Přání k Vánocům pro projekt "Ježíškova vnoučata"

Snad už každý letos slyšel o tomto velkém celorepublikovém projektu Českého rozhlasu, který se snaží udělat pěkné Vánoce seniorům. Není v našich možnostech obdarovávat věcnými dary ani zážitky, které si jednotliví senioři přejí, ale i přesto jsme moc rádi, že můžeme být součástí takového skvělého projektu. Děti z naší základní školy totiž připravily velký balík plný 153 nádherných přání, které se dostanou jednotlivým starším lidem v domovech důchodců. Nad každým přáníčkem žáci přemýšleli, snažili se jej vytvořit a napsat tak, aby co nejvíce potěšilo. Na konci této specifické výtvarné výchovy samy děti zhodnotily, že jim samotným dělá radost, když mohou radost udělat jiným. :-)