Přírodovědná exkurze do Pardubic a Hradce Králové

02.04.2024

Takový přeplněný den novými zkušenostmi, vědomostmi, dovednostmi a zážitky prostě nelze shrnout méně fotkami... Tak přejeme pěkně strávený čas při prohlédnutí, třeba s výkladem svého školáka. 

Děkujeme: 

  •  MAP vzdělávání pro Vysokomýtsko, od kterého jsme získali pro celou školu peníze na jízdné. Děti tak dopravu měly zcela ZDARMA. 
  • Vodní elektrárně Hučák v Hradci Králové a dvěma jejím úžasným průvodcům - Anetě a Martinovi, kteří nám poutavě prozradili, jak se vyrábí elektřina z obnovitelných zdrojů. Představili velmi zajímavě, jak se dá k výrobě elektřiny využít síla vody, větru, slunce, ale také biomasy a geotermální energie. Během prohlídky, která byla zcela zdarma, jsme navíc navštívili i strojovnu elektrárny. 
  • Vzdělávacímu centru SFÉRA v Automatických mlýnech v Pardubicích za tři programy přizpůsobené věku a výběru dětí. Speciální poděkování patří dvěma chemikům Markétě a Kevinovi za předávání lásky k chemii a paní Kuhnové za citlivé a profesionální pedagogické vedení mladších dětí. 
  • Autobusové dopravě - firmě Luxury Line - opravdu doporučujeme, je skvělá!