Výsledky přijímání do základního vzdělávání pro školní rok 2018/2019

Celý dokument si můžete stáhnout zde:

Dle ustanovení Zákona č. 561/2004Sb., dále jen Školský zákon, a ve znění pozdějších předpisů (novela platná k 1. 1. 2017) se rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání, oznamuje zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče na veřejném místě ve škole a způsobem, který umožňuje dálkový přístup. V případě naší školy je to na webových stránkách školy.

Zveřejněním seznamu se považuje rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání, za oznámené.

03/2018 - přijato

04/2018 - přijato

05/2018 - přijato

06/2018 - přijato

07/2018 - přijato

08/2018 - přijato

Termín vyvěšení a zveřejnění výsledků: 6. dubna 2018

V Dobříkově 6. dubna 2018 Mgr. Věra Paličková, ředitelka školy