Večer na školní zahradě

26.06.2024

Být spolu jen tak...

...protože vztahy jsou tak důležitý...

...protože s kamarádama jsme dobrovolně ve škole i odpoledne a večer... 

#wellbeingpoškoleseškolou 

#večernaškolnízahradě