DOMÁCÍ ŠKOLA - TŘETÍ ROČNÍK

CO SE MUSÍM NAUČIT

(domácí práce pro 3. týden, tedy do pondělí 30. března 2020)

POZOR! V PONDĚLÍ 6. DUBNA SE VYBÍRÁ HOTOVÁ PRÁCE za všechny čtyři týdny:

Anglický jazyk - PS 

Matematika - PS + pracovní list

Český jazyk, prvouka - bude ještě určeno

Milí rodiče, prosíme o spolupráci. Doma vypracované pracovní sešity a další práce dětí bychom potřebovali vybrat a poslat zároveň jiné pracovní listy. Výměna proběhne před školou (zvoňte či telefonujte) v pondělí 6. dubna (8-14 hodin). Pokud by se Vám nehodil čas a termín, telefonicky se můžeme domluvit jinak. Děkujeme.  


ČESKÝ JAZYK

Ahoj všem třeťákům, pojďme se tenhle týden naučit něco nového!

Přídavná jména - uč. ČJ str. 50

NAUČ SE: 

Přídavná jména vyjadřují vlastnosti podstatných jmen, říkají nám, jaká jsou podstatná jména (vždy se přidávají k podstatným jménům - tvoří s nimi ve větě dvojici. Ptáme se na ně otázkami: jaký? - velký strom, jaká? - velká budova, jaké? - velké moře, nebo který?, která?, které?, čí? ( žákův penál - ten, maminčina halenka - ta, Alešovo auto - to).

V učebnici na str. 50/A si pročti článek "Zachránce", udělej ústně zadané úkoly a do sešitu vypiš B1 přídavná jména

Str. 50/B2,3 - ústně + C přečti C1 napiš do sešitu, C2 ústně

ČJ - PS str. 50/ celá

Zájmena - uč. str. 51

NAUČ SE: 

Zájmena jsou slova, která ve větě nahrazují (zastupují) podstatná jména, to znamená osoby, zvířata, věci...(on, já my, vy, oni...), nebo na ně ukazují (ten, ta, to, toto, tihle, tamty...), nebo říkají čí jsou (moje, tvůj, naše, jejich....).

ČJ - uč. str. 51 A - přečti - silně vytištěná slova jsou zájmena

51A/2,3 - ústně, 51/B1 - ústně, 51/C1 - přepiš do sešitu - pokus se podtrhat zájmena

51/C2 - přepiš + rovnou čarou podtrhej podstatná jména, vlnovkou slovesa (tužkou),

51/D1 - ústně + ČJ - PS 51/1a), 1b) - vzor- ta lítost, to lyžování, ti lidé....., 52/2


Nepovinný úkol: Napiš krátké slohové cvičení, jak vypadá celostátní karanténa u Vás doma. Můžeš poslat e-mailem: zs.dobrikov@seznam.cz


MATEMATIKA

Pracovní sešit (3. díl) : 

str. 9 cv. 4.

str. 14 cv. 1

str. 15 cv. 2, 3

str. 16 cv. 1

STR. 22 CV. 2

BONUS: 17/2


ANGLICKÝ JAZYK

Angličtináři , jste skvělí a chytří! Přeji vám, aby se vám dařilo i v dalším týdnu. Pokud budete někdo potřebovat moji pomoc, ozvěte se, ráda vás uslyším....

- opakujte si dokolečka slovíčka o našem těle, poslouchejte CD, 

říkanku ze str. 39 si zkus ukazovat a říkat,

Lekce 19 - napište si slovíčka

PS - str. 40

PRVOUKA

Česká vlajka má 100. výročí... škoda hokejového mistrovství, které je zrušeno. Umíte být jistě skvělí fanoušci! :-) V dnešní době je ale vlajka vidět dost často okolo a stává se, že jsou lidé na Českou republiku hrdější, zvláště teď, v době koronaviru. Zjisti, kdo je to VLASTENEC. Zapřemýšlej, jestli se považuješ taky za vlastence nebo ne a jestli naší republice fandíš... :-) Krásné dny a vlasti zdar!

BONUS: Pojďte nakreslit vlajku na papír či tvář...pojďme si na vlajku vzpomenout...být VLASTENCI! Fandit naší vlasti zvláště teď, v době epidemie... Můžeš si i připsat některé heslo (#). Pošlete fotku nebo dej obrázek do školní schránky.

