EU šablony pro ZŠ a MŠ

EU šablony pro ZŠ a MŠ

Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování - Šablony pro ZŠ a MŠ.

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0003453

Od února roku 2017 je naše škola zapojena do 1. etapy tohoto projektu financovaného EU.

V rámci projektu škola zavedla tyto šablony pro žáky:

Čtenářský klub (2. a 3. ročník)

Čtenářský klub (4. a 5. ročník)

Klub zábavné logiky a deskových her (1. - 5. ročník)

Doučování žáků (1. - 2. ročník)

Doučování žáků (3. - 5. ročník)

1.etapa projektu končí v lednu 2019, ale již máme podanou žádost o registraci do 2. etapy, do které se zapojí i MŠ a pro školní děti přibude Klub komunikace v cizím jazyce pro žáky 3.,4. a 5. ročník.

2. etapa projektu navazuje, začíná v únoru 2019.