Mateřská škola

Alternativa nosního PCR výtěru, vzhledem přeplněné kapacitě odběrových míst

V těchto lékárnách: mojelékárna,  Magistra Lékárny a Lékárna Lemon+ je možné zakoupit "kloktací" test, který si můžete odvést domů a do 3 hodin od odběru přivést zpět do lékárny. Stojí cca 50,- Kč, je nutné mít vystavenou žádanku od lékaře do systému. 

(na krabičce je napsán celý postup samotného odběru a registrace)

Aktuálně

Informace pro rodiče žáků (dětí) v kontaktu s covid pozitivní osobou - MŠ Dobříkov, šetření 20.11.2021

Váš syn/dcera byl/a v základní škole ve styku s osobou covid pozitivní, proto je mu nařízena karanténa po dobu minimálně sedmi dnů, maximálně 14ti dnů ode dne posledního kontaktu (15-18.11.2021) s pozitivně testovanou osobou, tj. minimálně do 25.11.2021 včetně, maximálně do 2.12. 2021 včetně. Délka karantény se řídí dle informací níže:

Osoby, kterým bylo nařízeno karanténní opatření, podstoupí v rozmezí 5. - 7. dne od posledního kontaktu (15.-18.11.2021) s pozitivně testovanou osobou, RT - PCR test na přítomnost viru SARS-CoV-2. Po obdržení negativního výsledku RT-PCR testu se u osob, které nejeví klinické příznaky onemocnění COVID-19, karanténní opatření ukončí, ale nejdříve po uplynutí sedmi dnů od posledního kontaktu s pozitivně testovanou osobou, tj. karanténa trvá do 25.11.2021 včetně.

Na základě negativního PCR testu, provedeného dříve než 5. den od posledního kontaktu s pozitivně testovanou osobou, nelze karanténu ukončit.

V případě, že osoba v průběhu nařízených karanténních opatření nepodstoupí RT - PCR test na přítomnost viru SARS-CoV-2, ukončí se karanténa této osoby, v případě, že nejeví klinické příznaky onemocnění COVID-19, po 14 dnech od posledního kontaktu, tj. karanténa bude trvat do 2.12.2021 včetně. V případě, že se v době nařízených karanténních opatření u osoby objeví klinické příznaky onemocnění COVID-19, je povinna podstoupit RT-PCR test.

Osoby, kterým bylo nařízeno karanténní opatření a nestihnou podstoupit RT - PCR test na přítomnost viru SARS-CoV-2. v rozmezí 5. - 7. dne od posledního kontaktu s pozitivně testovanou osobou, mohou tento test podstoupit i v dalších dnech nařízeného karanténního opatření, tzn. 8. den a později. Po obdržení negativního výsledku RT-PCR testu se u osob, které nejeví klinické příznaky onemocnění COVID-19, karanténní opatření ukončí.

O nařízení karantény informujte praktického lékaře pro děti a dorost. Dětského lékaře kontaktujte též v případě výskytu klinických příznaků/potíží.

Tímto informuje Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích, prostřednictvím ředitele mateřské školy, o karanténě.

Elektronickou žádanku na RT - PCR test je možné si vystavit v rámci vyplnění sebetrasovacího formuláře v systému chytré karantény (po obdržení sms zprávy o karanténě vyplňuje zákonný zástupce sám) nebo bude vystavena pracovníky externího call-centra v rámci v rámci trasovacího telefonického hovoru. Zákonní zástupci dětí se následně dostaví s dětmi do laboratoře, která provádí vyšetření na Covid 19 (rodiče si sami rezervují termín ve vybraném odběrovém místě, přes webové stránky), kde bude při testu předložena kartička pojišťovny dítěte a sděleno jejich rodné číslo. Laboratoř si žádanku vygeneruje sama ze systému již zadaných žádanek.

V době karantény je nutné:

1) zdržovat se pouze v místě bydliště a omezit styk s ostatními osobami,

2) sledovat svůj zdravotní stav, průběžně si měřit tělesnou teplotu (2x denně - ráno a večer), a při objevení se některého z klinických příznaků - zvýšená teplota (nad 37 °C) až horečka (nad 38 °C), kašel, dušnost, dýchací obtíže, bolest v krku, bolest hlavy, svalů, bolest kloubů, rýma, ztráta čichu nebo chuti - oznámit tuto skutečnost neprodleně distanční formou (tj. telefonicky / e-mailem), svému praktickému lékaři a řídit se jeho pokyny;

3) po dobu karantény

a) vykonávat činnosti, které jsou běžnou součástí života, tak, aby se riziko šíření infekčního onemocnění minimalizovalo - zejména přísně dodržovat pravidla osobní hygieny, provádět časté mytí rukou mýdlem a vodou, příp. používat dezinfekční prostředek na bázi min. 70 % alkoholu, nebo dezinfekční prostředek s plně virucidním účinkem (tj. účinný i na viry) dle návodu na etiketě výrobku, používat výhradně papírové kapesníky na jedno použití, vyhnout se v mezích možností úzkému osobnímu kontaktu s ostatními osobami,

b) provádět průběžně ohniskovou ochrannou dezinfekci v domácnosti dezinfekčními prostředky s plně virucidním účinkem, a to dle návodu na etiketě výrobku.

Bezodkladnost výše uvedených opatření je důležitá z důvodu možného ohrožení zdraví širšího okruhu obyvatel infekčním onemocněním, neboť při nerespektování opatření by se osoba podezřelá z nákazy mohla stát zdrojem nákazy a mohla by sama infekční onemocnění dále šířit.


Žádost o ošetřovné

https://www.cssz.cz/documents/20143/157311/89_628_5.pdfMilí rodiče a přátelé školy, chtěli bychom Vás informovat, že vstup na školní zahradu mimo provozní dobu MŠ a ZŠ je zakázán. Školní zahrada slouží pouze potřebám MŠ a ZŠ. Děkujeme za pochopení.Důležité informace

  • mobil do školky: 739 255 376 - na toto číslo můžete také odhlašet děti ze stravování (stačí sms) do 7,00 hod
  • tel. č. do ZŠ: 731 550 850
  • tel. č. do ŠJ: 731 162 172

Děkujeme, že nám stále pomáháte se sběrem hliníku. Celý rok také sbíráme drobné nefunkční elektrospotřebiče a staré baterie.


Dokumenty


Fotogalerie školního roku 2020/2021

Fotogalerie školního roku 2019/2020