Zajímavé historické okénko...

30.06.2024

Zajímavé historické okénko: Dobříkovské dětí dojížděly do škol v okolních vesnicích. Paní Štěpánová (shodou okolností příbuzná dnešní jmenovkyni působící na škole) zprvu zde sama učila pár dětí a poté přivedla do Dobříkova paní Seifertovou, která společně s paní Paličkovou v roce 1994 obnovila výuku v naší škole. Je tomu tedy přesně 30 let od obnovení vzdělávání v naší obci. Dvě níže zmiňované naši školu vedou už krásných 30 let, škola vzkvétá, co do počtu dětí roste a rodiče se nemusí bát, že by děti vozili do okolních vesnic. Děkujeme!