2_ročník_2022/2023

2. ročník 2022/2023

  • Obědy a družina jsou automaticky přihlášeny od pátku 2. září 2022
  • Prosíme rodiče o zaplacení platby za obědy (číslo účtu 107 - 8300850257/0100, VS: 324 KS: 3558 SS: RČ dítěte + popiska - jméno dítěte),