Informace pro budoucí žáčky a jejich rodiče

INFORMACE PRO RODIČE BUDOUCÍCH PRVŇÁČKŮ:

Vážení rodiče, dovolujeme si Vás pozvat na informační schůzku, která se bude konat dne 2. června od 16,00 hodin ve třídě 1. a 2. ročníku ZŠ. Na programu bude organizace školního roku 2020/2021, informace ke školním pomůckám a vybavení Vašeho prvňáčka. Těšíme se na Vás. Učitelky ZŠ

Vážení rodiče předškoláků,

vzhledem k mimořádné situaci nelze provádět klasické zápisy do 1. ročníku na školní rok 2020/2021. Zápisy musí proběhnout bez přítomnosti dětí.

Co to pro Vás znamená:

1) dostali jste od nás přihlášku k základnímu vzdělávání a dotazník pro rodiče

2) oboje vyplňte a umožněnými způsoby předejte do 10. dubna 2020 do školy - to je

nezbytně nutné

3) způsoby doručení:

a) vyplněné a podepsané v obálce do schránky na škole

b) poštou na adresu školy

c) jako přílohu e-mailu pouze pokud máte elektronický podpis - naskenované formuláře

nelze přijmout

d) datovou schránkou ID školy: 5f24js

Pokud zvažujete odklad povinné školní docházky, je nutné připsat toto na přihlášku, neboť se musí zastavit správní řízení a obnoveno bude až po obdržení dokladů z poradenského střediska a pediatra.

Poradenská zařízení budou přednostně vyšetřovat děti, jejichž zákonný zástupce zvažuje odklad povinné školní docházky.

Informace pro pěstouny:

K vyšetření dítěte či žáka v poradenském zařízení je třeba předložit podepsanou plnou moc, popřípadě soudní rozhodnutí, kde budou uvedeny všechny skutečnosti z plné moci. Zmocnění pěstouna může provést i OSPOD, pokud se zmocnění od zákonného zástupce nepodaří zajistit. Bez výše uvedeného nemůže být dítěti či žáku poskytnuta poradenská péče.

Informace o vyšetření dětí naleznete na odkaze: www.pppuo.cz (PRO DĚTI A RODIČE), jsou tam i kontakty.

Děkuji Vám za pochopení a jak jen to situace dovolí určitě se s dětmi sejdeme a pohrajeme ve škole.

Klidné dny Věra Paličková , ředitelka školy

Při nejasnostech volejte 731 550 850.

Osobní pozvánky i s potřebnou dokumentací pro Vás máme připravené... :-)