ŠKOLNÍ JÍDELNA

Školní svačinky - žáci ZŠ mají možnost odebírat školní svačinky. Dali byste si také?  Dobrou chuť
Školní svačinky - žáci ZŠ mají možnost odebírat školní svačinky. Dali byste si také? Dobrou chuť

  • Stravné se platí s převodem z účtu vždy k 15. dni v měsíci před měsícem, na který se stravné platí, na č. účtu 27-8769900207/0100.

  • Nové ceny obědů od září 2019