Vítejte na stránkách naší školy

Naši milí žáčci a milí rodiče,

tento rok byl netypický, plný změn a rychle měnících se nařízení. Hádáme, že nikdo by si poslední čtvrt rok asi nechtěl znovu zopakovat. Vážíme si rodičů, kteří s námi aktivně komunikovali a zajišťovali pro své děti domácí výuku, družinu i stravování v době mimořádných opatření. Smekáme před dětmi, které se musely přizpůsobit ze dne na den nové situaci, mnohdy v sociální izolaci bez vrstevníků, denně nacházet v sobě sílu se učit (i když lákadel k jiným činnostem bylo kolem jistě dost) a v neposlední řádě zvládly návrat do školy s dodržováním všech hygienických pokynů z manuálu MŠMT, novým rozvrhem a bez některých spolužáků. I přesto, že předávání vysvědčení proběhlo v rouškách, bylo velmi dojemné (už kvůli radostnému shledání i smutnému loučení zároveň). Rády bychom Vám poděkovaly za krásné květiny a dárky, za Vaši přízeň a milá slova. Děkujeme, že je naše škola tak rodinná a možná jsme si po tomto školním roce ještě blíže než kdy předtím. 

Přejeme Vám krásné léto a zasloužený odpočinek. 

                                                                      Učitelky ZŠ DobříkovMalotřídní školu, která se nachází v malebné vesnici Dobříkov, navštěvuje celkem 32 žáků od prvního do pátého ročníku ve dvou třídách. Součástí tohoto téměř rodinného prostředí je i mateřská škola a družina. 
Naši žáci mohou využívat nejen počítačovou učebnu, prostornou školní zahradu s hřištěm a sportovištěm, stravování v jídelně s vlastní kuchyní, ale zaměřujeme se především na kvalitní vzdělávání v atmosféře pohody a radosti. Malotřídní školy umožňují individuální přístup ke každému žákovi. Děti jsou vedeny k úctě a vzájemné spolupráci a zároveň k větší samostatnosti, která jim výrazně pomáhá v dalším vzdělávání.
Navštěvujeme divadla, koncerty, muzea, jezdíme na školní výlety a exkurze, ale množství mimoškolních akcí pro rodiče či širokou veřejnost také pořádáme: Den rodiny, Vánoční zpívání, Vítání občánků, Poslední zvonění páťáků, výtvarné a tvořivé dílny, Vánoční trhy a jiné.


NAŠE ŠKOLA JE:

S - SROZUMITELNÁ  

Ve škole jsou dohodnutá jasná pravidla, žáci i učitelé jsou seznámeni se svými právy i povinnostmi, učivo je podáváno formami přiměřenými věku i schopnostem jednotlivých žáků, používáme metody výuky, které vedou k porozumění učiva, pochopení souvislostí, umění aplikovat znalosti, žáci i rodiče jsou seznámeni s pravidly hodnocení. Naším cílem je, aby žáci věděli: PROČ ? JAK? KDE? ČÍM?

T - TVOŘIVÁ

Poskytujeme dětem dostatek prostoru k jejich vyjádření, cílem je tvůrčí jedinec s aktivním přístupem k životu, jedinec, který umí řešit problémy, ví si rady, umí poradit a rád se dozvídá stále něco nového

R - RODINNÁ 

Chceme se všichni dobře vzájemně poznat, pochopit se, tolerovat se, domluvit se, preferujeme menší třídní kolektivy, v přátelském, rodinném prostředí podporujeme rozvíjení úcty k lidem, přírodě

O - OTEVŘENÁ

Škola otvírá cestu ke vzdělání všem žákům - bez rozdílu nadání, škola je otevřena rodičům i veřejnosti, různým názorům, nápadům, námětům

M - MYSLÍCÍ 

Podporujeme u žáků rozvoj schopnosti učit se, schopnost promýšlet různé strategie při řešení úloh, podněcujeme je k tvořivému myšlení a logickému uvažování

Základní škola 

a Mateřská škola Dobříkov

okres Ústí nad Orlicí
Dobříkov 89
566 01 Vysoké Mýto

mobil: 731 550 850

e-mail: zs.dobrikov@seznam.cz

skola@dobrikov.cz

skola@zsdobrikov.cz