíme ve 14:30 hod.

 • Nabízíme kroužek stolního tenisu (každé pondělí 15:30 - 17:00 v TJ Sokol Dobříkov - ZAČÍNÁME UŽ 19. ZÁŘÍ 2022

 • Žáci 4. a 5. ročníku (a dobrovolně i 3. ročníku) pojedou v rámci odpoledního vyučování tělesné výchovy BRUSLIT do choceňského zimního stadionu (termíny: 11. října, 1. a 15. listopadu, 13. prosince). S sebou helmu, lední brusle, rukavice. Odjezd od školy po obědě autobusem 13:05, zpět 15:17 u školy.
 • Aktualizované jsou rozvrhy hodin pro školní rok 2022/2023 ZDE.

Organizace školního roku 2022/2023 a co plánujeme: 


 • Na čtvrtek 29. 9. a pátek 30. 9 2022 z důvodu opravy topení ve školní kuchyni a jídelně vyhlašuje paní ředitelka ředitelské volno pro žáky ZŠ a děti MŠ

 • 3. 10. 2022 Knihovna Vysoké Mýto 1., 2., 3. ročník, beseda s paní spisovatelkou Harasimovou, 
 • 5. 10. 2022 Projektový Den zvířat "Učíme se se zvířátky"
 • 6. 10. 2022 Staré pohádky české (divadlo ve škole, Bílek)
 • 11. 10. 2022 Bruslíme na ledě v Chocni v rámci tělesné výchovy
 • 13. 10. 2022 "Expedice Borneo" - Šemberovo divadlo VM, 4. a 5. ročník
 • Podzimní prázdniny středa 26. a 27. října 2022
 • 1. 11. 2022 Bruslíme na ledě v Chocni v rámci tělesné výchovy
 • 13. 11. 2022 Světový den laskavosti - pomáháme tentokrát našim seniorům, zapojili jsme se do projektu "jsemlaskavec"
 • 15. 11. 2022 Bruslíme na ledě v Chocni v rámci tělesné výchovy
 • 27. 11. 2022 Školní vánoční setkání "Slavnost vánočního stromku" s občerstvením a posezením
 • 29. 11. 2022 Hudební divadlo HK v Chocni "Pozpívejme si, děti" (1.,2.,3. ročník vlakem)
 • 13. 12. 2022 Bruslíme na ledě v Chocni v rámci tělesné výchovy
 • 22. 12. 2022 Divadlo ve škole - paní Vlčková "Radujme se, veselme se"
 • Vánoční prázdniny začínají v pátek 23. prosince 2022 a končí v pondělí 2. ledna 2023 (vyučování začne v úterý 3. ledna)
 • Pololetní vysvědčení bude v úterý 31. ledna 2023
 • Jednodenní pololetní prázdniny jsou v pátek 3. února 2023
 • 16. 2. 2023 plavání 
 • 23. 2. 2023 plavání  
 • 2. 3. 2023 plavání  
 • Jarní prázdniny 6. - 12. března 2023
 • 16. 3. 2023 plavání  
 • 23. 3. 2023 plavání  
 • 24. 3. 2023 Planeta Země "Senegal" Projekce v Šemberově divadle (4. a 5. ročník)
 • 30. 3. 2023 plavání  
 • Velikonoční prázdniny - čtvrtek 6. dubna 2023
 • 13. 4. 2023 plavání  
 • 20. 4. 2023 plavání  
 • 27. 4. 2023 plavání  
 • 4. 5. 2023 plavání  
 • Vysvědčení na konci školního roku bude v pátek 30. června 2023

Připravujeme, ale stále nemáme přesný termín:

