Jak tu žijeme, tvoříme, pracujeme,...

JAK SI TU ŽIJEME, TVOŘÍME, PRACUJEME,...

ANEB AKTUALITY ZE ŽIVOTA ŠKOLY A ŠKOLKY


Berušky měly minulý týden téma "Zvířátka na statku". Ve třídě, ale především naživo, si jej moc užily. Vidět třeba necelý den staré hříbátko se leckteré městské školce jen tak nepodaří. My si toho na vesnici moc vážíme a děkujeme, že jsme mohli přijít na návštěvu!

Prvňáčci vyrazili dnes do knihovny! Tak moc se jim tam líbilo, že by tam nejraději zůstali daleko déle! Máme radost, že Městská knihovna ve Vysokém Mýtě prohlubuje v našich dětech lásku ke knihám. Děkujeme!

Děkujeme budoucím prvňáčkům a jejich rodičům za příjemně strávené zápisové odpoledne, našim školačkám pomocnicím a paním učitelkám ze školky za předškolní přípravu.

Školáci se dnes starali ve skupinách o školkové děti a společně procházeli jedenácti stanovišti. Navzájem se tak i seznamovali s jednou budoucími spolužáky. Velikonočního zajíčka připravili třeťáci pro celou školu i školku. Děkujeme, povedlo se! A vítr dodal na dobrodružnosti a zapamatovatelnosti.

Prvňáčci měli báječný den! Nejprve na ně čekalo překvapení - dopis od spolužačky z lázní. A protože starší ročníky odjely ze školy, měli prvňáčci pro své běhací čtení všechny místnosti. A že to čtení jim už tak jde!

Svatý Patrik

19.03.2024

Včera se nám to ve škole zazelenalo. Tyto dny mají ve výuce své místo už kvůli učení měkkých dovedností. Děti spolu komunikují, spolupracují a tvoří ve skupině napříč ročníky. No a taky nás to moc baví!

OBJEVME SKRYTÉ TALENTY A LÁSKU K MATEMATICE - "Hlavní cíle soutěže Matematický klokan jsou dva. Jedním z nich je popularizace matematiky - jde o to, dopřát každému žákovi aspoň dílčí radost z toho, že správně vyřešil několik matematických úloh, bez ohledu na jeho výsledky v hodinách matematiky. Tomuto cíli jsou podřízena jednak pravidla i...