Současnost

Malotřídní školu, která se nachází v malebné vesnici Dobříkov, navštěvuje celkem 32 žáků od prvního do pátého ročníku ve dvou třídách. Součástí tohoto téměř rodinného prostředí je i mateřská škola a družina.

Naši žáci mohou využívat nejen počítačovou učebnu, prostornou školní zahradu s hřištěm a sportovištěm, stravování v jídelně s vlastní kuchyní, ale zaměřujeme se především na kvalitní vzdělávání v atmosféře pohody a radosti. Malotřídní školy umožňují individuální přístup ke každému žákovi. Děti jsou vedeny k úctě a vzájemné spolupráci a zároveň k větší samostatnosti, která jim výrazně pomáhá v dalším vzdělávání.

Navštěvujeme divadla, koncerty, muzea, jezdíme na školní výlety a exkurze, ale množství mimoškolních akcí pro rodiče či širokou veřejnost také pořádáme: Den rodiny, Vánoční zpívání, Vítání občánků, Poslední zvonění páťáků, výtvarné a tvořivé dílny, Vánoční trhy a jiné.