ŠKOLNÍ DRUŽINA


  • hlavní vychovatelka: Jana Bezdíčková - nové telefonní číslo 606 068 032
  • Provoz denně do 16,00 hodin
  • Poplatek 200 Kč vždy do 15. dne v měsíci (hotově v ředitelně školy, nebo na účet)
  • vyzvedávání dětí ze ŠD - telefonicky, rodiče čekají venku, případně ve školní šatně (neplatí pro žáky, kteří odcházejí sami)
  • mimořádné odchody - na lístečku se jménem žáka, datem a podpisem rodičů nebo po domluvě s třídní učitelkou či vychovatelkou

Projekty ŠD

Jak rosteme

Šikula

Hravě žij zdravě ( 5. ročník)

Pojďte s námi za zvířátky

Roční období, tradice, zvyky

Motto: 

Jaro, léto, podzim, zima - v družince je pořád prima

Fotogalerie 2023/2024

Fotogalerie 2022/2023

Fotogalerie 2021/2022

Fotogalerie školní družiny 2020/2021