VÍTEJTE NA STRÁNKÁCH NAŠÍ ŠKOLY

Naše malotřídní základní škola vyniká svojí téměř rodinnou atmosférou, kde se mladší žáci učí od starších a naopak. Děti jsou zvyklé spolupracovat, ale pracují i samostatně. Výuku jim zpestřuje velké množství projektů a aktivit, na jejichž tvorbě a přípravě se mnohdy samy podílejí. Téměř součástí školy je i nádherná příroda, kterou často využíváme jako venkovní učebnu. Klademe důraz na kvalitní připravenost dětí na další vzdělávání, používáme inovativní metody ve spojitosti s tradičními, stejně jako vyvažujeme používání formativního slovního hodnocení se známkováním. Malý počet dětí umožňuje osobní, individuální přístup a tím nás to spolu víc baví, cítíme se dobře a máme na co jednou vzpomínat. Velkou radostí jsou pro nás časté návštěvy bývalých žáků, kteří se kvůli blízkým vztahům rádi vracejí a na druhém stupni jsou úspěšní.

Na to, jak se učíme, spolupracujeme, tvoříme, hrajeme si v družině, bruslíme, slavíme advent, přespáváme ve škole, pomáháme druhým, cestujeme, objevujeme a bádáme (a spoustu dalšího) se můžete podívat na našem Facebooku ZŠ a MŠ Dobříkov, nebo na těchto stránkách.

NAŠÍM CÍLEM JE, ABY ŠKOLA BYLA:

SROZUMITELNÁ Ve škole jsou dohodnutá jasná pravidla, žáci i učitelé jsou seznámeni se svými právy i povinnostmi, učivo je podáváno formami přiměřenými věku i schopnostem jednotlivých žáků, používáme metody výuky, které vedou k porozumění učiva, pochopení souvislostí, umění aplikovat znalosti, žáci i rodiče jsou seznámeni s pravidly hodnocení. Naším cílem je, aby žáci věděli: PROČ ? JAK? KDE? ČÍM?

TVOŘIVÁ Poskytujeme dětem dostatek prostoru k jejich vyjádření, cílem je tvůrčí jedinec s aktivním přístupem k životu, jedinec, který umí řešit problémy, ví si rady, umí poradit a rád se dozvídá stále něco nového

RODINNÁ Chceme se všichni dobře vzájemně poznat, pochopit se, tolerovat se, domluvit se, preferujeme menší třídní kolektivy, v přátelském, rodinném prostředí podporujeme rozvíjení úcty k lidem, přírodě

OTEVŘENÁ Škola otvírá cestu ke vzdělání všem žákům - bez rozdílu nadání, škola je otevřena rodičům i veřejnosti, různým názorům, nápadům, námětům

MYSLÍCÍ Podporujeme u žáků rozvoj schopnosti učit se, schopnost promýšlet různé strategie při řešení úloh, podněcujeme je k tvořivému myšlení a logickému uvažování