Menu

Vyhledávání

Aktuality


Svačiny září 2017

Vybíráme 200,-Kč na svačiny na měsíc září nového školního roku 2017-2018

Dobříkovské ptáče 16.5.2017

Školní pěveckou soutěž "Dobříkovské ptáče" pro školní rok 2016-2017 vyhrála žákyně 5.ročníku Natálie Hubáčková! Gratulujeme! 2.místo - Tereza Kuncová - 3.ročník 3.místo - Natálie Burešová - 2.ročník - Veronika Březinová - 4.ročník 4.místo - Adéla Kuncová - 5.ročník - František Zamastil - 5.ročník Všem ještě jednou blahopřejeme!

Zápis ze schůzky rodičů 11.4.2017

Výsledky přijímání žáků k základnímu vzdělávání do 1. ročníku ZŠ pro školní rok 2017-2018

Dotační programy na naší škole (2017)

Zprávy ze školy

BRABENEC 2016

www.proskoly.cz

Žáci ZŠ a MŠ Dobříkov obdrželi ve škole lístečky s uživatelským jménem a heslem pro sebe, rodiče a svého kamaráda na www.proskoly.cz.Zde si mohou žáci i dospělí vyzkoušet - Testy dětských schopností - Paměťové testy - Testy pro nejmenší - Test volby povolání - Angličtina pro nejmenší - Čtenářská gramotnost - Sociometrie - Kvízy Uživatelské jméno ( login) je pro všechna tři hesla stejné.

Pedagogicko-psychologická poradna

V případě potřeby odborné konzultace pracovníků Pedagogicko - psychologické poradny Ústí nad Orlicí uvádíme kontakty: Pedagogicko-psychologická poradna Ústí nad Orlicí Královéhradecká 513 562 01 Ústí nad Orlicí tel.: 465 521 296 mobil : 776 611 695 e-mail : info@pppuo.cz Pro informace a objednání na pracoviště v Ústí nad Orlicí, Lanškrouně, Žamberku a Vysokém Mýtě volejte na telefonní číslo 465 521 296 nebo 776 611 695. Pracoviště ve Svitavách, Litomyšli, Moravské Třebové a Poličce telefonní číslo 461 532 486 nebo 775 575 480.

Recyklohraní aneb ukli'dme si svět

Stále pokračujeme v projektu Recyklohraní aneb ukliďme si svět.Ve škole sbíráme nefunkční drobná elektrozařízení a vybité baterie!

Koncepce školy 2014-2017

Úplata za stravné

Stravné se platí s účinností od 1. září 2012 převodem z účtu vždy k 15. dni v měsíci před měsícem, na který se stravné platí, na č. účtu 27-8769900207/0100. UPOZORNĚNÍ: Děti, které nebudou mít 5.den po daném termínu zaplaceno stravné, budou vyloučeny ze školního stravování do doby zaplacení. Tento bod se týká dětí MŠ i žáků ZŠ (dle bodu 9. tohoto článku Provozního řádu ŠJ).