Nové ceny obědů od září 2019

Vážení rodiče, vzhledem k neustálému zdražování potravin, dopravy a energií jsme nuceni zvýšit ceny obědů a svačin v naší škole. K poslednímu zdražování došlo v září 2012 a od té doby šly ceny potravin značně nahoru. Proto od září 2019 budou navýšeny ceny obědů takto:

MŠ (děti 3-6 let) za 1 den 35,- Kč cena za měsíc 735,- Kč

MŠ (odkladové děti) 42,- Kč 882,- Kč

ZŠ (žáci 1. - 4. ročníku) 1 oběd 25,- Kč 525,- Kč

ZŠ (žáci 5. ročníku) 30,- Kč 630,- Kč

Prosíme, abyste si po odeslání květnové platby (na červnové obědy) zrušili trvalý příkaz a od srpna 2019 dali nový příkaz k úhradě s aktuálními částkami na nové číslo účtu:

107 - 8300850257/0100

VS: 324 KS: 3558 SS: RČ dítěte (+ popiska - jméno dítěte)

Dále vás prosíme o uvedení čísla účtu, ze kterého budete obědy hradit, a na který má být také připsaná vratka za nevydané obědy. Děkujeme.

Vladimíra Kopecká - vedoucí ŠJ