DOMÁCÍ ŠKOLA - PÁTÝ ROČNÍK

CO SE MUSÍM NAUČIT

(domácí práce pro 4. týden, tedy do pondělí 6. dubna 2020)

POZOR! V PONDĚLÍ 6. DUBNA SE VYBÍRÁ HOTOVÁ PRÁCE za všechny čtyři týdny!

Informace pro rodiče žáků 5. ročníku: Zrušte si trvalé příkazy na obědy. Můžete již nyní v dubnu. Vrácení stravného proběhne v měsíci červnu 2020.

Milí rodiče, prosíme o spolupráci. Doma vypracované pracovní sešity a další práce dětí bychom potřebovali vybrat a poslat zároveň jiné pracovní listy. Výměna proběhne před školou (zvoňte či telefonujte) v pondělí 6. dubna (8-14 hodin). Pokud by se Vám nehodil čas a termín, telefonicky se můžeme domluvit jinak. Děkujeme.  


Český jazyk

Ahoj všem páťákům, pojďme se tento týden naučit něco nového!

VII. SLOVESA - uč. str. 81 (pokud nenajdeš, hledej podle názvu kapitoly)

Nejprve opakujeme, co už víme o slovesech ze 4. ročníku!!! Str. 81/tabulky - zopakuj, popřípadě se douč

81/ "jak voní jaro" - přečti a ústně udělej úkoly

82/tabulka - zopakuj slovesné tvary jednoduché a složené

83/7 a) - tužky - ústně, 8 a) kapky - ústně, 83/7b), 8 b) - do sešitu podle zadání

+ ČJ - PS str. 26/celá, 27/1,2 + můžeš poprosit, zda Ti někdo doma nadiktuje diktát

Nepovinný úkol: napiš krátké slohové cvičení, jak u Vás doma vypadá celostátní karanténa Můžeš poslat i e-mailem: zs.dobrikov@seznam.cz

Měj se krásně V.


Anglický jazyk

Angličtináři , jste skvělí a chytří! Přeji vám, aby se vám dařilo i v dalším týdnu. Pokud budete někdo potřebovat moji pomoc, ozvěte se, ráda vás uslyším.... 

Překlad do školního sešitu :

1. Máš rád lyžování ?

2. Má Tomáš rukavice ?

3. Umíš jezdit na snowboardu ?

4. Jaký sport máš rád?

5. Kde můžeme sáňkovat ?

6. Jsi dobrý v bruslení ?

Lekce 17 - poslech, slovíčka , žlutou tabulku ze str. 37 si napište do školního sešitu, je důležitá ! Pokuste se ji prosím, naučit...

POZOR! Tato lekce je nejtěžší v tomto školním roce !

PS str. 36


Vlastivěda

Slávek, Víťa a částečně Zuzka (Zuzi, ještě dopošli tu druhu část) splnili úkol z minulého týdne a mají tím pádem z VL volno! :-) Toni, Naty, Tobi, Pája mi úkol pošlou!!!

Česká vlajka má 100. výročí... škoda hokejového mistrovství, které je zrušeno. Umíte být skvělí fanoušci! :-) V dnešní době je ale vlajka vidět dost často okolo a stává se, že jsou lidé na Českou republiku hrdější, zvláště teď, v době koronaviru. Zopakuj si, kdo to je VLASTENEC a zapřemýšlej, jestli se považuješ taky za vlastence nebo ne a jestli naší republice fandíš... :-) To je vše :-) Přeji krásné dny a vlasti zdar!

BONUS: Pojďte nakreslit vlajku na papír či tvář...pojďme si na vlajku vzpomenout...být VLASTENCI! Fandit naší vlasti zvláště teď, v době epidemie... Můžeš si i připsat některé heslo (#). Fotku pošli online nebo dej obrázek do školní schránky.

#Nesmíš to vzdát #Jsme vlastenci #Děkujeme doktorům #Děkujeme sestřičkám #Děkujeme hasičům #Zvládneme to! #Děkujeme prodavačkám #Děkujeme! 

