Menu

Vyhledávání

< návrat zpět

Projekty

 

    

    

      Učíme se pohádkami - 1. ročník ZŠ - vyvozování písmen z pohádek

      Angličtina každý den - 1. a 2. ročník ZŠ - anglická slovíčka ve všech předmětech, v různých situacích 

      Evropský projekt  "Ovoce do škol"

      Plave celá škola - plavecká škola AAA - Vysoké Mýto - 1.-5.ročník

      Dopravní výchova - teoretická výuka ve škole, praktická  část  na dopravním hřišti ve Vysokém Mýtě (3. -5.ročník)

      Hravě žij zdravě - internetový soutěžní kurz pro 5.ročník o zdravé výživě

      Recyklohraní - třídění odpadu, sběr vybitých  baterií, elektroodpadu, plnění ekologických úkolů - sběr bodů

      Dobříkovské ptáče - pěvecká školní soutěž

      Vítání občánků - kulturní vystoupení pro rodiče narozených nových občánků Dobříkova

      Výtvarné dílny - Velikonoce, Vánoce, svátek matek

      AJ - PROJECTS - 1) dle aktuálního období: SPRING,SUMMER,AUTUMN,WINTER

                                      2) dle aktuálního dění - OLYMPIC,ELIZABETH II.

                                      3) dle tradic - HALOWEEN,THAKSGIVING DAY,CHRISTMAS, Saint VALENTINES DAY, Saint PATRICKS DAY, EASTER, MOTHERS DAY

                                          ( písemné i IT podoby, práce žáků)

    Vývoj kresby  -   projekt VV  -  1. - 5. ročník