ŠKOLNÍ JÍDELNA

Školní svačinky - žáci ZŠ mají možnost odebírat školní svačinky. Dali byste si také?  Dobrou chuť
Školní svačinky - žáci ZŠ mají možnost odebírat školní svačinky. Dali byste si také? Dobrou chuť
  • POZOR ZMĚNA - nový kontakt na školní jídelnu 731 162 172
  • Připomínáme ukončení nebo změny příkazu na platbu za oběd - Nové ceny obědů od září 2019
  • Školní děti platí 30 Kč měsíčně pitný režim a mají možnost se přihlásit k odběru školních svačinek - cena 1 svačiny je 15 Kč. Vše se hradí ve školní jídelně u paní Kopecké.
  • Stravné se platí s převodem z účtu vždy k 15. dni v měsíci před měsícem, na který se stravné platí, na č. účtu 27-8769900207/0100.

  • Nové ceny obědů od září 2019