Aktuální informace:

 • Exkurze do Hvězdárny jsou přesunuty kvůli současné covidové situaci na jaro 2022
 • Vánoce ve škole - děti se mohou těšit na třídní besídky a Vánoční besídku připravenou páťáky pro své mladší spolužáky. Školní a družinové dárečky rozbalíme společně. Kvůli společenským rozdílům a zkušenostem z dřívějších let jsme se rozhodly, že si děti nebudou předávat dárky mezi sebou ani ve škole, ani v družině (pokud si kamarádi potřebují dát mezi sebou dárek, moc prosíme o respektování tohoto pravidla a předání si dárků mimo školu - v domácím prostředí). Chceme se zaměřit na radostně strávený čas s kamarády v příjemné atmosféře kouzelných Vánoc bez smutku z nevyvážených dárků mezi dětmi. Protože Vánoce jsou víc, než jen dárky. :-) Děkujeme za pochopení. 
 • Prosíme, aby děti měly vždy připravené zimní oblečení (čepice, rukavice, vhodné boty a zateplené kalhoty). Ven budeme chodit při družině i tělocviku. V případě velké sněhové nadílky Vám rodičům dáme vědět. Změnili bychom operativně rozvrh a v rámci tělesné výchovy bychom šli bobovat na kopec.
 • Antigenní testování ve škole (plošné testování po ČR) proběhne každé pondělí mezi 6:00 - 7:40 hod. (nyní testy značky SEJOY). Když přijdou děti včas, nemusí čekat frontu :-))
 • Doporučujeme webinář pro rodiče Digitální bezpečnost - ochrana dětí ve virtuálním světě 16. 12., potřeba se přihlásit


Co plánujeme (termíny a akce se průběžně aktualizují):

PROSINEC

 • 17. 12. Vánoční besídka od páťáků pro své mladší spolužáky
 • 20. 12. Divadlo ULBERT "Dvanáct měsíčků" (paní Bílková)

POZDĚJI

 • 9. 3. 2022 hudební pohádka "Ferda Mravenec" (pan Zámečník)

Pozvánky páťáků na vánoční besídku pořádanou pro mladší spolužáky: Aktuální kluby a kroužky:

ČTENÁŘSKÉ KLUBY

Čtenářský klub
Čtenářský klub
 • 2. a 3. ročník (v pondělí a čtvrtek) 
 • 4. a 5. ročník

KROUŽEK STOLNÍHO TENISU

Kroužek stolního tenisu
Kroužek stolního tenisu
 • pondělí 15:30 - 17 hodin v Sokolovně

MODELÁŘSKÝ KROUŽEK

Modelářský kroužek
Modelářský kroužek
 • čtvrtek 15 - 17 hodin
 • STROM II.

31. ledna 2021 jsme zakončili dotační program Šablony do škol - STROM II. - projekt MŠMT spolufinancovaný EU, který trval 2 roky. V rámci tohoto projektu pracovaly na naší škole zájmové kluby (Klub logických her, Čtenářský klub a Klub cizího jazyka - AJ). Současně jsme se žáky pracovali v šablonách Doučování.

Z finančních prostředků projektu jsme kromě nákupu množství knih, Albi knih s chytrými tužkami, sedacích koženkových vaků, mohli také zafinancovat polovinu obnovy školní počítačové sítě, která již byla zastaralá a tudíž nevyhovující a nezbývaly na ni finanční prostředky. Také se konečně mohla zakoupit pojízdná interaktivní dotyková tabule do MŠ.

 • STROM III.

Hned navazujeme od 1. února 2021 na další etapu tohoto projektu šablonami STROM III. Projekt je opět na 2 roky, tentokrát je v něm méně finančních prostředků a nejsou do něj zapojeny školní družiny. Jsme však rády, že žáci opět mohou pracovat, sice v mnohem menší míře, v rámci některých šablon, v současné době využijeme především šablony doučování žáků ZŠ. I MŠ má v projektu po 1 projektovém dni (Den s odborníkem z praxe) a také sdílení zkušeností s pedagogy z jiných škol. Ze zbylých finančních prostředků budeme moci opět dovybavit školu a školku aktuálně potřebnými pomůckami.


