Setkání kamarádů online

Určitě bychom rádi pokračovali ve Skype hovorech s "domácími" žáky. Domluvíme se na čase připojení individuálně, podle Vašich možností. Pokud to bude alespoň trochu možné, Skype bude probíhat dvěma způsoby a to 1. pozdrav se spolužáky (posílíme třídní kolektiv přímo připojením do třídy) :-) 2. volání s paní učitelkou M. Š. (jako rychlý nástroj zpětné vazby a dorovnání učiva s ostatními spolužáky).