Informace pro rodiče budoucích prvňáčků

Milé děti a vážení rodiče, 

             nejprve bychom Vás rády pozvaly na akci, kterou pořádáme v úterý 13. února 2024 a to "Chlebíčkování" - zakončíme období masopustu akcí, kam srdečně zveme nejen rodiny a kamarády našich školkových a školních dětí, ale i přátele školy a sousedy z Dobříkova. Pojďme se mezi sebou o něco více poznat. 

Dále připravujeme Zápis budoucích prvňáčků, kterému bude předcházet i adaptace předškoláčků na školní prostředí - děti si dopoledne půjčíme ze školky, prohlédnou si společně školu a seznámí se s budoucími spolužáky pohodovou formou plnou her, kreativity a drobného zábavného učení. Pokud je Váš předškoláček z naší mateřské školy, všechny informace obdržíte, stejně jako informace o čase Zápisu budoucích prvňáčků. Abychom se mohly při Zápise věnovat individuálně každému dítěti zvlášť, bude připraven seznam časů, z kterých si vyberete, jaký bude vyhovovat přímo Vám. Seznam a další informace budou včas zde na webu a v MŠ - nejpozději v březnu 2024. Pokud Vaše dítě nenavštěvuje MŠ Dobříkov, jste také velmi vítáni a prosíme, přihlaste se (ať už na zápis, nebo adaptační den) buď  v MŠ Dobříkov, nebo přímo paní ředitelce na čísle 731 550 850. Těšíme se moc na Vás i na Vaše dětičky. 

            Učitelky ze Základní školy Dobříkov