Učíme se celý den na stanovištích a na čerstvém vzduchu

10.05.2024

Učit se spolupracovat ve věkově smíšené skupince, projít si podle vlastní volby stanoviště (prvouka-dopravní výchova-tělocvik-matematika) a umět na závěr zhodnotit, jak jsme pracovali a zda jsme splnili předem daná kritéria.... To bylo dnešní dopoledne nejmladších školáků.