Zápis z rodičovských schůzek 9. dubna 2019

Zápis ze třídní schůzky konané 9. dubna 2019

• přivítání rodičů

• ukončení plaveckého výcviku, vydání potvrzení o účasti na výcviku a doklad o zaplacení

kursovného pro žáky 1.,2. a 5. ročníku ZŠ

• cena jízdného - řešena z poskytnuté dotace MSMT Na podporu výuky plavání žáků ZŠ

• EU šablony - od února 2019 pracujeme ve 2. etapě EU šablony do škol - nově Klub výuky

v cizím jazyce - doba trvání 24 měsíců

• školní výlety a exkurse do konce školního roku 2018/2019:

1. školní výlet - zážitkový areál Třebovle ve Středních Čechách "Duhový park" 30. 5. ČT

vstupné 150 Kč na celý den, autobus zajištěn - sponzorský dar IVECO

• 2. Deštné v Orlických horách - lanový park - 100 Kč, možnost zapůjčení horských tříkolek

(55 Kč) - 5. 6. ST

• 3. vlastivědná exkurse pro žáky 4. a 5. ročníku - 14. 5.

• Den rodiny - pozvánka 16. 5. ČT - špatné datum na webu

• Brabenec - 6. ročník - 23. 5. ČT

• Noc s knihou? - 17. 6. - 3., 4. a 5. ročník ???

• stravování - zdražení od září 2019 + změna účtu - bude upřesněno a vyvěšeno na stránkách

• hledáme sponzora - posilovací prolézací prvek na zahradu pro starší děti (viz. foto -

dětské hřiště V.M. pod Domem dětí MIKADO)

• na příští týden budou děti potřebovat staré a již nepotřebné bílé triko

• odchody ze ŠD - POO nebo v 15,00 hod. - není možné odejít na vycházku mimo areál školy

• problém odpolední družiny - do 15,00 je nedostačující, navrhnout možnosti řešení