Informace pro rodiče a žáky ZŠ


 • Připomínáme ukončení nebo změny příkazu na platbu za oběd - Nové ceny obědů od září 2019
 • Zápis z rodičovské schůzky konané dne 9. dubna 2019
 • Mléko do škol - 1 kus neochuceného mléka Kravík od firmy Mlékárna Hlinsko
 • Ovoce a zelenina do škol - v příštím a současně posledním závozu od nás obdržíte pitíčko ze 100% jablečné šťávy (pokud není dohodnuto jinak), které je vyrobeno z kvalitních jablek od pěstitelů z EU.
 • Čerpáme evropské peníze - Prvním pololetím školního roku 2018/2019 končí na naší škole I. dvouletá etapa projektu MŠMT - Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování - Šablony pro ZŠ a MŠ I, který jsme nazvali podle ŠVP naší školy "STROM". V rámci tohoto projektu pracovali žáci po dva roky ve čtenářských klubech, klubu zábavné logiky a deskových her a mohli navštěvovat dle potřeby doučování. Díky financím přiděleným škole podle počtu žáků, jsme dokoupili různé deskové hry, knihy, relaxační sedací vaky aj. V lednu proběhly závěrečné kluby se slavnostním programem, při kterých jsme žákům prozradili, že nekončíme, ale pokračujeme od února další 2 roky. Škola se zapojila i do 2. etapy šablon "STROM II", v rámci které přibude ještě Klub výuky v cizím jazyce. Do této etapy se již zapojila i školní družina a naše mateřinka. Budeme tedy moci čerpat více finančních prostředků na dovybavení našich jednotlivých součástí. Vedení klubů vyžaduje nejen nasazení pedagogů, ale je náročné i na jejich volný čas. Jsme rádi, že tento projekt funguje a můžeme rodičům nabídnout aktivní využití volného času jejich dětí.
 • Moc děkujeme panu Boguschovi za kalendář na rok 2019 "Naše příroda" a celoroční předplatné stejnojmenného časopisu. 

 • Poděkování z Azylového domu ve Vysokém Mýtě za dárečky pro děti naleznete ZDE.
 • Prosíme o omlouvání absence kroužků na lístečku (podepsaném rodiči) předem. V opačném případě nebudou moci žáci po dobu trvání kroužku opustit školní budovu. Děkujeme za pochopení.
 • Týden od 3. 12. byl plný ochutnávek díky projektům Ovoce a zelenina do škol a Mléko do škol. - Můžete se podívat do fotogalerie, jak jsme ochutnávali ve čtvrtek 6. prosince. :-)
 • Chtěli jsme se s dětmi zapojit do projektu "Krabice od bot", ale jelikož uzavírku sběrných míst jsme termínově nestihli (ještě před začátkem školního roku) a nejbližší sběrné místo je v Pardubicích, rozhodli jsme se letos podpořit především potřebné děti z blízkého okolí. Spolupracujeme tedy nyní  s Azylovým domem ve Vysokém Mýtě, kde nám poskytli seznam devíti dětí a jim připravujeme dárečky k Vánocům. Máme ovšem velice štědré rodiče a děti (DĚKUJEME, JSTE SKVĚLÍ!!! :-)) a nečekali jsme tak velký ohlas a tolik dárků. Akce trvá ještě do příštího úterý (nejpozději), ale už teď víme, že díky Vaší štědrosti budeme moci společně obdarovat nejen mýtský azylový dům, ale některé krabice s dárky odvezeme i do Pardubic, kde se o rozdělení potřebným dále postarají ve zmiňovaném projektu. Je skvělé, že můžeme společně děti učit být štědrými, dělat radost jiným a ukazovat jim, že se rozhodně nemají špatně a někdo je daleko potřebnější. Přemýšlíme o zařazení naší školy do seznamu sběrných míst projektu "Krabice od bot" pro příští roky. :-)
 • Slavnost vánočního stromku - děkujeme všem rodičům i dětem za výborné cukroví, krásné výrobky, spolupráci, přispění škole nákupem na trzích, ale především za Vaši přítomnost a příjemnou pohodovou atmosféru. :-) Přejeme Vám krásný předvánoční čas. A určitě se zase někdy na kus řeči zastavte, bylo to s Vámi moc fajn. :-)
 • V úterý 13. listopadu proběhly třídní schůzky - zápis naleznete zde.
 • Milí rodiče, chceme Vám moc poděkovat za spolupráci s Mezinárodním dnem zvířat - za zapůjčení zvířátek, plyšáků či pořízení fotografií. Společně jsme tak mohli dopřát dětem netradiční zážitek. :-) 
 • Školní svačinky - žáci ZŠ mají možnost odebírat školní svačinky. 
 • Zájmové kroužky při ZŠ Dobříkov 2018
 • Plán akcí na školní rok 2018/2019
 • Nové rozvrhy hodin pro školní rok 2018/2019
 • Prázdniny ve školním roce 2018/2019 naleznete ZDE.
 • GDPR - Ochrana osobních údajů
 • GDPR - Sazebník úhrad za poskytnutí informací
 • Výsledky přijímání k základnímu vzdělávání pro školní rok 2018/2019  si můžete přečíst či stáhnout ZDE.
 • Zápis z rodičovských schůzek ze dne 12. dubna 2018
 • www.proskoly.cz Žáci obdrželi ve škole lístečky s uživatelským jménem a heslem pro sebe, rodiče a svého kamaráda. Zde si mohou žáci i dospělí vyzkoušet - Testy dětských schopností - Paměťové testy - Testy pro nejmenší - Test volby povolání - Angličtina pro nejmenší - Čtenářská gramotnost - Sociometrie - Kvízy Uživatelské jméno ( login) je pro všechna tři hesla stejné. 
 • V případě potřeby odborné konzultace pracovníků Pedagogicko - psychologické poradny Ústí nad Orlicí uvádíme kontakty: PPP Ústí nad Orlicí - tel.: 465 521 296 mobil : 776 611 695 e-mail : info@pppuo.cz Pro informace a objednání na pracoviště v Ústí nad Orlicí a ve Vysokém Mýtě volejte na tel. 465 521 296 nebo 776 611 695. 
 • Projekt "STROM" je spolufinancován Evropskou unií, má za úkol zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích. Naše škola v rámci tohoto projektu zahájila činnost ve třech šablonách: 2x ČTENÁŘSKÝ KLUB ( pro mladší a starší žáky), 1x KLUB ZÁBAVNÉ LOGIKY A DESKOVÝCH HER a 2x DOUČOVÁNÍ ŽÁKů ZŠ OHROŽENÝCH ŠKOLNÍM NEÚSPĚCHEM ( pro mladší a starší žáky). Práce klubů začala v měsíci únoru 2017 - červen 2017 ( 1. pololetí).Projekt je rozložen na 4 školní pololetí.Datum ukončení fyzické realizace projektu je 31.1. 2019
 • Složení školské rady:Ing. Jana Pinkasová - za zřizovatele, Soňa Němcová DiS - za školu, Michal Hubáček - za rodiče
 • ZŠ peníze do škol - ZŠ zpracovala v rámci šablony III/2 DUMy pro: 3.-5.ročník MATEMATIKA, 3.-5.ročník ANGLICKÝ JAZYK, 3.-5.ročník ČLOVĚK A JEHO SVĚT (Přírodověda, Prvouka). e-mail: skola@dobrikov.cz, autoři: Věra Seifertová (matematika), Eva Pavlů (angličtina), Jana Bezdíčková (přírodověda). Jednotlivé zpracované DUMy jsou k nahlédnutí u vyučujících.