Vítejte na stránkách naší školy

Velice děkujeme paní Burešové za dar

v podobě spousty dětských roušek.


Pro žádost o ošetřovné potřebujete oba tyto dokumenty:


Dokumenty potřebné pro znovuotevření školy od 25. května:


Malotřídní školu, která se nachází v malebné vesnici Dobříkov, navštěvuje celkem 32 žáků od prvního do pátého ročníku ve dvou třídách. Součástí tohoto téměř rodinného prostředí je i mateřská škola a družina. 
Naši žáci mohou využívat nejen počítačovou učebnu, prostornou školní zahradu s hřištěm a sportovištěm, stravování v jídelně s vlastní kuchyní, ale zaměřujeme se především na kvalitní vzdělávání v atmosféře pohody a radosti. Malotřídní školy umožňují individuální přístup ke každému žákovi. Děti jsou vedeny k úctě a vzájemné spolupráci a zároveň k větší samostatnosti, která jim výrazně pomáhá v dalším vzdělávání.
Navštěvujeme divadla, koncerty, muzea, jezdíme na školní výlety a exkurze, ale množství mimoškolních akcí pro rodiče či širokou veřejnost také pořádáme: Den rodiny, Vánoční zpívání, Vítání občánků, Poslední zvonění páťáků, výtvarné a tvořivé dílny, Vánoční trhy a jiné.


NAŠE ŠKOLA JE:


S - SROZUMITELNÁ
 

Ve škole jsou dohodnutá jasná pravidla, žáci i učitelé jsou seznámeni se svými právy i povinnostmi, učivo je podáváno formami přiměřenými věku i schopnostem jednotlivých žáků, používáme metody výuky, které vedou k porozumění učiva, pochopení souvislostí, umění aplikovat znalosti, žáci i rodiče jsou seznámeni s pravidly hodnocení. Naším cílem je, aby žáci věděli: PROČ ? JAK? KDE? ČÍM?

T - TVOŘIVÁ

Poskytujeme dětem dostatek prostoru k jejich vyjádření, cílem je tvůrčí jedinec s aktivním přístupem k životu, jedinec, který umí řešit problémy, ví si rady, umí poradit a rád se dozvídá stále něco nového

R - RODINNÁ 

Chceme se všichni dobře vzájemně poznat, pochopit se, tolerovat se, domluvit se, preferujeme menší třídní kolektivy, v přátelském, rodinném prostředí podporujeme rozvíjení úcty k lidem, přírodě

O - OTEVŘENÁ

Škola otvírá cestu ke vzdělání všem žákům - bez rozdílu nadání, škola je otevřena rodičům i veřejnosti, různým názorům, nápadům, námětům

M - MYSLÍCÍ 

Podporujeme u žáků rozvoj schopnosti učit se, schopnost promýšlet různé strategie při řešení úloh, podněcujeme je k tvořivému myšlení a logickému uvažování

Základní škola 

a Mateřská škola Dobříkov

okres Ústí nad Orlicí
Dobříkov 89
566 01 Vysoké Mýto

mobil: 731 550 850

e-mail: zs.dobrikov@seznam.cz

skola@dobrikov.cz

skola@zsdobrikov.cz