Menu

Vyhledávání

Aktuality


Druhý únorový závoz OVOCE DO ŠKOL

Ve druhém únorovém závozu obdrží každý žák chutnou hrušku odrůdy CONFERENCE a pitíčko RAUCH

Mléko do škol únor 2018

V únorovém závozu Mléko do škol obdrží každý žák 2x 2ks Kravík Mlééko a 1x 1ks sýru žervé od firmy Laktos

Aktuální informace ze školy

☺ V pondělí 29.1.2018 se ve škole uskuteční WORKSHOP O ZDRAVÉ VÝŽIVĚ s praktickými ukázkami a ochutnávkou vlastnoručně upečených sušenek - p. Michalcová z Vysokého Mýta, vybíráme 25,- Kč ☺ Ve středu 12. února bude ve škole beseda se spisovatelkou p. Mojžíšovou, autorkou knih " O Květušce a Tesaříkovi", tentokrát dětem přiblíží , kromě práce spisovatele a dlouhé cesty knihy od námětu až ke čtenáři, i nové knihy - možnost objednání, knihy budou na ukázku nechány ve škole. Vybíráme 35,- Kč ☺ Plavecký výcvik - nakonec se nám podařilo zajistit namísto plánovaných 4 lekcí lekcí 7, navíc jsme zažádali MŠMT o dotaci na dopravu, která nám již byla přidělena. Cena kurzu bude upřesněna, žáci 3. a 4. ročníku mají plavání v rámci výuky zdarma. Termíny plavání: 13.4., 20.4., 27.4., 4.5.,8.5., 15.6., 22.6.2018.

Plavecký výcvik 2018

Obdrželi jsme termíny plaveckého výcviku ve Vysokém Mýtě: pátky duben 2018 - 13,20,27 květen 2018- 4 červen 2018 - 8,15,22 Autobus zajištěn

Mléko do škol

Rozvrhy hodin

Dotační programy na naší škole (2017)

www.proskoly.cz

Žáci ZŠ a MŠ Dobříkov obdrželi ve škole lístečky s uživatelským jménem a heslem pro sebe, rodiče a svého kamaráda na www.proskoly.cz.Zde si mohou žáci i dospělí vyzkoušet - Testy dětských schopností - Paměťové testy - Testy pro nejmenší - Test volby povolání - Angličtina pro nejmenší - Čtenářská gramotnost - Sociometrie - Kvízy Uživatelské jméno ( login) je pro všechna tři hesla stejné.

Pedagogicko-psychologická poradna

V případě potřeby odborné konzultace pracovníků Pedagogicko - psychologické poradny Ústí nad Orlicí uvádíme kontakty: Pedagogicko-psychologická poradna Ústí nad Orlicí Královéhradecká 513 562 01 Ústí nad Orlicí tel.: 465 521 296 mobil : 776 611 695 e-mail : info@pppuo.cz Pro informace a objednání na pracoviště v Ústí nad Orlicí, Lanškrouně, Žamberku a Vysokém Mýtě volejte na telefonní číslo 465 521 296 nebo 776 611 695. Pracoviště ve Svitavách, Litomyšli, Moravské Třebové a Poličce telefonní číslo 461 532 486 nebo 775 575 480.

Koncepce školy 2014-2017

Úplata za stravné

Stravné se platí s účinností od 1. září 2012 převodem z účtu vždy k 15. dni v měsíci před měsícem, na který se stravné platí, na č. účtu 27-8769900207/0100. UPOZORNĚNÍ: Děti, které nebudou mít 5.den po daném termínu zaplaceno stravné, budou vyloučeny ze školního stravování do doby zaplacení. Tento bod se týká dětí MŠ i žáků ZŠ (dle bodu 9. tohoto článku Provozního řádu ŠJ).