Zaměstnanci školy


ZÁKLADNÍ ŠKOLA

Mgr. Věra Paličková - ředitelka školy, třídní učitelka 3.,4. a 5. ročníku (předměty: ČJ, M)

Mgr. Michala Štěpánová - třídní učitelka 1. a 2. ročníku (předměty: M, PRV, PŘ, VL, PČ, TV)

Mgr. Eva Seifertová - učitelka ZŠ (předměty: ČJ, AJ, VV, PČ)


ŠKOLNÍ DRUŽINA

Jana Bezdíčková - vychovatelka ŠD, učitelka ZŠ (předmět HV)


MATEŘSKÁ ŠKOLA

Soňa Němcová Dis. - vedoucí učitelka MŠ

Štěpánka Karlíková - učitelka MŠ

Vlasta Labová - učitelka MŠ

Bc. Alena Šmídová Fibingerová - učitelka MŠ


ŠKOLNÍ KUCHYŇ

Vladimíra Kopecká - hlavní kuchařka

Edita Braunová - pomocná kuchařka


Jana Klapalová - školnice a dobrá duše školy