PROJEKTY NAŠÍ ŠKOLY


Učíme se pohádkami -
1. ročník ZŠ - vyvozování písmen z pohádek

Angličtina každý den - 1. a 2. ročník ZŠ - anglická slovíčka ve všech předmětech, v různých situacích

Evropský projekt "Ovoce do škol"

Plave celá škola - plavecká škola AAA - Vysoké Mýto - 1.-5.ročník

Dopravní výchova - teoretická výuka ve škole, praktická část na dopravním hřišti ve Vysokém Mýtě (3. -5.ročník)

Hravě žij zdravě - internetový soutěžní kurz pro 5.ročník o zdravé výživě

Recyklohraní - třídění odpadu, sběr vybitých baterií, elektroodpadu, plnění ekologických úkolů - sběr bodů

Dobříkovské ptáče - pěvecká školní soutěž

Vítání občánků - kulturní vystoupení pro rodiče narozených nových občánků Dobříkova

Výtvarné dílny - Velikonoce, Vánoce, svátek matek

AJ - PROJECTS - 1) dle aktuálního období: SPRING,SUMMER,AUTUMN,WINTER

2) dle aktuálního dění - OLYMPIC,ELIZABETH II.

3) dle tradic - HALOWEEN,THAKSGIVING DAY,CHRISTMAS, Saint VALENTINES DAY, Saint PATRICKS DAY, EASTER, MOTHERS DAY

( písemné i IT podoby, práce žáků)

Vývoj kresby - projekt VV - 1. - 5. ročník