Pár slov paní ředitelky k ukončenému školnímu roku 2022/2023

Pár slov paní ředitelky k ukončenému školnímu roku 2022/2023

Pár slov od paní ředitelky:

Zakončili jsme další školní rok na naší krásné školičce. Další rok plný výzev, změn a situací, které jsme si dříve nikdo ani nedokázali představit. Přesto jsme se všichni ve škole snažili, aby děti zažily pestrých 10 měsíců plných akcí, projektů, setkávání a výletů, a to se, doufám, podařilo více než na 100%. A to vše při plném nasazení ve výuce.…pochopitelně, že jsme zažívali nejen ty příjemné a radostné chvíle, ale to patří k životu a vždy jsme vše ke spokojenosti dětí a snad i Vás rodičů zvládli. Je to vidět na všech těch nadšených a usměvavých dětech na fotografiích a videích z akcí i běžného vyučování. A právě ty šťastné a veselé tvářičky dětí jsou pro nás, kantory, tou nejkrásnější odměnou. A u nás ve škole jich máme na rozdávání. Stačí si najít chvilku a prohlédnout si všechny fotografie na našem webu, ty mluví za vše. A právě v té pestrosti, sounáležitosti, důvěry a přátelství tkví jedinečné kouzlo malotřídní vesnické školy, kde jsme všichni - děti, učitelé, Vy rodiče a prarodiče jednou velkou rodinou a za to Vám děkuji. Malotřídní škola má své kouzlo ať si říká, kdo chce, co chce. My všichni víme své… je to úžasné. Chci za celý školní rok poděkovat Vám, rodičům, byli jste úžasní, ostatně jako vždycky a vážím si Vaší důvěry v naši práci. Dětem za nádherné zážitky i nové zkušenosti, i když ne vždy pozitivní, se kterými se musíme naučit pracovat. Ty krásné pořád ještě hodně převažují. Nebudu jmenovat všechny akce průřezem roku, ale přece jen zmíním setkání žáků malotřídních škol Pardubického kraje, kdy k nám do Dobříkova přijelo 400 dětí se svými pedagogy z 8 malotřídních škol a Chocně. Součástí bylo i setkání zřizovatelů dotčených škol a myslím si, že jsme zde ukázali skvělou spolupráci školy a zřizovatele, což nám mnozí starostové i ředitelé škol záviděli. Díky paní starostce bylo pro všechny zúčastněné zajištěno výborné občerstvení a odměny pro děti. Byl to den plný sportu, soutěžení, poznávání a přátelství, skvělá atmosféra až úplného závěru. I díky složkám IZS, Lesům ČR byl celý den pestrý a každý si našel to své. Díky našim bývalým žákům za vydatnou pomoc při této akci. K dnešní době patří neodlučně i dotační programy, které jsou sice lákavé, ale velmi časově náročné. Naše škola v současnosti čerpá ze dvou dotačních titulů: Operační program Jan Amos Komenský (OP JAK) – Šablony EU a dotaci ze SZIF. Bližší informace najdete opět na našem bohatém webu. Za celý školní rok patří ohromné poděkování zřizovateli za zájem o školu a pomoc, v neposlední řadě celému kolektivu naší školičky, kde každý ví a hlavně vidí, co je potřeba udělat a za to jsem moc ráda. At už to jsou paní kuchařky, které připravují dětem výborné domácí obědy a jako v jedné z mála škol i neskutečné školní svačinky pro školáky, které v mnohém uleví maminkám. Nejvíce to však oceňují až naši bývalí žáci, kteří na stravování v naší jídelně moc vzpomínají. Stejně tak za krásné a čisté prostředí školy, školičky i okolí chci poděkovat všem ostatním nepedagogickým pracovníkům. Všem společně i za krásný vztah se všemi dětmi. I to přispívá k celkové pohodě na naší škole. Bez nich by to opravdu nešlo. Samozřejmě všem mým kolegyním, všechny se snaží kromě učení dát dětem do života to nejlepší. V mateřské školce děti neuvěřitelně připraví na nástup do první třídy. Můžeme porovnávat a naše školka je výborná. Ke každému školnímu roku patří i smutné chvíle na konci, kdy se školička loučí s předškoláky a vysílá je pro ně do "velkého světa školy", sice jen o jedno poschodí, ale i tak je to pro veliká změna. Stejně tak u nás "nahoře" se loučíme s našimi páťáky, kteří jsou vždy tím motorem školy. Samozřejmě, že ukápne slzička, někdy i víc, ale za chvíli převáží zvědavost a očekávání nových zážitků a kamarádů. Jen odejdou "páťáci", začnou se každý poslední den ve školním roce trousit bývalí žáčci, kteří se přijdou pochlubit vysvědčením a co je nato nejúžasnější, ani jeden se za své výsledky nemusí stydět, ba naopak. A to je to, proč naši práci tak rády děláme. Ještě jednou děkuji Vám všem a přeji krásné léto plné pohody a zážitků. Věra Paličková