DISTANČNÍ VÝUKA - ZVLÁDNEME TO SPOLEČNĚ! JSME TÝM - MS TEAMS :-)

V PÁTEK 23. října během dopoledne (od 8:00 do 12:00 hod.) odevzdejte, prosíme, k budově školy Žákovské knížky, hotovou práci a pracovní sešity ke kontrole. (Půjčené pomůcky ať si děti nechají u sebe.) Kdo máte možnost tisku, přidejte, prosíme, k úkolům i dokument (SOUHLAS - viz níže). Pokud nemáte možnost tisku, formulář bude připraven ve škole k vyplnění.

O prázdninách se obědy nevydávají. Pokud by se škola neotevřela 2. listopadu, prosíme, abyste dětem nahlásili obědy alespoň 1 den dopředu.  Děkujeme.


INFORMACE PRO RODIČE

První ročník
První ročník

PRVNÍ ROČNÍK

Druhý ročník
Druhý ročník

DRUHÝ ROČNÍKV polovině podzimních prázdnin, 28. října, je státní svátek Den vzniku samostatného československého státu. Před dvěma lety jsme ve škole oslavili 100. výročí. Letošní třeťáci byli tehdy čerstvými prvňáčky. Pamatujete si na tento projektový den? :-)