HISTORIE ŠKOLY

Do roku 1913 chodily děti z Dobříkova pěšky do školy v Zámrsku. Ovšem už 30. 8. 1906 se usnesli představitelé naší obce na záměru vybudovat si "školu místní pro přemíru dítek vlastních". Již v roce 1907 došlo k výběru místa, kde skutečně škola stojí. Komplikace nastaly, když konzervativní kruhy v Zámrsku, především tamější velkostatek, si nepřály, aby se v Dobříkově vybudovala škola a snažily se celý projekt zhatit. Další tři roky trvaly průtahy se stavebním povolením a sháněním peněz na stavbu. Avšak v květnu 1912 započala stavba vedená stavitelem z Vysokého Mýta, Čeňkem Staňkem, na základě detailní smlouvy o dílo, podepsané dne 28. 4. 1912. Na stavbu přísně dohlížela Místní školní rada dobříkovská ve složení Josef Toušek, Jan Horníček, Jan Dostál a Josef Kolda.

Před slavnostním otevřením školy 8. září 1913 mělo dojít na vysvěcení novostavby školní budovy, což však farář Dokonal ze Zámrsku zprvu odmítl z důvodu dvou bust umístěných na průčelí budovy - Jana Ámose Komenského a Tomáše ze Štítného.

Školní budova čp. 89 v Dobříkově sice na konci 20. století prošla celkovou vnitřní přestavbou, aby mohla splňovat požadavky současné doby, ale přesto je jednou z mála vesnických škol z této doby, která dosud slouží stejnému účelu.                                                                          Zdroj: "Dobříkov" (2017)