Informace pro budoucí prvňáčky

ZÁPIS BUDOUCÍCH PRVŇÁČKŮ

Zápis pro školní rok 2021/2022 proběhne v letošním roce vzhledem k epidemiologické situaci pouze distančně a to v průběhu celého měsíce dubna 2020. V nejbližších dnech obdrží rodiče obálku s podrobnými informacemi.

K žádosti, kterou obdržíte spolu se zápisním lístkem pro vyplnění potřebných údajů o Vašem dítěti, je třeba přiložit kopii rodného listu dítěte (ne ověřenou).

V případě, že zvažujete odklad povinné školní docházky o 1 rok, bude Vám vydána žádost o odklad, ale k ní musíte v souladu se školskou legislativou doložit ještě doporučení školského poradenského zařízení a odborného lékaře (dětského) nebo klinického psychologa. Bližší informace na čísle školy: 731 550 850.