ŠKOLNÍ DRUŽINA

PROVOZ ŠKOLNÍ DRUŽINY:

od 6,45 do 7,45 hodin                                                                     
od 11,40 do 15,00 hodin
ODCHODY ZE ŠKOLNÍ DRUŽINY: 
ve 13,00 hodin nebo v 15,00 hodin                                     
(v mimořádných případech v jinou dobu)
ŠKOLNÉ: 150,- Kč splatné vždy k 15 . dni v měsíci
ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY:  činnosti odpočinkové, rekreační, zájmové a příprava na vyučování

Projekty ŠD

Jak rosteme - měření, vážení

Šikula - celoroční soutéž

Zelený ostrov - ekologická výchova

 Ahoj, Česko ! ( 100. výročí vzniku Československa)

Hravě žij zdravě - internetový kurz zdravého životního stylu