Menu

Vyhledávání

Aktuality


Začíná nový školní rok !

Školáci! Prázdniny končí, začíná nový školní rok 2016-2017.I dobříkovská škola bude slavnostně odemčena ve čtvrtek 1.září 2016 a přivítá své žáky. Společně slavnostně zahájíme nový školní rok. Všichni se sejdeme v 8 hodin před školou. Vezměte s sebou maminky, tatínky , dědečky, babičky - už se na Vás na všechny moc těšíme! P.S. Školáci - 1.září ještě aktovky nepotřebujete!

Výroční zpráva 2014-2015

BRABENEC 2016

Nečekaně krásný zážitek!

V úterý 10.května 2016 přijela do naší školy paní Vlčková s divadelním představením " O Popelce". Měla nás v diáři, my ji ne. Představení pro ZŠ i MŠ odehrála s obrovským úspěchem. A že nevíte, kdo je paní Vlčková? Paní Jarmila Vlčková pracuje pod divadelní agenturou Ulbertová. Je majitelkou divadla U staré herečky, dlouhá léta pracovala v divadle Drak, spolupracuje s televizí Prima. Je autorkou i režisérkou svých představení, divadelní pedagožka. Vidět její vystoupení je opravdu zážitek!

PŘESTÁVKA?...NEMÁME ČAS ZLOBIT!

Zápis do 1.ročníku ZŠ pro rok 2016-217

Organizace školního roku 2015-2016

Školní rok 2015-2016 zahájen v úterý 1.září 2015. Podzimní prázdniny 29. a 30.října 2015. Vánoční prázdniny 23.prosince 2015- 3.ledna 2016. Pololetní prázdniny v pátek 29.ledna 2016. Jarní prázdniny22.února - 28.února 2016. Velikonoční prázdniny 24. a 25.března 2016 Školní rok končí ve čtvrtek 30.června 2016. Školní rok 2016-2017 bude zahájen 1.září 2016

www.proskoly.cz

Žáci ZŠ a MŠ Dobříkov obdrželi ve škole lístečky s uživatelským jménem a heslem pro sebe, rodiče a svého kamaráda na www.proskoly.cz.Zde si mohou žáci i dospělí vyzkoušet - Testy dětských schopností - Paměťové testy - Testy pro nejmenší - Test volby povolání - Angličtina pro nejmenší - Čtenářská gramotnost - Sociometrie - Kvízy Uživatelské jméno ( login) je pro všechna tři hesla stejné.

Pedagogicko-psychologická poradna

V případě potřeby odborné konzultace pracovníků Pedagogicko - psychologické poradny Ústí nad Orlicí uvádíme kontakty: Pedagogicko-psychologická poradna Ústí nad Orlicí Královéhradecká 513 562 01 Ústí nad Orlicí tel.: 465 521 296 mobil : 776 611 695 e-mail : info@pppuo.cz Pro informace a objednání na pracoviště v Ústí nad Orlicí, Lanškrouně, Žamberku a Vysokém Mýtě volejte na telefonní číslo 465 521 296 nebo 776 611 695. Pracoviště ve Svitavách, Litomyšli, Moravské Třebové a Poličce telefonní číslo 461 532 486 nebo 775 575 480.

Recyklohraní aneb ukli'dme si svět

Stále pokračujeme v projektu Recyklohraní aneb ukliďme si svět.Ve škole sbíráme nefunkční drobná elektrozařízení a vybité baterie!

Koncepce školy 2014-2017

Úplata za stravné

Stravné se platí s účinností od 1. září 2012 převodem z účtu vždy k 15. dni v měsíci před měsícem, na který se stravné platí, na č. účtu 27-8769900207/0100. UPOZORNĚNÍ: Děti, které nebudou mít 5.den po daném termínu zaplaceno stravné, budou vyloučeny ze školního stravování do doby zaplacení. Tento bod se týká dětí MŠ i žáků ZŠ (dle bodu 9. tohoto článku Provozního řádu ŠJ).