Preventivní programy od ACET ČR, z.s.

16.04.2024

Dnes prošli naši školáci certifikovanými preventivními programy od ACET ČR, z.s. Děkujeme opět MAP vzdělávání pro Vysokomýtsko za zaplacení programů pro děti, které to měly zcela zdarma. 

 Program "Jsme dobrá parta" mladší děti zavedl do dobrodružství v poušti, kde se žáci prostřednictvím různých konkrétních situací učili zdravému prosociálnímu chování. 

Starší děti šly za "Dobrodružstvím mezi indiány", které bylo zaměřené na budování zdravých vztahů vůči autoritám – rodičům, učitelům, trenérům, starším lidem… Program "Říkat ano, říkat ne" pomohl žákům najít vhodné způsoby, jak vyjádřit respekt a uznání vůči dobrým autoritám a zároveň se umět zdravě vymezit, pokud se autorita nechová správně.