Co probíráme, domácí úkoly, plány, úkoly pro nemocné - 1. ročník

DÚ na pátek - Slabikář str. 27 - vybrat si jeden článek ve cvičení 8 a ten si doma přečíst víckrát. Pozor! Čteme předložky dohromady se slovem - trénujeme plynulost (Na_poli, U_lesa, V_lese)


DOMÁCÍ ÚKOLY PRO NEMOCNÉ (od 20. 1.):

ČTVRTEK 20. 1. 2022

 • ČESKÝ JAZYK 

- soustředíme se na hlasité čtení - číst více plynule, dohromady - na to je výborná stránka 12 v Pracovním sešitě ke Slabikáři (přečíst každý sloupeček vždy dvakrát za sebou, nemusíte číst všechny sloupce hned, rozdělte si to klidně během dne)

- čteme PS ke SL str. 13 - Mína a Týna + doplníme na řádek vhodné slovo. 

- DÚ - Slabikář str. 27 - vybrat si jeden článek ve cvičení 8 a ten si doma přečíst víckrát. Pozor! Čteme předložky dohromady se slovem - trénujeme plynulost (Na_poli, U_lesa, V_lese)

- Písanka 4 řádky ze strany 14 (po dvou řádcích vždy pauza na procvičení prstíků)

- zhodnocení "distančky" - jak to šlo, nešlo, co bys přidala/ubrala? co bys ráda příště? jak na to příště....

 • MATEMATIKA

- Pracovní sešit - strana 8 cv. (Lucinka už má asi hotové), 4/3, 6/2

- Hrajeme si s penězi (z prostřední strany) na nakupování

 • PRACOVNÍ ČINNOSTI

- téma měsíce - Zimní olympijské hry (vyrobíme si lyžaře - viz obrázky, můžeš si vyrobit doma a nemusíš :-))

Offline domácí práce (jen pro děti, které nejsou připojené online): 

Středa 19. ledna:

Český jazyk:

 • Pracovní sešit ke slabikáři - str. 11 - číst "Malá Zina" - vyhledejte všechna písmenka Z a zakroužkujte, červená slova vyhledejte ve sloupečcích nahoře.  Str. 12 - přečteme celé (ne najednou, s přestávkami, nebo motivací - po každé přečteném sloupečku ukaž nějaký cvik, třeba dva dřepy :-). Některou část si můžete nechat i jako DÚ na odpoledne
 • Zahrejte si hru: najdi doma, co začíná na písmenko..... (probraná písmena máme A,M,E,S,I,L,O,U,P,U,T,J,Y,N,V,Z)
 • Procvičujeme nové učivo - začínáme poznávat a číst nejen velká tiskací písmena, ale i malá tiskací a nově i psací - Slabikář str. 3 dole - jaké je to písmeno? Najdi písmeno L, O,....
 • Přineste 3 nejoblíbenější hračky, pojmenuj hračku nahlas, vytleskej ji na slabiky, jaké písmeno je na konci?
 • Písanka - dokončení strany 13 

Matematika:

 • Pracovní sešit str. 6 cv. 3,   str. 7/3,5, str. 9/1,    str. 10/1,    str. 11/1
 • Trénujeme počítání a využijeme, že jsme doma :-) - spočítejte, kolik máme doma oken, kolik židlí u stolu (Kolik jich musím přinést, když přijde na návštěvu ještě babička a děda?), zjisti, detektive, kolik nohou je u Vás právě doma? :-)
 • Postav z něčeho (z panenek, kostek, autíček,...) číslici devět, číslici 8 a znáš už číslo 10? Najdi mi, čeho máme doma 10.
 • Vymyslete krátké slovní úlohy na odčítání s Vašimi oblíbenými hračkami Online výuka středa 19. 1.:


Domácí úkol: Děti mají úkol vždy označený. Ve středu úkoly nejsou. Prosím rodiče, aby s dětmi četli ideálně každý den cokoli z probraných písmenek. Děkuji