Zápis ze třídní schůzky 12. dubna 2018

Zápis ze třídní schůzky konané ve čtvrtek 12. dubna 2018

• informace k zahájení plaveckého výcviku - platby, autobus, potvrzení o účasti pro

zdravotní pojišťovny - zahajujeme 13. 4., plavecký výcvik končí 22. 6. 2018

- vzhledem k rekonstrukci plaveckého bazénu ve Vysokém Mýtě byl kurs zkrácen na

4 dvouhodinové lekce, naše škola díky dobré spolupráci získala ještě 3 lekce navíc,

na dopravu na plavecký výcvik jsme získali dotaci MŠMT, to znamená, že školní děti

jízdné nemusí platit

• fotografování na závěr školního roku - předběžný termín 22. května

• plánovaný školní výlet - 1) 15. května Liberec IQ Land 120 Kč + svíčkárna RHODOS 75 Kč

(výroba vlastní svíčky) - autobus bude hrazen po obdržení faktury

2) 19. června BONGO Brno- vstup na 3 hodiny 165 Kč - autobus - sponzorský dar firmy

IVECO s.r.o. - odjezdy budou upřesněny

• ředitelské volno 30. dubna a 7. května 2018 (ZŠ i MŠ)

• Den rodiny - 31. května od 15,00 hod. na hřišti Sokola Dobříkov

• režim používání mobilních telefonů žáky - zákaz nošení mobilů do školy, s výjimkou

naléhavých případů s písemným souhlasem rodičů

• Ovoce do škol, Mléko do škol- dotovaný program pro žáky ZŠ - informace o závozech jsou zveřejňovány

na webových stránkách školy: www.zsdobrikov.cz

• celkové zhoršení prospěchu a chování ( připravenost na vyučování)

• Šablony EU: Čtenářský klub, Klub deskových a logických her, Doučování

• individuální pohovory o chování a prospěchu žáků za 1. čtvrtletí šk. roku 2016/2017