Dotazník č. 2 k distanční výuce na naší škole - vyhodnocení, 6. dubna 2021

Milí rodiče, velice si vážíme Vaší zpětné vazby. Děkujeme za Váš čas a slova. Jak jsme slíbily, vše jsme si přečetly a pozastavily se nad Vašimi odpověďmi. Jelikož doufáme, že tímto týdnem se s distanční výukou rozloučíme, děti se budou opět socializovat a umožní se jim osobní kontakt se spolužáky i učitelkami - tím odpadne největší negativum distanční výuky. Co se týká sportu, prosíme především Vás rodiče o zajištění, jelikož kvůli nařízeným vládním opatřením hodiny tělesné výchovy budou ve škole dále zakázané. :-(