Informace pro rodiče a žáky ZŠ


 • Ve dnech 20. a 21. listopadu proběhne odstávka elektrické energie. Na středu 20. 11. máme naplánovaný výlet do Hradce Králové - divadlo Drak a do Nasavrk. Odjíždíme autobusem v 7:45 hod. od školy, předpokládaný návrat do 15:00 hod. ŠD funguje do 16:00 hod. Děti budou mít jídlo a pití na celý den, stravování je na ten den odhlášeno.
 • Na čtvrtek 21. 11. je vyhlášeno ředitelské volno. Podle předběžných informací se odstávka bude opakovat i další týden, ve středu a čtvrtek 27. a 28. 11. V případě potvrzení odstávky budeme ve středu ve škole, zajištěno bude náhradní stravování (teplá polévka a pečivo) a ve čtvrtek 28. 11. by bylo opět ředitelské volno. Včas budete informováni. Děkujeme za pochopení.
 • Vážení rodiče, v rámci oslav Světového dne laskavosti se naši žáci rozhodli myslet na druhé a udělat nějaký dobrý skutek. Minulý rok jsme se soustředili na děti v azylovém domě, letos bychom rádi udělali radost našim babičkám a dědečkům v obci. Děti již roznesly do schránek pozvání a připravují program a drobné občerstvení. Prosíme o laskavost i Vás - mohli byste nám, prosíme, půjčit Vaše dětičky v pondělí 11. listopadu 2019 od 15:50 do 16:45 hodin? Děkujeme předem za vyplnění lístečku. 

 • Zapojili jsme se do soutěže Kores, potřebujeme tedy nasbírat co nejvíce lepících tyčinek Kores (8 g, 15 g, 20 g, 21 g, 40 g) a zbytky libovolných pastelek Kores. Děkujeme za případnou pomoc ve sběru.

 •  Blíží se adventní čas a pro nás to znamená přípravy na vánoční zpívání spojené s tradičním vánočním posezením a vánočními výrobky (1.12.2019). Žáci již mohou do školy nosit citrusy na sušení, drobné zdobení, vánoční koření,... Děkujeme :-)
 • POZOR ZMĚNY - nový kontakt na školní jídelnu 731 162 172, budeme rušit pevnou linku

 • Sami žáci připravují překvapení pro naše dříve narozené spoluobčany, babičky a dědečky:

 • Co nás čeká:
 • 11. 11. od 16 hodin - Překvapení od dětí pro naše starší spoluobčany
 • 14. 11. proběhnou třídní schůzky - společný začátek v 15:30 hodin, následují individuální pohovory o prospěchu a chování za 1. čtvrtletí 2019/2020
 • 20. 11. Divadlo Drak v HK, Expedice o životě Keltů v Nasavrkách, vybíráme 60 Kč a 35 Kč
 • 1. 12. - Slavnost vánočního stromku
 • 5. 12. - Vánoční Potštejn
 • 23. 12. do 3. 1. - Vánoční prázdniny (21. 12. - 5. 1. :-))
 • 31. 1. - Pololetní prázdniny
 • 10. - 16. 2. - Jarní prázdniny
 • 9. 4. - Velikonoční prázdniny (9. - 13. 4. :-))
 • 30. 4. - 25. 6. čtvrtky - kurz plavání ve Vysokém Mýtě
 • 30. 6. - konec školního roku

 • Podařilo se nám uspět v dotaci Pardubického kraje v projektu "Za bezpečnou cestu do školy pro ZŠ a MŠ Dobříkov", kterou zafinancoval Pardubický kraj s obcí Dobříkov. Máme na škole tak 12 nových koloběžek, dopravní značení i se semafory a vybavenou jednu učebnu notebookem a projektorem. To vše pro zlepšení znalostí a dovedností v dopravní výchově našich žáků. :-)

 • Školní děti platí 30 Kč měsíčně pitný režim a mají možnost se přihlásit k odběru školních svačinek - cena 1 svačiny je 15 Kč. Vše se hradí ve školní jídelně u paní Kopecké.
 • Připomínáme ukončení nebo změny příkazu na platbu za oběd - Nové ceny obědů od září 2019
 • Mléko do škol - v příštím závozu v projektu Mléko do škol od nás děti obdrží 2 kusy neochuceného plnotučného mléka Kravík od mlékárny Tatra Hlinsko. 
 • Ovoce a zelenina do škol - v příštím závozu v projektu Ovoce a zelenina do škol od nás obdržíte jablko letní a mandarinku. Jablko letní pochází z České republiky, ze sadů ve Veleboři na Hané, mandarinka pochází ze Španělska. 
 • Hygienické prostředky pro ZŠ: v letošním školním roce vybíráme za pololetí 200 Kč. Do poskytovaných hygienických prostředků je zahrnuto tekuté mýdlo, toaletní papír, papírové kapesníky a papírové ručníky - to vše je dětem kdykoliv k dispozici, neznamená to ovšem, že každý nemusí mít u sebe v kapse svůj kapesník.


