Informace o nástupu žáků do školy 12. 4. 2021

Důležité informace:

  • PŘÍCHOD - do školy můžou děti přicházet v pondělí a ve čtvrtek mezi 6:30 - 7:40 hod. (1. a 2. ročník - hlavním vchodem, 3., 4. a 5. ročník zadním vchodem), ve dny netestování (úterý, středa, pátek) mohou děti přicházet od 6:30 do 7:55 hodin.
  • TESTOVÁNÍ - probíhá v pondělí a ve čtvrtek. Žáci 1. a 2. ročníku se otestují rodiči, v přízemí budou na to připravená místa. V případě, že rodiče nechtějí, otestují se děti samy za dohledu učitelky. Na výsledek testu děti počkají v šatně. Pro žáky 3., 4. a 5. bude připravené místo na testování v místnosti před školkou, na výsledek počkají ve školce. Do tříd půjdou děti s negativním výsledkem. Pokud dítě prodělalo covid-19, je to nutné prokázat potvrzením od lékaře nebo zprávou z laboratoře, aby se nemuselo testovat. Pokud máte zprávu v elektronické podobě (mail, sms), prosím přepošlete nám to, abychom měli potvrzení ve škole. 
  • VÝUKA - Vyučování bude probíhat podle původního rozvrhu, včetně odpoledního vyučování pro starší děti v úterý. Žáci musí mít alespoň 2 kusy chirurgické roušky (na látkové). Ve třídách se bude hodně větrat a budeme chodit učit často ven - prosíme o vhodné oblečení a obuv. Rotační výuka neprobíhá, žáci se účastní jen prezenční formy studia. Distanční výuka probíhat současně nebude, v případě omluvené absence rodič přebírá zodpovědnost za doučení svého dítěte. 
  • OBĚDY - Na oběd půjdou třídy odděleně, 1. a 2. ročník po 12. hodině, 3., 4. a 5. ročník klasicky ve 12:35 hodin. Oběd (případně svačiny) mají všechny děti automaticky přihlášené.
  • DRUŽINA - Omluvenky do družiny přinesou děti, jak byly zvyklé, do družiny mohou i nezapsané děti - ty budou mít lísteček, že zůstávají v ŠD a do kolika hodin. Odpolední družina bude pro všechny děti zajištěna do 16 hodin.

                                           V případě jakýchkoli dotazů volejte třídním učitelkám.