 • ZÁŘÍ
 • projektové dny: Bezpečnost chodce a cyklisty, Učíme se pohádkami
 • ŘÍJEN
 • dopravní výchova - 4 hodiny teorie - BESIP (4. a 5. ročník)
 • návštěva Muzea Václava Klofáče 
 • Lední bruslení v Chocni (3.4.,5. ročník)
 • LISTOPAD
 • Slavnosti Slabikáře
 • účast na projektu "Jsem laskavec"
 • projektový den Svatého Martina  
 • Zahájení celoročního projektu "Rodičovské dny" 
 • Lední bruslení v Chocni (3.4.,5. ročník)
 • PROSINEC
 • Vánoční besídka
 • LEDEN
 • Družinkový ples  
 • Projektový den "Tři králové" 
 • ÚNOR
 • "Chlebíčkování"
 •  
 • BŘEZEN
 • Měsíc knihy - projektové dny, besedy se spisovateli, ilustrátory,...
 • Velikonoční dílny
 • hledání velikonočního zajícova hnízda
 • Družinkový maškarní rej   
 • DUBEN
 • velikonoční tradice
 • duben - měsíc bezpečnosti - dopravní den
 • Zápis do 1. ročníku ZŠ 2023/2024
 • dopravní výchova - dopravní hřiště ve Vysokém Mýtě
 • Den Země 
 • KVĚTEN
 • BRABENEC
 • focení na závěr školního roku
 • výlety
 • Den rodiny
 • ČERVEN
 • Sportohrátky
 • výlety
 • Noc s knihouJak jsme se v roce 2021 podíleli na ochraně životního prostředí?

Díky svým obyvatelům se Základní škola Dobříkov může v roce 2021 pochlubit sběrem starého elektra určeného ke zpětnému odběru a recyklaci o hmotnosti 0,14 t. Na každého obyvatele tak připadá kg vysloužilých spotřebičů. Byla tím uspořena spotřeba elektřiny a produkce skleníkových plynů, celosvětově omezena těžba ropy a železné rudy, a recyklací se pokryla i část dodávek mědi nebo hliníku pro průmyslovou výrobu.

Konkrétní přínos obyvatel vyčísluje Osvědčení o podílu na zlepšení životního prostředí, které na základě dosažených výsledků vystavil kolektivní systém pro sběr a recyklaci vysloužilých spotřebičů Elektrowin.

Vyplývá z něj, že díky obyvatelům došlo za rok 2021 k úspoře produkce CO2 o 1,65 tun. Víte kolik smrků pohltí stejné množství CO2? 1 ks

Nebylo nutné vytěžit 82,08 litrů ropy. Představte si, že z tohoto množství se pokryje spotřeba pohonných hmot auta např. na cestu z Prahy do Brna po dálnici D1 a to 4 krát.

Došlo také k úspoře 844,92 kWh energie. Asi stejné množství, jako kdybychom spustili cyklus myčky nádobí 845 krát.

Podařilo se recyklovat 80,60 kg železa. Toto množství recyklovaného železa by bylo možné použít pro výrobu 4 ks nových praček, bez nutnosti těžby železné rudy.

Recyklací vysbíraných spotřebičů se podařilo získat 2,84 kg mědi, což by postačilo pro ražbu 505 1€ mincí, nebo 3,45 kg hliníku, který by stačil na výrobu 230 plechovek o objemu 0,33 l.

Děkujeme panu senátoru Grulichovi za krásná slova o naší škole. Bylo nám ctí...

Více zde: stránkách https://www.facebook.com/senatorzhor/


 • Zřizovatel nám zajistil nový konvektomat do školní jídelny.

 • Zástupcem rodičů ve Školské radě byl rodiči online dotazníkem zvolen pan docent Petr Bogusch. Gratulujeme a děkujeme.

 • STROM II.

31. ledna 2021 jsme zakončili dotační program Šablony do škol - STROM II. - projekt MŠMT spolufinancovaný EU, který trval 2 roky. V rámci tohoto projektu pracovaly na naší škole zájmové kluby (Klub logických her, Čtenářský klub a Klub cizího jazyka - AJ). Současně jsme se žáky pracovali v šablonách Doučování.

Z finančních prostředků projektu jsme kromě nákupu množství knih, Albi knih s chytrými tužkami, sedacích koženkových vaků, mohli také zafinancovat polovinu obnovy školní počítačové sítě, která již byla zastaralá a tudíž nevyhovující a nezbývaly na ni finanční prostředky. Také se konečně mohla zakoupit pojízdná interaktivní dotyková tabule do MŠ.

 • STROM III.

