ŠKOLNÍ JÍDELNA

  • Stravné se platí s převodem z účtu vždy k 15. dni v měsíci před měsícem, na který se stravné platí, na č. účtu 27-8769900207/0100.