#Nesmíš to vzdát #Jsme vlastenci  #Děkujeme doktorům #Děkujeme sestřičkám #Děkujeme hasičům #Zvládneme to! #Děkujeme prodavačkám #Děkujeme! 


Domácí práce pro 3. týden, tedy do pondělí 30. března 2020): 

 • Český jazyk: Všichni se držte, přejeme optimismus a pevné zdraví. Těšíme se na Vás. V. P. ČJ - uč. str. 48 - opakuj + 48/5 - čti a ústně odůvodňuj, str. 49/1 - přepiš věty správně ČJ - PS Vyjmenovaná slova hravě 31/f,g - přepiš do malých sešitů. K dalšímu procvičování využij odkazy na webových stránkách školy s doporučenými úkoly
 • Matematika: Pracovní sešit str. 12, 13. Opakuj si násobení a dělení.
 • Anglický jazyk: Hello friends ! Stay strong and clever ! Zdravím vás, pokud budete mít chuť, poslechněte si třeba písničku v angličtině nebo se podívejte na nějaké kreslené příběhy. Slyšet angličtinu je hodně důležité, tak si vyberte sami, co se vám líbí nejvíc. Pokud někdo chcete pokračovat v amerických městech, uděláte mi velkou radost ♥ Lekce 17 - nauč se říkanku cv.1/str. 36. Lekce 18 - slovíčka, poslech ( vícekrát ) PS str. 38,39
 • Prvouka: Zopakuj si: Živá příroda - člověk (zkus tužkou doplnit str. 67 v učebnici)

  Vyber si některá online cvičení a opakuj si:


Domácí práce pro 2. týden, tedy do pondělí 23. března 2020:

 • Český jazyk: Poznámka: Pokud nenajdeš cvičení v učebnici, nech to být. Některé učebnice mají jiné vydání a některé stránky se neshodují. Dořešíme vše ve škole. Mějte se fajn. ČJ - PS str. 48, 49/1,2,3 + uč. str. 49 - přečti + nauč se 10 slovních druhů, jak jdou za sebou, potom teprve udělej PS str. 49/ 4. Do ŠS z uč. str. 49/1 - rozděl slova podle zadání. ČJ - PS Vyjmenovaná slova hravě 31/d, e - přepiš do malých sešitů, NEDOPLŇUJ v PS. PÍSANKA str. 8, 9
 • Matematika: Pracovní sešit (3. díl): str. 9 cv. 1,2,3. 10/1,2,3,4. 11/1,2
 • Prvouka: Přečti si v učebnici str. 66 (pokračování "Co děláš pro své zdraví?") Co jsou to endorfiny? Přemýšlej a napiš na papír co vše děláš pro své zdraví Ty a co bys ještě mohl/a dělat navíc...
 • Angličtina: Lekce 17 - slovíčka napsat do slovníčku, poslech CD!, učebnice čtení, Pracovní sešit str. 36,37 + doporučuji poslech angličtiny (viz odkazy)
 • Hudební výchova: Naučte se slova písně Večerníček

Domácí práce pro 1. týden, tedy do pondělí 16. března 2020:

 • Český jazyk: Dokonči opravy ve všech sešitech!!! Cvičení piš do malých sešitů (domácí, školní, diktáty): Z PS "Vyjmenovaná slova hravě" přepiš do sešitu - NEDOPLŇUJ! str. 30 /a),b) + dokonči tabulky, str. 31/c) - do sešitu + opakuj
 • Čtení/psaní: Písanka str. 4,  Čtení knížky (ideálně hlasité)
 • Matematika: Pracovní list III. díl prac. sešitu 7/3, 8/1, 18/1
 • Prvouka: Přečti si stranu 65 v učebnici (Pečujeme o své zdraví)

CO MŮŽU DÁL DĚLAT VE VOLNÉM ČASE

Tělocvik v obýváku

Zacvičte si :-)

Školákov

Webová stránka plná procvičování rozdělena přehledně na ročníky a předměty


Nalaďte se na jaro a něco si vyrobte


Angličtina

Připravili jsme seznam odkazů na cvičení, kterými můžeš procvičovat

UčíTelka

Česká televize spouští od pondělí 16. března projekt nazvaný "UčíTelka". Každý den čeká na programu ČT2 na žáky prvního stupně základních škol vyučování prostřednictvím televizní obrazovky.

Procvičování

Velké množství odkazů na procvičování učiva 3. ročníku

Čti si 

Karaoke hlasité čtení na Déčku :-)

Proč nemůžeme do školy?

Zazpívej si