Informace o škole

Naši malotřídní školu, která se nachází v malebné vesnici Dobříkov, navštěvuje celkem 40 žáků od prvního do pátého ročníku ve dvou třídách. Součástí tohoto téměř rodinného prostředí je i družina a mateřská škola s dalším počtem 37 dětí.

NAŠÍM CÍLEM JE, ABY ŠKOLA BYLA:

SROZUMITELNÁ Ve škole jsou dohodnutá jasná pravidla, žáci i učitelé jsou seznámeni se svými právy i povinnostmi, učivo je podáváno formami přiměřenými věku i schopnostem jednotlivých žáků, používáme metody výuky, které vedou k porozumění učiva, pochopení souvislostí, umění aplikovat znalosti, žáci i rodiče jsou seznámeni s pravidly hodnocení. Naším cílem je, aby žáci věděli: PROČ ? JAK? KDE? ČÍM?

TVOŘIVÁ Poskytujeme dětem dostatek prostoru k jejich vyjádření, cílem je tvůrčí jedinec s aktivním přístupem k životu, jedinec, který umí řešit problémy, ví si rady, umí poradit a rád se dozvídá stále něco nového

RODINNÁ Chceme se všichni dobře vzájemně poznat, pochopit se, tolerovat se, domluvit se, preferujeme menší třídní kolektivy, v přátelském, rodinném prostředí podporujeme rozvíjení úcty k lidem, přírodě

OTEVŘENÁ Škola otvírá cestu ke vzdělání všem žákům - bez rozdílu nadání, škola je otevřena rodičům i veřejnosti, různým názorům, nápadům, námětům

MYSLÍCÍ Podporujeme u žáků rozvoj schopnosti učit se, schopnost promýšlet různé strategie při řešení úloh, podněcujeme je k tvořivému myšlení a logickému uvažování


Naši malotřídní školu, která se nachází v malebné vesnici Dobříkov, navštěvuje celkem 37 žáků od prvního do pátého ročníku ve dvou třídách. Součástí tohoto téměř rodinného prostředí je i družina a mateřská škola s dalším počtem 37 dětí. 

NAŠÍM CÍLEM JE, ABY ŠKOLA BYLA:

SROZUMITELNÁ Ve škole jsou dohodnutá jasná pravidla, žáci i učitelé jsou seznámeni se svými právy i povinnostmi, učivo je podáváno formami přiměřenými věku i schopnostem jednotlivých žáků, používáme metody výuky, které vedou k porozumění učiva, pochopení souvislostí, umění aplikovat znalosti, žáci i rodiče jsou seznámeni s pravidly hodnocení. Naším cílem je, aby žáci věděli: PROČ ? JAK? KDE? ČÍM?

TVOŘIVÁ Poskytujeme dětem dostatek prostoru k jejich vyjádření, cílem je tvůrčí jedinec s aktivním přístupem k životu, jedinec, který umí řešit problémy, ví si rady, umí poradit a rád se dozvídá stále něco nového

RODINNÁ Chceme se všichni dobře vzájemně poznat, pochopit se, tolerovat se, domluvit se, preferujeme menší třídní kolektivy, v přátelském, rodinném prostředí podporujeme rozvíjení úcty k lidem, přírodě

OTEVŘENÁ Škola otvírá cestu ke vzdělání všem žákům - bez rozdílu nadání, škola je otevřena rodičům i veřejnosti, různým názorům, nápadům, námětům

MYSLÍCÍ Podporujeme u žáků rozvoj schopnosti učit se, schopnost promýšlet různé strategie při řešení úloh, podněcujeme je k tvořivému myšlení a logickému uvažování