2. ročník distanční výuka - březen 2021

Heslo k zakoupeným licencím naší školou je v MS Teams. 

Milí rodiče,

veškeré informace ohledně distanční výuky Vašich dětí naleznete především ZDE - na webu školy. Dále v prostředí Microsoft Teams, či individuálně v soukromém WhatsAppu nebo Massengeru.

Kontakty:

  • p. uč. Michala Štěpánová 721 025 084
  • p. uč. Eva Seifertová 723 059 208
  • p. uč. Jana Bezdíčková 606 068 032

V březnové distanční výuce je více online hodin. Rozhodly jsme se tak proto, abychom Vám rodičům ulehčily, pokusíme se co nejvíce školní práce udělat s dětmi při výuce. Domácí úkoly i tak budou, ale jsou dány samostatnou formou práce, tedy žáci sami by je měli umět zvládnout. Prosíme především o dohled nad děláním úkolu Vaším dítětem, nikoli o Vaši velkou pomoc při úkolu samotném. Úkoly budou zadávány denně dětem na online výuce a pro kontrolu rodičů psány i do daného předmětu v MS Teams. Trvání online výuky je na učitelce, někdy budou děti pracovat pomocí videa, nebo ve WordWallu, ale to si s nimi vše vysvětlíme při online, kam se pokaždé v danou hodinu podle rozvrhu společně přihlásíme.

Na výuku se přihlašujte podle času a předmětu v rozvrhu. V MS Teams čas nesedí, jelikož je vytvořen pro zjednodušení pouze jeden odkaz v každém předmětu, přes který se budete vždy přihlašovat.

Máme za to, že je důležité, aby děti měly zpětnou vazbu. Proto Vás prosíme o spolupráci při odevzdávání pracovních sešitů, žákovské knížky a deníčku každé pondělí po online výuce (mezi 11. a 15. hodinou) v podepsané tašce nechte učení za hlavními vchodovými dveřmi. V úterý ve stejném čase na Vás budou čekat v této Vaší tašce opravené sešity a hodnocení v ŽK a deníčku.

Prosíme, obracejte se na nás s postřehy z práce Vašich dětí. Za zpětnou vazbu a spolupráci budeme vděčné. Prosíme, abyste přistupovali k naší výuce s pochopením, že se snažíme dělat maximum a zároveň, že velmi omezená frontální forma výuky (zvlášť přes technické nedostatky) se nedá srovnávat s aktivizujícími metodami ve třídě, na které jsou děti (i my) zvyklé z prezenční výuky.

Děkujeme! :-)