Další informace:

 • Čerpáme evropské peníze - Prvním pololetím školního roku 2018/2019 končí na naší škole I. dvouletá etapa projektu MŠMT - Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování - Šablony pro ZŠ a MŠ I, který jsme nazvali podle ŠVP naší školy "STROM". V rámci tohoto projektu pracovali žáci po dva roky ve čtenářských klubech, klubu zábavné logiky a deskových her a mohli navštěvovat dle potřeby doučování. Díky financím přiděleným škole podle počtu žáků, jsme dokoupili různé deskové hry, knihy, relaxační sedací vaky aj. V lednu proběhly závěrečné kluby se slavnostním programem, při kterých jsme žákům prozradili, že nekončíme, ale pokračujeme od února další 2 roky. Škola se zapojila i do 2. etapy šablon "STROM II", v rámci které přibude ještě Klub výuky v cizím jazyce. Do této etapy se již zapojila i školní družina a naše mateřinka. Budeme tedy moci čerpat více finančních prostředků na dovybavení našich jednotlivých součástí. Vedení klubů vyžaduje nejen nasazení pedagogů, ale je náročné i na jejich volný čas. Jsme rádi, že tento projekt funguje a můžeme rodičům nabídnout aktivní využití volného času jejich dětí.
 • GDPR - Ochrana osobních údajů
 • GDPR - Sazebník úhrad za poskytnutí informací
 • www.proskoly.cz Žáci obdrželi ve škole lístečky s uživatelským jménem a heslem pro sebe, rodiče a svého kamaráda. Zde si mohou žáci i dospělí vyzkoušet - Testy dětských schopností - Paměťové testy - Testy pro nejmenší - Test volby povolání - Angličtina pro nejmenší - Čtenářská gramotnost - Sociometrie - Kvízy Uživatelské jméno ( login) je pro všechna tři hesla stejné. 
 • V případě potřeby odborné konzultace pracovníků Pedagogicko - psychologické poradny Ústí nad Orlicí uvádíme kontakty: PPP Ústí nad Orlicí - tel.: 465 521 296 mobil : 776 611 695 e-mail : info@pppuo.cz Pro informace a objednání na pracoviště v Ústí nad Orlicí a ve Vysokém Mýtě volejte na tel. 465 521 296 nebo 776 611 695. 
 • Projekt "STROM" je spolufinancován Evropskou unií, má za úkol zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích. Naše škola v rámci tohoto projektu zahájila činnost ve třech šablonách: 2x ČTENÁŘSKÝ KLUB ( pro mladší a starší žáky), 1x KLUB ZÁBAVNÉ LOGIKY A DESKOVÝCH HER a 2x DOUČOVÁNÍ ŽÁKů ZŠ OHROŽENÝCH ŠKOLNÍM NEÚSPĚCHEM ( pro mladší a starší žáky). Práce klubů začala v měsíci únoru 2017 - červen 2017 ( 1. pololetí). Projekt je rozložen na 4 školní pololetí.Datum ukončení fyzické realizace projektu je 31.1. 2019
 • Složení školské rady: Ing. Jana Pinkasová - za zřizovatele, Soňa Němcová DiS - za školu, Michal Hubáček - za rodiče
 • ZŠ peníze do škol - ZŠ zpracovala v rámci šablony III/2 DUMy pro: 3.-5.ročník MATEMATIKA, 3.-5.ročník ANGLICKÝ JAZYK, 3.-5.ročník ČLOVĚK A JEHO SVĚT (Přírodověda, Prvouka). e-mail: skola@dobrikov.cz, autoři: Věra Seifertová (matematika), Eva Pavlů (angličtina), Jana Bezdíčková (přírodově Kčda). Jednotlivé zpracované DUMy jsou k nahlédnutí u vyučujících.