Matematika

Ahoj ještě jednou, tentokrát s něčím novým z matematiky.

Desetinný zlomek

Nejdříve udělej cvičení z PS II. - modrý sešit:

Str. 25/1, 33/1,2 (pro zábavu), 34/1, 49/celá

Desetinný zlomek - PS II. str. 21/ tabulka

Desetinný zlomek je takový, který má ve jmenovateli (pod zlomkovou čarou) pouze čísla 10, 100, 1 000, 10 000, 100 000, 1 000 000.... , pak čteme jako desetiny, setiny, tisíciny, desetitisíciny, statisíciny, miliontiny....

PS str. 21/1,2,3 (1 malý čtvereček je "jedna setina")

PS str. 22/3 př. 30Kč je "třicet setin ze sta Kč), 22/4

PS II. 22/5 - použij úpravy zlomků, které jsme probírali, pokud ti některé cvičení nepůjde, zvládneme to společně, až se sejdeme ve škole. Netrap s tím rodiče.

Měj se krásně a užívej jara. V.


Přírodověda

Přečti si v učebnici na str. 59 TRÁVICÍ SOUSTAVU. Vyhledej v textu proces trávicí soustavy ("potravu si vkládáme do dutiny ústní, kde ji zuby rozžvýkáme,..." pokračování v učebnici.) a nauč se jej! Klidně to popiš svými slovy, ale části soustavy nazývej odbornými názvy a ať nevynecháš všech devět základních částí ve správném pořadí. Nech se vyzkoušet od rodiče. :-) 

Studium si můžeš zopakovat či zdokonalit videem :-)

A pokud se chcete být ještě vzdělanější, doporučuji toto video :-) Ale to je už bonus, učivo osmé třídy:


Domácí práce pro 3. týden, tedy do pondělí 30. března 2020:

 • Český jazyk: Učebnice ČJ 72/6,7 - cv. 6. začíná slovy: americký kosmonaut, cv. 7: maličcí chlapečci. 74/6,4 - cv. 6 začíná slovy: Místnost byla vyzdobena.., cv. 4: sobí spřežení...(dvojice napiš v jednotném i množném čísle) + u obou cvičení 6. i 4. nadepiš druh přídavného jména (T, M). 79/4 - začíná slovy drahý přítel.... - přepiš v množném čísle. 83/6 - začíná větou: Kde bydlíte?... + podtrhej vlnovkou všechny slovesné tvary. K dalšímu procvičování využij odkazy na webových stránkách školy s doporučenými úkoly.
 • Matematika: MA - PS III. žlutý sešit str. 51/7,9,11,12,15 + můžeš 51/13,14. 52/16,18,19 53/23,25 + můžeš 53/21,22 K dalšímu procvičování využij odkazy na webových stránkách školy s doporučenými úkoly
 • Vlastivěda / Informatika: Zjisti 3 zajímavá rozdílná fakta o nemocech COVID-19 a Španělské chřipky. Obě se zapsaly do dějin... (Napiš odpovědi do massengeru, chatu nebo emailu p. uč. Štěpánové) + v dalších týdnech sbírej průběžně informace, odkazy, důkazy, články, fotky, zajímavosti o 1. a 2. světové válce
 • Anglický jazyk: Hello friends! Stay strong and clever! Zdravím vás, pokud budete mít chuť, poslechněte si třeba písničku v angličtině nebo se podívejte na nějaké kreslené příběhy. Slyšet angličtinu je hodně důležité, tak si vyberte sami, co se vám líbí nejvíc. Pokud někdo chcete pokračovat v amerických městech, uděláte mi velkou radost ♥Lekce 16 - slovíčka, poslech, PS str. 34,35. Přelož věty a napiš je do školního sešitu : 1. Moji rodiče mají rádi komedie. 2. Honzovi nevadí muzikály. 3. Kde žiješ? ( bydlíš) 4. Tomáš má rád knedlíky. 5. Jana nemá ráda rýži.  
 • Přírodověda: Zopakuj si dýchací soustavu a zjisti, jak souvisí toto učivo se současnou situací s nemocí COVID-19. Zjisti (zeptej se), jak máš nejlépe chránit své zdraví v dnešní době a chovej se podle toho. :-) Procvič si: Dýchací soustava, Svaly Domácí práce pro 2. týden, tedy do pondělí 23. března 2020:

