Druhý ročník - co zrovna probíráme / bonusové domácí úkoly

Třetí ročník - co zrovna probíráme / bonusové domácí úkoly

Český jazyk

Co se učíme? V prosinci a lednu se v českém jazyce soustředíme na vyjmenovaná slova po B, L, M. Při doplnění vyplň svoje jméno, ať paní učitelka vidí, co a jak procvičuješ. :-) 


Matematika

V matematice stále procvičujeme v lednu násobilku, abychom ji nezapomněli a více prohloubili, ale především se soustředíme na sčítání a odčítání dvojciferných čísel. V lednu začneme nejdříve bez přechodu desítky (tedy např. 45 + 23 = ) a později s přechodem (45 + 28 = ). Logické úlohy trénujeme průběžně, stejně jako slovní úlohy a rýsování v geometrii.