Výtvarná výchova - malba ústy a nohou, prožitková malba - září 2018