Mateřská škola

Informace Krajské hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích pro Základní školu a Mateřskou školu Dobříkov - karanténa osob v epidemiologicky významném kontaktu s covid pozitivní osobou

Osobám, které byly ve škole ve styku s osobou covid pozitivní, bude přes systém Chytré karantény nařízena karanténa v minimální délce trvání pěti dnů ode dne posledního kontaktu (14.1.2022) s pozitivně testovanou osobou, tj. minimálně do 19.1.2022 včetně.

Osoba, které byla ukončena karanténa po pěti dnech od posledního kontaktu s covid pozitivní osobou, je povinna i nadále sledovat svůj zdravotní stav a je jí doporučeno ještě následujících 5 dní od ukončení karantény nosit respirátor min. třídy FFP2 bez výdechového ventilu (u dětí do 15 let možno zdravotnickou obličejovou masku) nad rámec mimořádného opatření pro ochranu dýchacích cest (tzn. ve všech vnitřních i venkovních prostorách, kde může přijít do kontaktu s jinými lidmi).

V případě projevu příznaků onemocnění COVID-19 v průběhu 14 dnů od posledního kontaktu s nemocným, je osoba povinna absolvovat RT-PCR test na přítomnost viru SARS-CoV-2.

Klinické příznaky onemocnění COVID-19: zvýšená teplota (nad 37 °C) až horečka (nad 38 °C), kašel, dušnost, dýchací obtíže, bolest v krku, bolest hlavy, bolest svalů, bolest kloubů, rýma, ztráta čichu nebo chuti, nevolnost, zvracení, průjem, únava.

O nařízení karantény je třeba informovat praktického lékaře pro děti a dorost/praktického lékaře. Lékaře je třeba kontaktovat též v případě výskytu klinických příznaků/potíží (vystavení elektronické žádanky na PCR test).

Od 17.1.2022 se karanténa vztahuje i na osoby očkované a po prodělání COVID.


Milí rodiče, přejeme vám dobré vykročení do nového roku, hodně zdraví a energie, radosti z vašich ratolestí a spokojenost po celý rok. 

Kolektiv MŠ


Aktuálně


Milí rodiče a přátelé školy, chtěli bychom Vás informovat, že vstup na školní zahradu mimo provozní dobu MŠ a ZŠ je zakázán. Školní zahrada slouží pouze potřebám MŠ a ZŠ. Děkujeme za pochopení.Důležité informace

  • mobil do školky: 739 255 376 - na toto číslo můžete také odhlašet děti ze stravování (stačí sms) do 7,00 hod
  • tel. č. do ZŠ: 731 550 850
  • tel. č. do ŠJ: 731 162 172

Děkujeme, že nám stále pomáháte se sběrem hliníku. Celý rok také sbíráme drobné nefunkční elektrospotřebiče a staré baterie.


Dokumenty


Fotogalerie školního roku 2021/2022

Fotogalerie školního roku 2020/2021

Fotogalerie školního roku 2019/2020