Zaměstnanci

Mgr. Věra Paličková - ředitelka školy, učitelka ZŠ
Mgr. Eva Seifertová - učitelka ZŠ
Mgr. Michala Štěpánová - učitelka ZŠ
Jana Bezdíčková - učitelka ZŠ, vychovatelka ŠD
Soňa Němcová, Dis. - vedoucí učitelka MŠ
Štěpánka Karlíková - učitelka MŠ
Jana Klapalová - školnice
Vladimíra Kopecká - vedoucí ŠJ + hlavní kuchařka
Edita Braunová - pomocná kuchařka, uklízečka MŠ