Informace pro rodiče a žáky ZŠ

 • Žáci 3., 4. a 5. ročníku pojedou v rámci tělesné výchovy bruslit do zimního stadionu v Chocni. Termíny: středa 5. 2., úterý 18. 2., úterý 25. 2. 2020. Sraz je vždy v 6:35 hodin před školou (odjezd autobusu od školy v 6:49 hod), příjezd je plánován vlakem (příjezd v 10:45 hodin), do školy dojdeme během 4. vyučovací hodiny a vyučování poté pokračuje podle rozvrhu. Vybíráme na dopravu a nájem zimního stadionu vždy 25 Kč, tedy celkem 75 Kč. S sebou: brusle, helmu, rukavice, vhodné zimní oblečení, pití.
 • Milí rodiče a přátelé školy, přejeme Vám skvělý nadcházející rok. Těšíme se dál na spolupráci a všední i nevšední školní zážitky s Vašimi - našimi dětmi. 

 • Zápis ze třídních schůzek konaných dne 14. listopadu 2019 ke stažení zde:
 • Zapojili jsme se do soutěže Kores, potřebujeme tedy nasbírat co nejvíce lepících tyčinek Kores (8 g, 15 g, 20 g, 21 g, 40 g) a zbytky libovolných pastelek Kores. Děkujeme za případnou pomoc ve sběru.

Co nás čeká:

 • 31. 1. - Pololetní prázdniny
 • 10. - 16. 2. - Jarní prázdniny
 • 9. 4. - Velikonoční prázdniny (9. - 13. 4. :-))
 • 30. 4. - 25. 6. čtvrtky - kurz plavání ve Vysokém Mýtě
 • 30. 6. - konec školního roku
 • Mléko do škol - v příštím závozu v projektu Mléko do škol od nás děti obdrží 2 kusy neochuceného plnotučného mléka Kravík od mlékárny Tatra Hlinsko.

 • Hygienické prostředky pro ZŠ: v letošním školním roce vybíráme za pololetí 200 Kč. Do poskytovaných hygienických prostředků je zahrnuto tekuté mýdlo, toaletní papír, papírové kapesníky a papírové ručníky - to vše je dětem kdykoliv k dispozici, neznamená to ovšem, že každý nemusí mít u sebe v kapse svůj kapesník.

 • Čerpáme evropské peníze - Prvním pololetím školního roku 2018/2019 končí na naší škole I. dvouletá etapa projektu MŠMT - Po
 • dpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování - Šablony pro ZŠ a MŠ I, který jsme nazvali podle ŠVP naší školy "STROM". V rámci tohoto projektu pracovali žáci po dva roky ve čtenářských klubech, klubu zábavné logiky a deskových her a mohli navštěvovat dle potřeby doučování. Díky financím přiděleným škole podle počtu žáků, jsme dokoupili různé deskové hry, knihy, relaxační sedací vaky aj. V lednu proběhly závěrečné kluby se slavnostním programem, při kterých jsme žákům prozradili, že nekončíme, ale pokračujeme od února další 2 roky. Škola se zapojila i do 2. etapy šablon "STROM II", v rámci které přibude ještě Klub výuky v cizím jazyce. Do této etapy se již zapojila i školní družina a naše mateřinka. Budeme tedy moci čerpat více finančních prostředků na dovybavení našich jednotlivých součástí. Vedení klubů vyžaduje nejen nasazení pedagogů, ale je náročné i na jejich volný čas. Jsme rádi, že tento projekt funguje a můžeme rodičům nabídnout aktivní využití volného času jejich dětí.
 • Moc děkujeme panu Boguschovi za kalendář na rok 2019 "Naše příroda" a celoroční předplatné stejnojmenného časopisu. 

 • Prosíme o omlouvání absence kroužků na lístečku (podepsaném rodiči) předem. V opačném případě nebudou moci žáci po dobu trvání kroužku opustit školní budovu. Děkujeme za pochopení.
 • Školní svačinky - žáci ZŠ mají možnost odebírat školní svačinky. 

 • Plán akcí na školní rok 2019/2020
 • Nové rozvrhy hodin pro školní rok 2019/2020
 • Prázdniny ve školním roce 2019/2020 naleznete ZDE.
 • GDPR - Ochrana osobních údajů
 • GDPR - Sazebník úhrad za poskytnutí informací
 • Výsledky přijímání k základnímu vzdělávání pro školní rok 2018/2019  si můžete přečíst či stáhnout ZDE.
 • Zápis z rodičovských schůzek ze dne 12. dubna 2018
 • www.proskoly.cz Žáci obdrželi ve škole lístečky s uživatelským jménem a heslem pro sebe, rodiče a svého kamaráda. Zde si mohou žáci i dospělí vyzkoušet - Testy dětských schopností - Paměťové testy - Testy pro nejmenší - Test volby povolání - Angličtina pro nejmenší - Čtenářská gramotnost - Sociometrie - Kvízy Uživatelské jméno ( login) je pro všechna tři hesla stejné. 
 • V případě potřeby odborné konzultace pracovníků Pedagogicko - psychologické poradny Ústí nad Orlicí uvádíme kontakty: PPP Ústí nad Orlicí - tel.: 465 521 296 mobil : 776 611 695 e-mail : info@pppuo.cz Pro informace a objednání na pracoviště v Ústí nad Orlicí a ve Vysokém Mýtě volejte na tel. 465 521 296 nebo 776 611 695. 
 • Projekt "STROM" je spolufinancován Evropskou unií, má za úkol zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích. Naše škola v rámci tohoto projektu zahájila činnost ve třech šablonách: 2x ČTENÁŘSKÝ KLUB ( pro mladší a starší žáky), 1x KLUB ZÁBAVNÉ LOGIKY A DESKOVÝCH HER a 2x DOUČOVÁNÍ ŽÁKů ZŠ OHROŽENÝCH ŠKOLNÍM NEÚSPĚCHEM ( pro mladší a starší žáky). Práce klubů začala v měsíci únoru 2017 - červen 2017 ( 1. pololetí).Projekt je rozložen na 4 školní pololetí.Datum ukončení fyzické realizace projektu je 31.1. 2019
 • Složení školské rady:Ing. Jana Pinkasová - za zřizovatele, Soňa Němcová DiS - za školu, Michal Hubáček - za rodiče
 • ZŠ peníze do škol - ZŠ zpracovala v rámci šablony III/2 DUMy pro: 3.-5.ročník MATEMATIKA, 3.-5.ročník ANGLICKÝ JAZYK, 3.-5.ročník ČLOVĚK A JEHO SVĚT (Přírodověda, Prvouka). e-mail: skola@dobrikov.cz, autoři: Věra Seifertová (matematika), Eva Pavlů (angličtina), Jana Bezdíčková (přírodově Kčda). Jednotlivé zpracované DUMy jsou k nahlédnutí u vyučujících.