 • Český jazyk - Poznámka: Pokud nenajdeš cvičení v učebnici, nech to být. Některé učebnice mají jiné vydání a některé stránky se neshodují. Dořešíme vše ve škole. Mějte se fajn V.P. Uč. str. 47/12 - začíná větou Pilou řežeme, pilníkem pilujeme. 48/18 - začíná vyviklaný zub, ustanovit službu...., 56/ 15 - začíná vina, vyběhla, vysypaný... + modře podtrhej podstatná jména, zeleně přídavná jména, vlnovkou slovesa, 58/4 Kryštof Kolumbus cv. a) b), d), 63/4 c) začíná dám to příteli..... , 66/4 začíná správná domněnka.....
 • Matematika - MA - PS III. žlutá str. 20, 31, 38 (celé strany), 45/1,2,3,4,5,6,7, 48/9,10, str. 50 celá
 • Přírodověda - Z učebnice ze strany 57 si nakresli do sešitu obrázek stavby dýchací soustavy, popiš jej a nauč se. Přečti si uč. str. 58 NEÚNAVNÉ SRDCE + zjisti, jakou má kdo v rodině krevní skupinu
 • Anglický jazyk - Lekce 15 - slovíčka, poslech CD, učebnice čtení s poslechem, Pracovní sešit str. 32,33. Opakuj určování času v AJ
 • Hudební výchova - Naučte se text písně Večerníček
 • Vlastivěda - Přečti si v učebnici strany 16, 17, 18. Nastuduj, co znamenají MANUFAKTURY a jak se liší od továren. Nauč se základní vynálezce + jejich vynálezy (str. 17). A zjisti vše o stavbě Národního divadla.

Domácí práce pro 1. týden, tedy do pondělí 16. března 2020:

 • Český jazyk Dokonči opravy ve všech sešitech!!! Cvičení přepisuj do malých sešitů (školní, domácí, diktáty). ČJ - PS 48/1,2,3 - doplň, PS 49/4,6 - doplň, PS str. 44 - splň všechny úkoly. ČJ - PS 49/3 - přepiš celé věty správně do sešitu
 • Matematika - MA - PS II. (modrý sešit) - str. 7 / dokonči, od začátku do str. 7 dopočítej zbývající příklady, MA - PS III. (žlutý sešit) str. 11, 13, 16 / celá, str. 19 /2
 • Přírodověda - Přečti si stranu 57 v učebnici o dýchací soustavě + jak si dýchací cesty chráníme
 • Vlastivěda - Zopakuj si v učebnici na straně 14 a 15 vládu Marie Terezie a Josefa II., vypiš do sešitu a nauč se, co se za jejich vlády změnilo.

CO MŮŽU DÁL DĚLAT VE VOLNÉM ČASE

Dějiny udatného českého národa

Od Marie Terezie (73. díl) po vznik Československa (95. díl)


Tělocvik v obýváku

Školákov

Webová stránka plná procvičování rozdělena přehledně na ročníky a předměty 


Procvičuj si

Odkazy k procvičování učiva 5. ročníku

Angličtina

Připravili jsme seznam odkazů na cvičení, kterými můžeš procvičovat

Klikněte a můžete začít psát. Porro quisquam est qui dolorem ipsum quia dolor sit amet consectetur.

UčíTelka

Česká televize spouští od pondělí 16. března projekt nazvaný "UčíTelka". Každý den čeká na programu ČT2 na žáky prvního stupně základních škol vyučování prostřednictvím televizní obrazovky.