Informace pro rodiče a žáky ZŠ

 • Milí rodiče a prarodiče, pokud byste rádi obohatili naši nabídku kroužků, budeme rádi nejen my, ale především děti. :-) Přehled letošních kroužků, klubů a doučování naleznete zde.
 • Schůzka rodičů PRVŇÁČKŮ se uskuteční v úterý 24. září 2019 od 16 hodin.
 • Rozvrhy hodin pro školní rok 2019/2020 jsou pro Vás připraveny ZDE.
 • POZOR ZMĚNA - nový kontakt na školní jídelnu 731 162 172
 • Podařilo se nám uspět v dotaci Pardubického kraje v projektu "Za bezpečnou cestu do školy pro ZŠ a MŠ Dobříkov", kterou zafinancoval Pardubický kraj s obcí Dobříkov. Máme na škole tak 12 nových koloběžek, dopravní značení i se semafory a vybavenou jednu učebnu notebookem a projektorem. To vše pro zlepšení znalostí a dovedností v dopravní výchově našich žáků. :-)
 • Hygienické prostředky pro ZŠ: v letošním školním roce vybíráme za pololetí 200 Kč. Do poskytovaných hygienických prostředků je zahrnuto tekuté mýdlo, toaletní papír, papírové kapesníky a papírové ručníky - to vše je dětem kdykoliv k dispozici, neznamená to ovšem, že každý nemusí mít u sebe v kapse svůj kapesník.
 • Školní děti platí 30 Kč měsíčně pitný režim a mají možnost se přihlásit k odběru školních svačinek - cena 1 svačiny je 15 Kč. Vše se hradí ve školní jídelně u paní Kopecké.
 • Připomínáme ukončení nebo změny příkazu na platbu za oběd - Nové ceny obědů od září 2019
 • Mléko do škol - v prvním zářijovém závozu od nás děti obdrží neochucené mléko Kravík od mlékárny Tatra Hlinsko - 1ks na žáka.
 • Ovoce a zelenina do škol -
 • Co nás čeká ve školním roce 2019/2020 (postupně aktualizujeme):
 • 18. 9. - program TANCEM PROTI ŠIKANĚ
 • 4. 10. - Den zvířat - projektové vyučování s domácími mazlíčky
 • 10. 10. - Teorie dopravní výchovy 4 vyuč. hodiny dopoledne pro starší žáky
 • 29. 10. a 30. 10. - Podzimní prázdniny (26. - 30. 10 :-))
 • 20. 11. Divadlo Drak v Hradci Králové 
 • 1. 12. - Vánoční trhy
 • 23. 12. do 3. 1. - Vánoční prázdniny (21. 12. - 5. 1. :-))
 • 31. 1. - Pololetní prázdniny
 • 10. - 16. 2. - Jarní prázdniny
 • 9. 4. - Velikonoční prázdniny (9. - 13. 4. :-))
 • čtvrtky od 30. 4. do 25. 6. - kurz plavání ve Vysokém Mýtě
 • 30. 6. - konec školního roku • Čerpáme evropské peníze - Prvním pololetím školního roku 2018/2019 končí na naší škole I. dvouletá etapa projektu MŠMT - Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování - Šablony pro ZŠ a MŠ I, který jsme nazvali podle ŠVP naší školy "STROM". V rámci tohoto projektu pracovali žáci po dva roky ve čtenářských klubech, klubu zábavné logiky a deskových her a mohli navštěvovat dle potřeby doučování. Díky financím přiděleným škole podle počtu žáků, jsme dokoupili různé deskové hry, knihy, relaxační sedací vaky aj. V lednu proběhly závěrečné kluby se slavnostním programem, při kterých jsme žákům prozradili, že nekončíme, ale pokračujeme od února další 2 roky. Škola se zapojila i do 2. etapy šablon "STROM II", v rámci které přibude ještě Klub výuky v cizím jazyce. Do této etapy se již zapojila i školní družina a naše mateřinka. Budeme tedy moci čerpat více finančních prostředků na dovybavení našich jednotlivých součástí. Vedení klubů vyžaduje nejen nasazení pedagogů, ale je náročné i na jejich volný čas. Jsme rádi, že tento projekt funguje a můžeme rodičům nabídnout aktivní využití volného času jejich dětí.
 • Moc děkujeme panu Boguschovi za kalendář na rok 2019 "Naše příroda" a celoroční předplatné stejnojmenného časopisu. 

 • Prosíme o omlouvání absence kroužků na lístečku (podepsaném rodiči) předem. V opačném případě nebudou moci žáci po dobu trvání kroužku opustit školní budovu. Děkujeme za pochopení.
 • Školní svačinky - žáci ZŠ mají možnost odebírat školní svačinky. 

 • Plán akcí na školní rok 2019/2020
 • Nové rozvrhy hodin pro školní rok 2019/2020
 • Prázdniny ve školním roce 2019/2020 naleznete ZDE.
 • GDPR - Ochrana osobních údajů
 • GDPR - Sazebník úhrad za poskytnutí informací
 • Výsledky přijímání k základnímu vzdělávání pro školní rok 2018/2019  si můžete přečíst či stáhnout ZDE.
 • Zápis z rodičovských schůzek ze dne 12. dubna 2018
 • www.proskoly.cz Žáci obdrželi ve škole lístečky s uživatelským jménem a heslem pro sebe, rodiče a svého kamaráda. Zde si mohou žáci i dospělí vyzkoušet - Testy dětských schopností - Paměťové testy - Testy pro nejmenší - Test volby povolání - Angličtina pro nejmenší - Čtenářská gramotnost - Sociometrie - Kvízy Uživatelské jméno ( login) je pro všechna tři hesla stejné. 
 • V případě potřeby odborné konzultace pracovníků Pedagogicko - psychologické poradny Ústí nad Orlicí uvádíme kontakty: PPP Ústí nad Orlicí - tel.: 465 521 296 mobil : 776 611 695 e-mail : info@pppuo.cz Pro informace a objednání na pracoviště v Ústí nad Orlicí a ve Vysokém Mýtě volejte na tel. 465 521 296 nebo 776 611 695. 
 • Projekt "STROM" je spolufinancován Evropskou unií, má za úkol zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích. Naše škola v rámci tohoto projektu zahájila činnost ve třech šablonách: 2x ČTENÁŘSKÝ KLUB ( pro mladší a starší žáky), 1x KLUB ZÁBAVNÉ LOGIKY A DESKOVÝCH HER a 2x DOUČOVÁNÍ ŽÁKů ZŠ OHROŽENÝCH ŠKOLNÍM NEÚSPĚCHEM ( pro mladší a starší žáky). Práce klubů začala v měsíci únoru 2017 - červen 2017 ( 1. pololetí).Projekt je rozložen na 4 školní pololetí.Datum ukončení fyzické realizace projektu je 31.1. 2019
 • Složení školské rady:Ing. Jana Pinkasová - za zřizovatele, Soňa Němcová DiS - za školu, Michal Hubáček - za rodiče
 • ZŠ peníze do škol - ZŠ zpracovala v rámci šablony III/2 DUMy pro: 3.-5.ročník MATEMATIKA, 3.-5.ročník ANGLICKÝ JAZYK, 3.-5.ročník ČLOVĚK A JEHO SVĚT (Přírodověda, Prvouka). e-mail: skola@dobrikov.cz, autoři: Věra Seifertová (matematika), Eva Pavlů (angličtina), Jana Bezdíčková (přírodověda). Jednotlivé zpracované DUMy jsou k nahlédnutí u vyučujících.