Zaměstnanci školy


ZÁKLADNÍ ŠKOLA

Mgr. Věra Paličková - ředitelka školy, třídní učitelka 4. a 5. ročníku, učitelka ZŠ

Mgr. Michala Štěpánová - třídní učitelka 1., 2. a 3. ročníku, učitelka ZŠ  

Mgr. Eva Seifertová - učitelka ZŠ 

Mgr. Iveta Coufalová - učitelka ZŠ


ŠKOLNÍ DRUŽINA

Jana Bezdíčková - vychovatelka ŠD, učitelka ZŠ, asistentka pedagoga


MATEŘSKÁ ŠKOLA

Soňa Němcová Dis. - vedoucí učitelka MŠ

Štěpánka Karlíková - učitelka MŠ

Vlasta Labová - učitelka MŠ

Bc. Miriam Bartošová  - učitelka MŠ


ŠKOLNÍ KUCHYŇ

Vladimíra Kopecká - hlavní kuchařka

Edita Braunová - pomocná kuchařka

Jana Klapalová - školnice a dobrá duše školy