Matematický klokan

16.03.2024

OBJEVME SKRYTÉ TALENTY A LÁSKU K MATEMATICE  - "Hlavní cíle soutěže Matematický klokan jsou dva. Jedním z nich je popularizace matematiky - jde o to, dopřát každému žákovi aspoň dílčí radost z toho, že správně vyřešil několik matematických úloh, bez ohledu na jeho výsledky v hodinách matematiky. Tomuto cíli jsou podřízena jednak pravidla i organizační řád soutěže, ale též soutěžní úlohy. (...) Druhým cílem je vyhledávání matematicky talentovaných žáků, obecně pak vyhledávání přemýšlivých dětí. Je důležité nepřehlédnout rozpor mezi školním výkonem dítěte a úspěchem v Klokanovi."

Více:  https://www.premyslivedeti.cz/

https://www.rizeniskoly.cz/.../matematicky-klokan-neni...

A podotýkáme, že na naší škole se výsledky řešení těchto netradičních úloh plného logického uvažování, dozví jen dítko samotné. Žádný stres, budeme se jen radovat z podařených úloh, nikdo nebude neúspěšný.