Menu

Vyhledávání

Zaměstnanci

 

Mgr.Věra Paličková           - ředitelka školy

                                             - učitelka ZŠ

Mgr.Eva Seifertová             - učitelka ZŠ

Mgr. Jitka Krhovská           - učitelka ZŠ

Jana Bezdíčková                - učitelka ZŠ

                                             - vychovatelka ŠD               

Soňa Němcová,Dis.            - vedoucí učitelka MŠ

Štěpánka Karlíková            - učitelka MŠ

Jana Klapalová                    - školnice

Vladimíra Kopecká              -  vedoucí ŠJ + hlavní kuchařka

Edita Braunová                    - hlavní kuchařka, pomocná kuchařka, uklízečka MŠ