Zápis ze třídní schůzky ze dne 13. listopadu 2018

 • přivítání rodičů a představení nové paní učitelky Mgr. Michaly Štěpánové
 • informace k pořádání adventních akcí "Slavnost vánočního stromu" 2. 12. 2018 od 16:30 h, možnost pomoci rodičů s výrobky, pečením, materiálem...
 • informace k nabídce zájmových kroužků pořádaných školou, nové kroužky a noví vedoucí kroužků - Modelář - p. Jiří Novák, Orientální tance - p. Zárubová, Školní časopis - Mgr. Michala Štěpánová
 • nákup slovníků AJ pro školu
 • plavecký výcvik začíná 31. 1. 2019 a končí 11. 4. 2019, jezdit budeme vždy ve čtvrtek, cena kurzu za 10 dvouhodinových lekcí je 750 Kč
 • autobus na plavání je zajištěn, navíc máme opět zažádáno o dotaci na jízdné pro žáky ZŠ
 • vyplaceny odměny rodičům žáků za sběr žaludů
 • nabídky knih pro děti ze čtenářských klubů Albatros - zvýhodněné ceny - možnost objednání přes školu
 • ve čtvrtek 22. 11. 2018 stavebnice GEOMAG ve škole v rámci výuky PČ - 40 Kč
 • 4. 12. 2018 - divadelní představení "Mikuláš na cestách" - náhrada návštěvy čertů a Mikuláše ve škole - 40 Kč - divadlo MAPEAD
 • 5. 12. 2018 - bezplatná přednáška "Vánoce v zemích EU" - pouze školáci
 • upozornění rodičů na nutnost převlékání dětí na hodiny TV (sportovní oblečení, vhodná obuv do tělocvičny a na ven)
 • debata na téma nepozornost žáků při vyučování, nechuť u některých k práci a malý zájem o výsledky jejich práce - je třeba působit na děti z obou stran, jak ve škole, tak doma, důležitá je zpětná vazba a komunikace mezi školou a rodinou - máme stejný zájem
 • v rámci ŠD nahradit návštěvy místní prodejny v rámci výuky finanční gramotnosti a nahradit je jinými aktivitami z této oblasti (samostatný nákup jízdenky v autobuse, zjistit informace na informačním centru ve Vysokém Mýtě nebo Chocni při společných školních akcích)
 • informace o webových stránkách školy - zadávání domácích úkolů a procvičování na internetu je pouze informací a pomocí pro rodiče, ne úkolem vyhledávat si úkol na internetu pro žáka, tam pokračujeme i nadále s klasickým zaznamenáváním domácích úkolů
 • sběr starého papíru zahájíme až v březnu vzhledem k nedostatku prostoru na uskladnění
 • vánoční prázdniny začínají dětem v sobotu 22. 12. 2018 a do školy přijdou opět ve čtvrtek 3. 1. 2019
 • individuální pohovory u jednotlivých vyučujících