EU - Peníze školám

Dne 25.3. 2011 jsme podali žádost na schválení projektu EU peníze do škol, načež tento projekt( reg.č. CZ.1.07/1.4.00/21.2573) prošel úspěšně procesem hodnocení, byl schválen vrchním ředitelem Sekce řízení operačních programů EU a Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy rozhodlo o poskytnutí dotace ve výši 415.839 Kč.

Zahájení projektu je stanoveno na 1.9. 2011, doba trvání projektu je 30měsíců.

Škola obdržela prozatím 60% z dotace a při splnění zadaných podmínek projektu získá zbývajících 40%.

Cílem projektu je prostřednictvím nových metod a nástrojů docílit zlepšení stavu počátečního vzdělávání. Zkvalitnění a zefektivnění výuky bude dosaženo metodickým vzděláváním pedagogických pracovníků.

Finanční prostředky použijeme zejména na modernizaci stávající počítačové učebny, pořízení interaktivní tabule a výukových programů, rovněž k pořízení potřebného kvalitního počítačového vybavení pedagogů školy. Dále bude dotace použita na zkvalitnění materiálních a vzdělávacích podmínek školy.

Učitelé vytvářejí vlastní digitální vzdělávací materiály, jejichž přehled bude průběžně umísťován na stránkách školy.