Informace pro budoucí prvňáčky a jejich rodiče


ZÁPIS PROBĚHNE 7. 4. 2022  (13 - 17 hodin, podle rozpisu v MŠ)


DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ - Více informací a formulář k vyplnění naleznete v budově MŠ Dobříkov, případně na tel. čísle 721 025 084 (Michala Štěpánová, třídní učitelka 1. a 2. ročníku)