klikněte zde

Rozvrhy hodin

1. ročník:

- Mgr. Michala Štěpánová (třídní učitelka, prvouka, tělesná výchova)

- Mgr. Eva Seifertová (český jazyk, matematika, výtvarná výchova)

- Mgr. Iveta Coufalová (pracovní činnosti)

- Jana Bezdíčková (hudební výchova)

2. ročník:

- Mgr. Michala Štěpánová (třídní učitelka, matematika, prvouka, tělesná výchova)

- Mgr. Eva Seifertová (český jazyk, výtvarná výchova)

- Mgr. Iveta Coufalová (pracovní činnosti)

- Jana Bezdíčková (hudební výchova)

3. ročník:

- Mgr. Michala Štěpánová (třídní učitelka, český jazyk, matematika,  tělesná výchova)

- Mgr. Věra Paličková (prvouka, výtvarná výchova)

- Mgr. Eva Seifertová (výtvarná výchova)

- Mgr. Iveta Coufalová (anglický jazyk, pracovní činnosti)

- Jana Bezdíčková (hudební výchova)

4. ročník:

- Mgr. Věra Paličková (třídní učitelka, český jazyk) 

- Mgr. Michala Štěpánová (matematika, vlastivěda, informatika, tělesná výchova)

- Mgr. Iveta Coufalová (anglický jazyk, přírodověda, výtvarná výchova, pracovní činnosti)

- Jana Bezdíčková (hudební výchova)

5. ročník:

- Mgr. Věra Paličková (třídní učitelka, český jazyk, matematika)

- Mgr. Iveta Coufalová (anglický jazyk, přírodověda, výtvarná výchova, pracovní činnosti)

- Mgr. Michala Štěpánová (vlastivěda, informatika, tělesná výchova)

- Jana Bezdíčková (hudební výchova)