Rozpočet 2018

Zastupitelstvo Obce Dobříkov schválilo navrhovaný rozpočet Základní školy a Mateřské školy Dobříkov na svém zasedání dne 18. 3. 2018 ve výši 500.000 Kč s dodatkem, že případné další nezbytné výdaje budou řešeny rozpočtovou změnou.