DOMÁCÍ ŠKOLA - ČTVRTÝ ROČNÍK

CO SE MUSÍM NAUČIT

(domácí práce pro 4. týden, tedy do pondělí 6. dubna 2020)

POZOR! V PONDĚLÍ 6. DUBNA SE VYBÍRÁ HOTOVÁ PRÁCE za všechny čtyři týdny:

Anglický jazyk - PS a školní sešit, Matematika - PS + pracovní list

Český jazyk - bude ještě určeno 

Milí rodiče, prosíme o spolupráci. Doma vypracované pracovní sešity a další práce dětí bychom potřebovali vybrat a poslat zároveň jiné pracovní listy. Výměna proběhne před školou (zvoňte či telefonujte) v pondělí 6. dubna (8-14 hodin). Pokud by se Vám nehodil čas a termín, telefonicky se můžeme domluvit jinak. Děkujeme.  


ČESKÝ JAZYK

Ahoj všem čtvrťákům, pojďme se tenhle týden naučit něco nového!

SLOVESA - uč. ČJ str. 66 (nebo najdi kapitolu VII. Slovesa)

NAUČ SE: 

Víš už ze 3. ročníku, že slovesa jsou ohebná slova, která nám říkají, co osoby, zvířata nebo věci dělají nebo co se s nimi děje. Mají různé tvary, jimi vyjadřují osobu, číslo a čas - říkáme, že slovesa se časují.

Číslo: jednotné a množné

Osoba: první 1., druhá 2., třetí 3. v jednotném nebo množném čísle

Číslo jednotné - Číslo množné

1. osoba ( něco dělám) 

1. osoba (my něco děláme)

2. osoba (ty něco děláš) 

2. osoba (vy něco děláte)

3. osoba (on, ona, ono něco dělá) 

3. osoba (oni, ony, ona něco dělají)

Čas: 

 • přítomný - vyjadřuje děj, který se děje nyní, v přítomnosti (pracuji, hrajeme si...)
 • minulý - vyjadřuje děj, který se již stal (pracoval jsem, hráli jsme si...)
 • budoucí - vyjadřuje děj, který se teprve stane, uskuteční (budu pracovat, budeme si hrát, zazpíváme si...)


Určité a neurčité slovesné tvary

Slovesné tvary, u kterých můžeme určit osobu, číslo a čas jsou určité slovesné tvary

Ty, u kterých osobu, číslo a čas určit nemůžeme jsou neurčité slovesné tvary = infinitiv ( končí na -t např. učit, hrát si, plavat, bavit se...)

ČJ - uč str. 66/1 (Rumcajs sedí...) - do sešitu vypiš slovesa v neurčitém tvaru - infinitivu + do sešitu přepiš jen doplněná neúplná slova

Str. 66/2 (cvičení se jmenuje: Jak dělat podobiznu ptáka) - rozděl stránku v sešitě na 2 sloupce, do prvního vypiš slovesa v neurčitém tvaru, do druhého v určitém tvaru

Vzor: neurčitý tvar určitý tvar

namalovat přijde

+ ČJ - PS str. 57/ celá (pokud již nemáš hotové)

NAUČ SE:

Jednoduché a složené slovesné tvary - uč. str. 67 + zvratná slovesa / žluté tabulky - naučit se/ Uč. str. 67/2 (začíná slovy umývat se, vyprávět..) - vyber 5 zvratných sloves a s každým z nich do sešitu napiš větu - sloveso musíš dát do určitého tvaru - např. Umýval jsem se mýdlem. + slovesné tvary podtrhej vlnovkou - tužkou + ČJ - PS str. 58/ celá podle zadání

Nepovinný úkol: Zkus napsat krátké slohové cvičení o tom, jak vypadá celostátní karanténa u vás doma. Pošli ho klidně e-mailem: zs.dobrikov@seznam.cz. Měj se krásně V.


PŘÍRODOVĚDA

Jdi do přírody, pozoruj, zkoumej, objevuj, relaxuj,... Pokud něco objevíš, zapiš si to, vyfoť, nebo nakresli. Můžeš znovu procvičovat: Poznávačka - ekosystém les 1, Poznávačka - ekosystém les 2LesyJaro - kvíz, Co se děje s živočichy na jaře?


MATEMATIKA

Pracovní sešit (3. díl): str. 12 cv. 1, 2. str. 7 cv. 1

str. 17/ sloupeček, 17 / 1, 2 To zvládnete! :-) Nejprve číslo vynásobte bez nul a pak teprve nuly přidej. 

Např.: 120 x 20 = 2 400 

(Protože: 12 x 2 + dvě nuly)

Např.: 800 x 36 = 28 800 

(Protože: (8x30) + (8x6) + dvě nuly)

Procvičujte dělení se zbytkem a mějte se krásně!

ANGLICKÝ JAZYK

Angličtináři , jste skvělí a chytří! Přeji vám, aby se vám dařilo i v dalším týdnu. Pokud budete někdo potřebovat moji pomoc, ozvěte se, ráda vás uslyším.... 

Lekce 17 - slovíčka

Žlutou tabulku ze str.36 z učebnice si napište do školního sešitu a pokuste se ji prosím, naučit!