Hned navazujeme od 1. února 2021 na další etapu tohoto projektu šablonami STROM III. Projekt je opět na 2 roky, tentokrát je v něm méně finančních prostředků a nejsou do něj zapojeny školní družiny. Jsme však rády, že žáci opět mohou pracovat, sice v mnohem menší míře, v rámci některých šablon, v současné době využijeme především šablony doučování žáků ZŠ. I MŠ má v projektu po 1 projektovém dni (Den s odborníkem z praxe) a také sdílení zkušeností s pedagogy z jiných škol. Ze zbylých finančních prostředků budeme moci opět dovybavit školu a školku aktuálně potřebnými pomůckami.

Další informace:

 • Čerpáme evropské peníze - Prvním pololetím školního roku 2018/2019 končí na naší škole I. dvouletá etapa projektu MŠMT - Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování - Šablony pro ZŠ a MŠ I, který jsme nazvali podle ŠVP naší školy "STROM". V rámci tohoto projektu pracovali žáci po dva roky ve čtenářských klubech, klubu zábavné logiky a deskových her a mohli navštěvovat dle potřeby doučování. Díky financím přiděleným škole podle počtu žáků, jsme dokoupili různé deskové hry, knihy, relaxační sedací vaky aj. V lednu proběhly závěrečné kluby se slavnostním programem, při kterých jsme žákům prozradili, že nekončíme, ale pokračujeme od února další 2 roky. Škola se zapojila i do 2. etapy šablon "STROM II", v rámci které přibude ještě Klub výuky v cizím jazyce. Do této etapy se již zapojila i školní družina a naše mateřinka. Budeme tedy moci čerpat více finančních prostředků na dovybavení našich jednotlivých součástí. Vedení klubů vyžaduje nejen nasazení pedagogů, ale je náročné i na jejich volný čas. Jsme rádi, že tento projekt funguje a můžeme rodičům nabídnout aktivní využití volného času jejich dětí.
 • GDPR - Ochrana osobních údajů
 • GDPR - Sazebník úhrad za poskytnutí informací
 • www.proskoly.cz Žáci obdrželi ve škole lístečky s uživatelským jménem a heslem pro sebe, rodiče a svého kamaráda. Zde si mohou žáci i dospělí vyzkoušet - Testy dětských schopností - Paměťové testy - Testy pro nejmenší - Test volby povolání - Angličtina pro nejmenší - Čtenářská gramotnost - Sociometrie - Kvízy Uživatelské jméno ( login) je pro všechna tři hesla stejné. 
 • V případě potřeby odborné konzultace pracovníků Pedagogicko - psychologické poradny Ústí nad Orlicí uvádíme kontakty: PPP Ústí nad Orlicí - tel.: 465 521 296 mobil : 776 611 695 e-mail : info@pppuo.cz Pro informace a objednání na pracoviště v Ústí nad Orlicí a ve Vysokém Mýtě volejte na tel. 465 521 296 nebo 776 611 695. 
 • Projekt "STROM" je spolufinancován Evropskou unií, má za úkol zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích. Naše škola v rámci tohoto projektu zahájila činnost ve třech šablonách: 2x ČTENÁŘSKÝ KLUB ( pro mladší a starší žáky), 1x KLUB ZÁBAVNÉ LOGIKY A DESKOVÝCH HER a 2x DOUČOVÁNÍ ŽÁKů ZŠ OHROŽENÝCH ŠKOLNÍM NEÚSPĚCHEM ( pro mladší a starší žáky). Práce klubů začala v měsíci únoru 2017 - červen 2017 ( 1. pololetí). Projekt je rozložen na 4 školní pololetí.Datum ukončení fyzické realizace projektu je 31.1. 2019
 • Složení školské rady: Ing. Jana Pinkasová - za zřizovatele, Soňa Němcová DiS - za školu, Michal Hubáček - za rodiče
 • ZŠ peníze do škol - ZŠ zpracovala v rámci šablony III/2 DUMy pro: 3.-5.ročník MATEMATIKA, 3.-5.ročník ANGLICKÝ JAZYK, 3.-5.ročník ČLOVĚK A JEHO SVĚT (Přírodověda, Prvouka). e-mail: skola@dobrikov.cz, autoři: Věra Paličková (matematika), Eva Seifertová (angličtina), Jana Bezdíčková (přírodověda). Jednotlivé zpracované DUMy jsou k nahlédnutí u vyučujících.