 • Čerpáme evropské peníze - Prvním pololetím školního roku 2018/2019 končí na naší škole I. dvouletá etapa projektu MŠMT - Po
 • dpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování - Šablony pro ZŠ a MŠ I, který jsme nazvali podle ŠVP naší školy "STROM". V rámci tohoto projektu pracovali žáci po dva roky ve čtenářských klubech, klubu zábavné logiky a deskových her a mohli navštěvovat dle potřeby doučování. Díky financím přiděleným škole podle počtu žáků, jsme dokoupili různé deskové hry, knihy, relaxační sedací vaky aj. V lednu proběhly závěrečné kluby se slavnostním programem, při kterých jsme žákům prozradili, že nekončíme, ale pokračujeme od února další 2 roky. Škola se zapojila i do 2. etapy šablon "STROM II", v rámci které přibude ještě Klub výuky v cizím jazyce. Do této etapy se již zapojila i školní družina a naše mateřinka. Budeme tedy moci čerpat více finančních prostředků na dovybavení našich jednotlivých součástí. Vedení klubů vyžaduje nejen nasazení pedagogů, ale je náročné i na jejich volný čas. Jsme rádi, že tento projekt funguje a můžeme rodičům nabídnout aktivní využití volného času jejich dětí.
 • Moc děkujeme panu Boguschovi za kalendář na rok 2019 "Naše příroda" a celoroční předplatné stejnojmenného časopisu. 

 • Prosíme o omlouvání absence kroužků na lístečku (podepsaném rodiči) předem. V opačném případě nebudou moci žáci po dobu trvání kroužku opustit školní budovu. Děkujeme za pochopení.
 • Školní svačinky - žáci ZŠ mají možnost odebírat školní svačinky. 

 • Plán akcí na školní rok 2019/2020
 • Nové rozvrhy hodin pro školní rok 2019/2020
 • Prázdniny ve školním roce 2019/2020 naleznete ZDE.
 • GDPR - Ochrana osobních údajů
 • GDPR - Sazebník úhrad za poskytnutí informací
 • Výsledky přijímání k základnímu vzdělávání pro školní rok 2018/2019  si můžete přečíst či stáhnout ZDE.
 • Zápis z rodičovských schůzek ze dne 12. dubna 2018
 • www.proskoly.cz Žáci obdrželi ve škole lístečky s uživatelským jménem a heslem pro sebe, rodiče a svého kamaráda. Zde si mohou žáci i dospělí vyzkoušet - Testy dětských schopností - Paměťové testy - Testy pro nejmenší - Test volby povolání - Angličtina pro nejmenší - Čtenářská gramotnost - Sociometrie - Kvízy Uživatelské jméno ( login) je pro všechna tři hesla stejné. 
 • V případě potřeby odborné konzultace pracovníků Pedagogicko - psychologické poradny Ústí nad Orlicí uvádíme kontakty: PPP Ústí nad Orlicí - tel.: 465 521 296 mobil : 776 611 695 e-mail : info@pppuo.cz Pro informace a objednání na pracoviště v Ústí nad Orlicí a ve Vysokém Mýtě volejte na tel. 465 521 296 nebo 776 611 695. 
 • Projekt "STROM" je spolufinancován Evropskou unií, má za úkol zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích. Naše škola v rámci tohoto projektu zahájila činnost ve třech šablonách: 2x ČTENÁŘSKÝ KLUB ( pro mladší a starší žáky), 1x KLUB ZÁBAVNÉ LOGIKY A DESKOVÝCH HER a 2x DOUČOVÁNÍ ŽÁKů ZŠ OHROŽENÝCH ŠKOLNÍM NEÚSPĚCHEM ( pro mladší a starší žáky). Práce klubů začala v měsíci únoru 2017 - červen 2017 ( 1. pololetí).Projekt je rozložen na 4 školní pololetí.Datum ukončení fyzické realizace projektu je 31.1. 2019
 • Složení školské rady:Ing. Jana Pinkasová - za zřizovatele, Soňa Němcová DiS - za školu, Michal Hubáček - za rodiče
 • ZŠ peníze do škol - ZŠ zpracovala v rámci šablony III/2 DUMy pro: 3.-5.ročník MATEMATIKA, 3.-5.ročník ANGLICKÝ JAZYK, 3.-5.ročník ČLOVĚK A JEHO SVĚT (Přírodověda, Prvouka). e-mail: skola@dobrikov.cz, autoři: Věra Seifertová (matematika), Eva Pavlů (angličtina), Jana Bezdíčková (přírodově Kčda). Jednotlivé zpracované DUMy jsou k nahlédnutí u vyučujících.