PS str. 36


VLASTIVĚDA

Česká vlajka má 100. výročí... Škoda hokejového mistrovství, které je zrušeno. Umíte být skvělí fanoušci! :-) V dnešní době je ale vlajka vidět dost často okolo a stává se, že jsou lidé na Českou republiku více hrdí, zvláště teď, v době koronaviru. Zopakuj si, kdo to je VLASTENEC a zapřemýšlej, jestli se považuješ taky za vlastence, nebo ne a jestli naší republice fandíš... :-) To je vše :-) Přeji krásné dny a vlasti zdar!

BONUS: Pojďte nakreslit vlajku na papír či tvář...pojďme si na vlajku vzpomenout...být VLASTENCI! Fandit naší vlasti zvláště teď, v době epidemie... Můžeš si i připsat některé heslo (#). Fotku pošli online nebo dej obrázek do školní schránky.

#Nesmíš to vzdát #Jsme vlastenci #Děkujeme doktorům #Děkujeme sestřičkám #Děkujeme hasičům #Zvládneme to! #Děkujeme prodavačkám #Děkujeme! 


Domácí práce pro 3. týden, tedy do pondělí 30. března 2020: 

 • Český jazyk: Učebnice ČJ 74/4 - přepiš a vlnovkou podtrhej slovesa, 77/5 - přepiš + a), 23/2, 31/2 + zakroužkuj předložky, 32/1, 33/3. K dalšímu procvičování využij odkazy na webových stránkách školy s doporučenými úkoly. Školákov
 • Matematika: Pracovní sešit (3. díl): 49/3. 7/2,3. 24/1. Dále si procvičuj třeba: ZaokrouhlováníŘímské číslice, Písemné násobení
 • Anglický jazyk: Hello friends! Stay strong and clever ! Zdravím vás, pokud budete mít chuť, poslechněte si třeba písničku v angličtině nebo se podívejte na nějaké kreslené příběhy. Slyšet angličtinu je hodně důležité, tak si vyberte sami, co se vám líbí nejvíc. Pokud někdo chcete pokračovat v amerických městech, uděláte mi velkou radost ♥ Lekce 16 - slovíčka, poslech, PS str. 34,35 - cv. 2/34 str. z učebnice napiš do školního sešitu
 • Přírodověda: Přečti si a zopakuj vše, co máš o lese v malém sešitě. Zjisti (zeptej se), jak máš nejlépe chránit své zdraví v dnešní době a chovej se podle toho. :-) Procvičuj si:
 • Vlastivěda: Procvič si slepé mapy:

Domácí práce pro 2. týden, tedy do pondělí 23. března 2020:

 • Český jazyk:
 • Matematika: Pracovní sešit (3. díl): str./cv. 12/2. 13/1,3,4. 14/3,4. 16/1
 • Hudební výchova: Naučte se text písně Večerníček
 • Angličtina: Lekce 15 - slovíčka, poslech CD, učebnice čtení s poslechem, Pracovní sešit str. 32,33
 • Vlastivěda: Do malého sešitu vypiš všechny kraje a k nim vyber dvě nebo tři typické věci (zajímavosti, památky,...), které charakterizují daný kraj. K dispozici máš v učebnici strany 46 - 53, případně pátrej v jiných zdrojích informací.
 • Přírodověda: Do sešitku si vypiš dva jehličnaté a dva listnaté stromy (pokud to už nemáš) a k nim přidej ke každému zajímavost. Přečti si učebnici na str. 37 a 38. Význam lesa (str.38) si přečti 3x a zkus to poté říct nahlas svými slovy zpaměti

Domácí práce pro 1. týden, tedy do pondělí 16. března 2020:

 • ČESKÝ JAZYK - Dokonči opravy ve všech sešitech!!! Cvičení přepisuj do malých sešitů (školní, domácí, diktáty). PS str. 78/ 1.čtvrtletí, 2.čtvrtletí - přepiš, NEDOPLŇUJ + podtrhej podstatná jména a nadepiš nad ně vzor a číslo pádu, ČJ - uč. str. 90/6 přepiš

 • MATEMATIKA - Pracovní list, Uč. str. 24/1, 5/2

 • PŘÍRODOVĚDA -Zopakuj si druhy stromů v lese přečtením uč. str. 35 a 36. Bonus: Kdy jindy se můžeš procházet přírodou, objevovat a zkoumat! Cokoli, co potkáš zajímavého vyfoť, nakresli nebo si alespoň zapiš a poděl se o to sem. :-)

 • VLASTIVĚDA (i na další týden) Do malého sešitu vypiš všechny kraje a k nim vyber dvě nebo tři typické věci (zajímavosti, památky,...), které charakterizují daný kraj. K dispozici máš v učebnici strany 46 - 53, případně pátrej v jiných zdrojích informací.


CO MŮŽU DÁL DĚLAT VE VOLNÉM ČASE

Tělocvik v obýváku

Školákov

Webová stránka plná procvičování rozdělena přehledně na ročníky a předměty


Zazpívej si

Zpívánky na České televizi :-)


UčíTelka

Česká televize spouští od pondělí 16. března projekt nazvaný "UčíTelka". Každý den čeká na programu ČT2 na žáky prvního stupně základních škol vyučování prostřednictvím televizní obrazovky.

ANGLIČTINA

Připravili jsme seznam odkazů na cvičení, kterými můžeš procvičovat

Objevování venku

Až půjdeš na procházku, vyfoť si větvičky a přiřaď :-) Můžeš poslat i fotky, co jste v přírodě našli a dáme je sem :-)